İMSAK 03:34 GÜNEŞ 05:29 ÖĞLE 13:09
İKİNDİ 17:05 AKŞAM 20:35 YATSI 22:21
İstanbul Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.

Kudüs’ün kaybı ve sonrasındaki dehşetli bozgun yakın tarihimizin en acı yenilgilerinden bir tanesidir. Ne yazık ki bunun müsebbibi olan komutanlar yargılanmak şöyle dursun kahraman ilan edilmişlerdir. Bundan daha bir yıl önceki Kut zaferini anlamak için 100 yıl geçmesi gerekti. Peki, 1917-1918 yılları arasındaki bu olayların anlaşılması için kaç yıl geçecek?

Filistin’de çok kan aktı ve halen de akıyor. Hâlbuki ecdadımız, Yavuz Sultan Selim Han’dan beri bu topraklarda 500 sene adaletle hükmetmiş ve insanların huzur ve güven içinde yaşamasına muvaffak olmuştu.

İngilizler I. Dünya Savaşı esnasında Fransızlar ile gizli anlaşmalar yapmış Osmanlı Devletini parçalara ayırmak istemişti. 1915 yılının Haziran ayında yapılan Sykes-Picot Anlaşması bunun bir delilidir. Aynı zamanda Kasım 1917’de Belford Deklârasyonu ile Filistin’de İsrail devletinin kurulması öngörülmüştü.

Bu amaçla İngilizler defalarca Filistin’e saldırdılar. 1. ve 2. Gazze Savaşlarında ağır yenilgi aldılar. Lâkin 31 Ekim 1917’de Birüssebi’de Osmanlı Ordusunu yenmeyi başardılar. Bi’rüssebi’nin düşmesi ile birlikte Gazze her taraftan kuşatıldı ve teslim oldu. Bu savaşta Cephe Komutanı (Yıldırım Orduları Grubu) Alman Von Falkenhayn ve cephe komutanı Von Cress, 7. Ordu Komutanı General Fevzi (Çakmak) ve Bi’rüssebi’yi 3. Kolordu ve Komutanı Albay İsmet (İnönü) savunuyordu.

Başkomutanlık tarafından yenilgiden Von Cress sorumlu tutuldu. Fakat o da Albay İsmet’i suçluyordu. Evet, sorumluluk büyüktü zira 2. Gazze Savaşından sonraki beş aylık süre içinde tekrar saldırıya geçeceği bilinen İngilizlere karşı etkili bir savunma düzeni kurulamamıştı. Bu kayıp esnasında insanın canını yakan en feci olaylar ise Berlin’de cereyan etmişti. Almanlar gavurluğunu yapmış birlikte savaştığımız halde Kudüs’ün Hristiyanlar tarafından kurtarılması ile ilgili olarak törenler yapmışlardı.

İşte kahpeliğin böylesi tarihte az görülmüştür. Bu nedenle işbirliği yaptığınız hangi ülke olursa olsun bunlara tam manası ile güvenmemek gerektiğinde ülke menfaatlerini korumak için tedbir almak gerekir. Hele hele Batılı Hristiyan ülkeler tam bir kalleştir. İnsanın en zor zamanında böğrüne hançer sokmaktan utanmazlar…

Almanlar sadece Filistin ve Kudüs konusunda değil, Gürcistan’da Batum’un kurtarılması esnasında da kahpeliklerine devam ettiler. Bakü kurtarılırken resmen İngiliz ve Rusların tarafını tuttular. Bu konu başlı başına bir kalleşlik öyküsü olup ele alınarak halkımızı bilinçlendirmek tarihçilerin boynuna borçtur.  Her ne ise biz konumuza dönelim…  

Evet, yenilgi ve başarısızlıklar komutanlara yöneltilir, başarı ise milletin malıdır. Bu çok önemli gerçek ne yazık ki bugün dahi yeterince anlaşılamamış tam tersine mağlûbiyet millete galibiyet ise komutanlara verilmeye çalışılmıştır. Ordumuzun şerefini kurtarmaya çalışan benim gibi insanlara hakaret edenlere hesap sorulmaz. Lakin 20 yıl önce özel bir toplantıda çekilen görüntüler linç kampanyası için kullanılabilir. Buna ne denir ki? Allah yöneticilerimize ve hukukçularımıza akıl, fikir ve izan nasip etsin…

3. Gazze Savaşından sonra 9 Aralık 1917’de Kudüs düşmüştü. General Allenby komutasındaki İngilizler şehre girdiler. Bu tarihte Kudüs, farklı dinlere mensup milletler tarafından 34. defa el değiştirmiş oluyordu.

