Trablusgarp Savaşı neden çıktı?

Trablusgarp Savaşı, 1911-1912 yılları arasında İtalya ile Osmanlı Devleti arasında gerçekleşmiştir. Balkan Savaşı'nın başlaması ve Osmanlı'nın bölgeden çekilmesi sonucu savaş İtalya'nın zaferiyle sonuçlanmıştır.

Bu savaşla birlikte Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki hakimiyeti sona ermiştir. İtalya'nın ham madde ve sömürge arayışı bu savaşın çıkmasındaki başlıca nedendir. Trablusgarp İtalya'ya yakın bir bölgeydi. Ayrıca burada ciddi bir direniş gücü de yoktu. Bu nedenlerden dolayı İtalya Trablusgarp'a saldırdı.