THY - Kastamonu

Yavuz Bahadıroğlu

  • Şaşırtıcı bir özgürlük belgesi: Amannâme
  • “Vezarette kemalât aranır”