Sosyalist kime denir?

Sosyalizmi benimseyen kişilere Sosyalist denir. Sosyalistler kapitalistlerin aksine özel mülkiyete karşıdır ve eşitliği savunur. Sosyalistlere göre üretim araçları ortaklaşa ve toplum yararına kullanılmalıdır. Bu kesim, emekçilerin sömürülmesinin karşısındadır ve böylesi bir düzenin adil olmadığı görüşünü savunurlar.

Kapitalistlere göre ise sosyalistler çalışmayı ve üretmeyi sevmeyen insanlardır. Çünkü sosyalistler, bir başkasının daha çok çalışıp daha çok mal-mülk sahibi olması görüşünün tam anlamıyla karşısındalar.