Bu tarihten itibaren Şeria’da Temmuz 1918’e kadar savaşlar devam etti ve İngilizler Lut Gölü ile Akdeniz kıyısındaki Yafa arasındaki sınır boyunca durduruldular. 19 Eylül 1918 tarihine kadar İngilizler yığınak yaptılar. Osmanlı Ordusunda ise komuta kademesi değişmişti. Yıldırım Ordular Komutanlığına Mareşal Liman Von Sanders atandı. Emrindeki 8. 7. ve 4. Orduların komutanlığına da sırasıyla General Cevat (Çobanlı), General Mustafa Kemal ve General Cemal (Mersinli) atandı. Mustafa Kemal’in 7. Ordu Komutanlığına ikinci kez ataması yapılıyordu. Hasta olan General Fevzi’nin yerine 7 Ağustos 1918’de tekrar 7. Ordu’ya Komutan yapılmıştı. Nedense savaşmaktan çekiniyordu. Emrinde Albay İsmet’in komuta ettiği 3. Kolordu (1. ve 11. Tümenler), General Ali Fuat (Cebesoy)’un 20. Kolordusu (26. ve 53. Tümenler) bulunmaktaydı.

İngiliz Generali Allenby’nin savaş raporuna göre 19 Eylül 1918’de başlayan İngiliz saldırısı çok hızlı gelişmiş 25 Eylül’de Şam’a girilmişti. General Liman Von Sanders ve Ordu Komutanları çok acele ile cepheyi terk etmişler başsız kalan üç ordu, sadece 57 bini esir olmak üzere ağır kayıplar vermişti. Komutanlar Adana’ya gelmişler bozgunun faturasını birbiri üzerine atıyorlardı. Karşılarındaki Allenby’nin komutasında toplam 67 bin asker mevcuduna karşı böyle büyük bir bozgun yaşanmıştı.

İngilizler saldırıya geçmeden önce bir Müslüman Hintli Çavuş, Türk kıt'alarına sığınmış, İngiliz hazırlıklarını haber vermişti. Fakat gerekli tedbirler alınmamış, sığınan askerin aldatmak için gönderildiğini zannetmişlerdi.

Armageddon savaşındaki gibi bir bozgun Türk savaş tarihinde hiç yaşanmamıştı. 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesine kadar geçen 1 aylık sürede bütün Orta Doğudan ayrılmak zorunda kalmıştık. Suriye, Ürdün, Filistin ve Arabistan elden çıkmıştı.

Savaşın bu derece felâketle sonuçlanmasının bir sebebi neydi? Bunu “ulus devlet” açıklaması ile izah edebiliriz. Bazı komutanlara göre “Türk askerinin Arap çöllerinde ne işi vardı? Bir an önce Toroslara çekilip ulus devlet kurulması için çalışmak gerekirdi”. (Bu satırlar “M. Kemal ile Filistin’den Anayurdun Dağlarına 58 Gün” isimli kitaptan alınmıştır)

Bu konuda eleştiriler dahi suç kabul edildiği için doğru dürüst bir tartışma yapılmamıştır. Lâkin Filistin’den ayrılışımızın acıklı hikâyesi çok kısa olarak bu şekilde özetlenebilir. Neden ve nasıl böyle bir bozgun yaşanmış? Yeterince araştırılmamıştır. Çünkü M. Kamal konusu tarihçilerin korkulu rüyasıdır. En ufak bir eleştiri ağır hakaretlere sebep olmakta yetmedi adamı kodese tıkmaktadırlar.

Özgürlük ve hürriyetleri daima savunagelmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan dahi bu konuda suskundur. Hükümet ise “Atam sen kalk ben yatam” nutukları arasında bu kadar önemli savaşın arka planı için cesaret edip iki söz söylemekten dahi korkmaktadır. Bu korkak ve pısırık yöneticilerle bir yere varılamayacağı açıktır. O halde bizde Necip Fazıl ve Bediüzzaman gibi haykırmaktan doğruları söylemekten geri durmayalım.

