Komünizm simgesi nedir?

Komünizm simgesi orak ve çekiçtir. Bu simge ilk kez 1917 yılında Bolşevik Devrimi sırasında kullanılmıştır ve 1924 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin resmi sembolü olarak kabul edilmiştir.

Bolşevik Devrimi'nden sonra simge birçok komünist partiyi ve sosyalist devleti de temsil etmiştir. Çekiç, endüstriyel işçi sınıfını temsil ederken orak da tarım işçilerini temsil etmektedir. İkisi birlikte sosyalist işçi-çiftçi birliğini temsil ederler.