THY- Euroleague

Karışık ve şaşkın dünya

17 Ekim 2016 Pazartesi

Yirminci yüzyıl dinlerin dışlandığı bir yüzyıl olmuştu. İnanmayanlar dinlerin birer aldatmaca olduğunu, sömürü aracı olduğunu, Allah ve ahiretin olmadığını iddia etmiş ve yirminci yüzyılın sonunda inanmış insanların öleceğini, nesillerinin tükeneceğini, inanan kimsenin kalmayacağını sanmışlardı. Sermaye de buna kani idi, dünyayı buna göre dizayn etmeye başladı. Bütün dinlere karşı saldırıya geçen Sermaye karşısında dinler birleşip birlikte savunmaya geçmeye başladılar. Böylece dinler arası çatışma sona erdi, dinler arası dayanışmaya geçildi. Sermaye, dinler arası çatışmayı sürdürmek için büyük gayret sarf etmekte ve bu uğurda milyarlarca dolar harcamaktadır. Ne var ki yirminci yüzyılın ikinci yarısından sonra Sermaye’nin bu oyunu bitmiştir.

Sermaye, dinler arası çatışmayı gerçekleştiremeyince dolarla satın aldığı kimselere dinler adına anarşi yaptırmış ve terör odakları oluşturmuştur. Değişik din ve mezhepleri, tarikat ve cemaatleri hazırlamış, onları çatıştırma yoluna gitmiştir. İslâm’ın şeriat düzenini dünyaya anlatan Necmeddin Erbakan’a karşı Risale-i Nur müntesiplerini Gülen’in çevresinde organize etmiş ve ona yarım asır saldırmışlardır. 

15 Temmuz olayları da bundan başkası değildir. Millî Görüş ekolünden gelen ve aslında Erbakan’ın Adil Düzen’ini temsil etmesi gereken AK Parti’yi Erbakan’a karşı organize etmiştir. Erbakan’ın devreden çekilmesi ile AK Parti ve Gülen cemaatini birbirine düşürmüştür. Böylece çatışma devam etmektedir. 

Sermaye yıllarca orduları dinlere saldırtmış ve dünyayı kana boyamıştır. Millî ordular yavaş yavaş bu saldırıdan vazgeçmişlerdir. Dünyada değişme olmuş, ordular zamanla halkın yanında yer almaya başlamışlardır.

İşte, bugün herkes ne olacağını bilmez, ne yapacağını bilmez bir şekilde şaşkın şaşkın konuşmakta ve hareketler yapmaktadır. 

Bir olay oluyor, Sermaye’nin medyası onu çarpıtıyor, asıl yapanları saklıyor, suçu yapmayanlara yüklüyor, halkı birbirine çatıştırıyor. Ne var ki kısa zaman sonra insanların aklı başına geliyor. Yalancının mumu yatsıya kadar sürmektedir. 

Başta Sermaye şaşkına dönmüştür. Önce kendi aralarında çatışma vardır. Rockefeller Ailesi ile Rothschild Ailesi bir barışırlar bir çatışırlar. Yenildikçe Sermaye galip gelenlere yanaşmaktadır. İktidar olduğundan beri saldırıyı eksik etmeyen Sermaye, AK Parti ile Amerika’da uzlaşma masasına oturmak zorunda kalmıştır. Artık borusunu öttüremiyor.

ABD Sermaye’den vazgeçse dünya hâkimiyetini kaybedecektir, Sermaye ile bir olsa onunla birlikte çökecektir. Şaşkın durumdadır. 

Şimdi Clinton veya Trump, Sermaye’nin parası ile ABD başkanı olacaktır. İkisi de oyu halktan alacaktır. Halk ise Sermaye’nin sömürüsüne karşıdır. Halk, Demokrat Parti’nin oyunu bunun için artırdı. Yeni başkan ne yapacağını bilmez bir durumda Beyaz Saray’a gidiyor. 

Çin’in durumu daha da karışıktır. Sermaye’nin desteği ile Çin ikinci güç olmaktadır. Sermaye’yi bıraksa bu gücünü kaybedecektir. Sermaye’ye teslim olsa bu sefer Çin Devleti yıkılacaktır. İki derede bir arada kalmıştır, şaşkın durumdadır. Yarın bir çatışma olsa Çin ne tarafta olacağını kendisi de bilmemektedir.

Avrupa Birliği’ni Sermaye yıkmak istemektedir. İngiltere bunun için AB’den ayrılıyor. Avrupa Birliği’nin ayakta kalabilmesi için Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne alması gerekir. 

Bu da sonunda Avrupa’nın İslamlaşması demektir. Avrupa da şaşkındır. Türkiye’yi ne yapacağını bilememektedir. Ayrıca ABD ile bir olmak istiyor, Sermaye ona düşmanlık yapıyor. Hepsi de şaşkın haldedirler.

Rusya’da durum daha karışıktır. Ruslar Türklerle işbirliği yapma durumundalar, Çinlilerle dost olma durumundalar. Rusya Avrupalıdır ama hangi siyaseti takip edeceğini daha belirlememiştir. 

Hâsılı, karışık ve şaşkın dünya şimdi karanlıklar içindedir. 

Bunun anlamı nedir? 

Bunun anlamı: İnsanlık ancak İslâm düzenini, İlâhi düzeni, Adil Düzen’i, Kur’an düzenini benimseyerek kurtulacaktır. 

İslâm dinini demiyorum, İslâm düzenini diyorum. 

Kur’an’dan başka İlâhi düzeni anlatan bir kitap mevcut değildir. Tevrat çağımızın sorunlarını çözemiyor. 

Tek kitap Kur’an’dır. Başka çıkar yolumuz yoktur.

 

YORUM YAZ