Derler ki; bu eleştirilerin sonu vahimdir. Cevabımız hazırdır. Ölümüm denizden olsun neticesi geniş bir kabirdir. “Yok, seni hapse atarız” diye korkuturlarsa, şunu söylemek icap eder. Bu dünyanın çok sefasını sürdük kalan birkaç senemizi de hapiste yaşarız. Hem sonsuzluk ülkesinde o dehşetli ruz-i mahşerde belki bu konuda söyleyebildiklerimizden dolayı Rabbimizin rızasını kazanmak nasip olur. Kim bilir?

Necip Fazıl Kısakürek, Büyük Doğu Gazetesinde Armageddon yani Filistin Savaşı ile ilgili olarak ilginç tespitlerde bulunmuştur. “Dedektif X” ismi ile, İstiklal Savaşı esnasında Nafia Vekili olan ve bu savaşta Yıldırım Orduları Levazım Reisi olan Merzifonlu Miralay Ömer Lütfi Bey’e dayanarak, M. Kemal’in iki generale “Enver Paşa’nın idaresi orduyu ve vatanı her yerde felakete sürüklüyor! Bu vaziyetten kurtulmak için tek çare İngilizlerle anlaşmaktır! Başka hiçbir çıkar yol kalmamıştır” diyerek İngiliz Komutan General Allenby ile anlaştığını söylemektedir. İddia vahimdir hem de tarihin örtülmeye ve gizlenmeye çalışılan bir bölümüne ışık tutmaktadır. Ne olmuştur da 7. Ordu Komutanı M. Kemal sağında ve solunda bulunan 8. Ve 4. Ordu’ya haber vermeden birdenbire Bisan istikametinde geri çekilmeye başlamıştır?

İngiliz Kuvvetleri 42 gün süren harekât ile 550 km. ilerleyerek Kilis’e kadar geldiler. Günde 1. 25 km hızla son sürat ilerleyen İngiliz Ordusu daha bir yıl önce Kut-ül Amare’de tarihlerinin en büyük bozgununu yaşamış değil miydi? Bu işte bir bit yeniği yok mu?

Önlerinde bir engel olmamasına rağmen Kilis önlerinde durmaları da ilginçtir. Çünkü bu sınıra ulaşır ulaşmaz Mondros Mütarekesi imzalanmış Filistin, Ürdün, Suriye, Lübnan, Arabistan ve daha nice toprak parçası elden çıkmıştı.

Türklerin tarihinde bundan daha büyük bozgun yaşanmamıştır. Elbette bu bozgunun ardında “ihanet” olup olmadığı araştırılması zorunludur.

Resmi tarih belgelerinde Suriye’de yaşanan bozgundan çok az bahsedilir. Sanki böyle bir olay hiç yaşanmamıştır. Buna mukabil Batı dünyasında; Yahudiler ile Müslümanlar arasında yaşandığı ifade edilen son büyük savaş “Armageddon” tarih kitaplarında sık sık yer almaktadır.

El- Megiddo veya Nablus Savaşları ki ne ad verirsek verelim sonuçta çok büyük bir toprak parçası kaybedilmiştir incelenmeli başarısızlığa sebep olan komutanlar tarih önünde yargılanmalıdır. Aksi takdirde şanlı bir millet ve milyonlarla gazi ve şehit, hiç de layık olmadıkları bir yenilgiyi sahiplenmek durumunda kalmaktadır. Bu durum asla kabul edilemez. Zira mağlubiyetler tedbirsiz komutanların başarı ise tüm milletindir…

YORUMLAR
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

ayhand

ALLAH razı olsun.Herkes küfrün(sarı gavurun) gerçek yüzünü yazıya dökemez.

Cevapla

Falcata

Elit dediğin fetöcüler ve vatan hainleriyse hepsinin köküne kibrit suyu

Cevapla

Süleyman Sırrı Dinçer

Bir kez daha Kalemine sağlık CESUR YÜREK . Bu gün sevindirici bir gelişme yaşandı fazla dikkat çekmedi Sayın Cumhurbaşkanımız Tarih kitaplarımızda Ecdadımızın savaşları yeniden doğru bir şekilde yazılacak , müfredat değişecek mealinde bir kaç cümle söyledi. Bekliyoruz.

