Kapitalizmin temel ilkeleri nelerdir?

Ekonomide çıkar amacı güdülmesi, serbest rekabet, sınırsız büyüme ve refah, tüketime teşvik, serbest piyasa, serbest sermaye akışı, özel mülkiyet hakkı ve doğal kaynakların özelleştirilmesi kapitalizmin temel ilkelerindendir.