Cevapla

Bİ KUDRET

Güzel, Osmanlı geriydi, kötüydü. Yıktık devrimler yaptık. Başımız göğe erdi. Almanlar bizden daha beter yerle bir oldular. 16 yıl sonra dünyaya meydan okuyacak hale geldiler. Sonra, öncekinden daha beter yerle bir edildiler. 15 yıl sonra yeniden kalkındılar ve bizim insanımızı köle işçi olarak ülkelerine Davet ettiler. Bizim devrimlerle göğe eren başımıs, Almanın tuvaletini temizlemek için klozetin içine eğildi. Osmanlı tebasını bu hale hiç düşürmemişti.

Cevapla

Bİ KUDRET

Arapların büyük bölümü, İttihat Terakki'ye rağmen, savaşın sonuna kadar bize sadık kalmış ve bizimle birlikte savaşmışlardır. Biraz merak edin, okuyun yahu...

Cevapla

mardinli

Sayın vehbi hocam Allah cc razı olsun hakikaten çok mükemmel bir yazı buyurduguniz gibi kahramanlık sahtakarlara hezimet millete yalancılık tarihten kaynaklanıyor.Halbuki gerçek tarih ortaya çıkarmak lazım

Cevapla

GAYSERİLİYE

ALAHINA GURBAN.GÖZÜNÜN YAĞINI YİDİĞİM.DOĞRU SÖYLERSİN.

Cevapla

erkan

İhanet falan demişsiniz ama bahsettiğiniz o savaşlarda ihanetini hiç yazmamışsınız...  Osmanlı askerlerini şehit ettiklerinden tek kelime etmeemişsiniz, brovo size.

Cevapla

ercan güven

Olaylara bir gözümüzü kapatarak bakarsak hep eksik görürüz. Osmanlı imparatorluğu 1699 dan itibaren çöküşe geçmişti. Anadolu insanı ihmal edilmişti. Eğitilmiş insanımız neredeyse yoktu. Eğitim denilince teknoloji düşünülmesi gerekirken işin sadece dini öğrenmek kısmına bakılmış dolayısıyla teknolojik gelişmeyi takip edememiştik. Fransız ihtilalinden sonra her ırk kendi devletini kurmanın peşine düşmüştü. Batı bizi Avrupa’dan ve hatta Anadolu’dan sürüp çıkarmanın peşindeydi. Şimdilik Anadolu’da tutunmaya çalışıyoruz. Deniz adlı yorumcunun yazdıklarını iyi okuyun yoksa Anadolu’dan da atılacağız

Cevapla

Jurnal

GEÇMİŞE MAZİ DERLER.ELBETTE GÖZARDI ETMİYECEĞİZ.TARİH TEKERRÜRDEN İBARET; AYNI HATALARA DÜŞMEMELİYİZ FAKAT GEÇMİŞEDE TAKILIP KALMAYACAĞIZ.GELECEĞE DAİR ORTA YOL BULUNMALI.BİRİLERİ AK,BİRİLERİ KARA DİYOR.OZAMAN GRİDE MUTABIK KALMALIYIZ...

Cevapla

Gürcan

Almanlar ve uşagi ittihat trkki osmanliyi tuzaga düşürmüş olup iki alman gemisine osmlı bayragi çekilip rus bombalatılmış böylece savaşa dahil olmuştur osmlı anlayacagi 2. Dünya savaşi sonunda da alman ve japonlar ödüllendirildi korumaya alindi asker beslemediler sanayi yi geliştirdiler yahudi soykirimi de yoktur amaç avrupadaki çok zengin yahudiler hariç yahudileri israile göç ettirip israile yerleştirmektir almanyadaki hazar vb. Türkler veçingeneler katledilmiştir bunun yaninde normal ölen yaşli vs.ölen yahudiler sanki soykirim yapilmiş gibi gösterilmiştir.avrupada yhdi soykirimi yoktur demek ermeni soykirimi yoktur demek suçtur bizdeki koruma kanunu gibi şimdi sizde güle güle avrpaya abd ye

Cevapla

Fahri kutlu

Peki guzell sen bunlari anlatirken osmanli padisahlari nerede ve ne yapiyorlardi.osmanlinin son yuzyilinda hangi padisahin resmi fotografi var istanbul ve saray disinda.anadoluyu gezen padisah varmi ? Galata bankerlerinden alinan yuksek faizli borclar anadoluda okul mektep olmayisi koy ve kadabalarda bu yuzden egitimin yeyersiz hoca haci ve tekkelerde verilmesi her tarafimiz deniz olmadina ragmen tersanemizin olmayasi halicdeki tek tersanemizin 2 yafa 3 gemisinin zincirli bozuk olmadi m.kemalin sucumu ? kaldiki anadoludaki tek tersane selcuklulardan kalma alanya tersanesinde yuzyillardir kyllanimdisiydi.sonucta sanayi yok silah uretecek tesis yok borc girtlaga kadar dusmanlar bizi arkadan vuruyor sen butun sucu m.kemal ataturke at.birakin bu isleri samimi olun.ataturku sevmeyebilirsiniz amaaa suc atmayin lutfen

Cevapla

Gayserili

Bu memlekette her sey yalan ustune kurulmayan bisey varmi

Cevapla

Karadenizli

Simdi bu yazinin ana temasi m.kemal ataturku basarisiz gostermek.sen n.fazilin tespitiyle yazdiysan....bu milletin cok buyuk kismi ortacag kafasi yasamak istemiyor.

Cevapla

Deniz guney

DIS SIYASETTE VE EKONOMIK ALANDA ZAYIF OLAN OSMANLI SON 300 YILDIR GIRDIGI BUTUN SAVASLARI KAYBETTI..BU ANLATTIGINIZ HADISEDE ARAPLAR INGILIZLERLE ISBIRLIGI YAPARAK ASKERLERIMIZI SIRTINDAN VURMUSTUR BU BUTUN DUNYANIN BILDIGI OLAYDIR.ARAP MILLIYETCILIGI BATI TARAFINDAN OSMANLININ YIKILMASI ICIN HORTLATILMUSTIR.KENDIMIZI KANDIRMAYA GEREK YOK ARAPLAR BIZI SEVMEZLER.EN SON MEKKEDE OSMANLIDAN KALMA KALEYI BILE ACIMADAN YIKTILAR.

Cevapla

Deniz guney

ARAPLARIN INGILIZLERLE BIR OLUP COLLERDE OSMANLI ASKERINI NASIL ARKADAN VURDUGUNU ANLATMAMA GEREK VARMI ?

Cevapla

Deniz

Güzel bir makale.Ancak yazarın atladığı bir şey var.18.yüzyıldan itibaren Avrupa silah sanayiine Osmanlı Devleti cevap verememiştir.İkincisi nüfus yoğunluğudur.Bölgedeki Türk- Türkmen varlığı Arap ekalliyet içinde azalmış veya asimile olmuştur.Bu gün Cezayir,Tunus, Mısır,Sudan,Yemen ve Suriye' de asimile olan Türk-Türkmen sayısı 10 milyondan aşağı değildir. Osmanlı' nın göremediği kendi kültürünü ve insanını koruyamamasıdır.Keşke Irak,Suriye,İran,Tunus,Mısır ve Cezayir gibi memleketleri elinde tutamayacağını görüp mevcut Türk- Türkmen nüfusu belli bölgelere toplasaydı oraları tuta bilirdi.Aynı hatayı Balkan coğrafyasında da yapmıştır.Güçten düşünce de binlerce Türk' ün katledilmesine neden olmuştur. Hatta şunu söyleyeyim Arap coğrafyasının sömürülmesinde Osmanlı' nın büyük suçu ve öngörüsüzlüğü vardır.Oralarda uyguladığı iltizam sistemi ,askersizleştirme ve silahsızlaştırma politikası( kendine karşı isyan çıkmasın diye) çekilirken yerli halkın savunmasız kalmasına neden olmuştur.Bunu Cezayir ve Trablusgarp örneklerinde görmekteyiz. Sayın yazar bütün günahları son devrin komutanlarına yüklemekle hata ediyor.Hele hele Almanlar.Almanlar olmasa idi Osmanlı 1 . Dünya Savaşı'nda bir yılda beyaz havlu atardı.Ne ile savaşacaktı.. O günde bu günkü gibi siyasal İslamcılar ülkeyi perişan etmişti. Dikta padişah ülkede adam komamamıstı.Elitler ülkeyi terk etmiş ya da sürgün edilmişti.Bu günkü dikta da aynısını yapıyor.Ülkenin yetişmiş elemanları bir bir ülkeyi terk ediyor.Çobanlar ve cahiller kalıyor.Onlarla da ancak bir yere kadar...

Cevapla

Duyuru

Filistin cephesine komutan olarak tek adam gönderilmiştir. İhanet edip etmediği işbirliği yapıp yapmadığı incelenmelidir. Çünkü Osmanlının ilk düşen cephesidir. Kahraman diyenlere ilan olunur.

Cevapla

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?