THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim

F. Gülen hasta mı?

03 Ekim 2016 Pazartesi

İki yakın doktor çalışma arkadaşım F. Gülen’in ruhi hasta olduğunu beyan ettiler. Onlar doğru söylüyorlardı. F. Gülen’i yakından tanımış, onda herhangi ruhi bir hastalık müşahede etmemiştim. Düşünmeye başladım. Akıl hastalığı nedir? Eski bilgilerimi de kullanarak şöyle bir çözüme ulaştım. Bu çözümü sizinle paylaşmak isterim.

İnsanlarda değişik yetenekler vardır. Örnek olarak bunlar hafıza, dikkat, muhakeme, karar verme gibi yeteneklerdir. İnsanların çoğunda bu yetenekler eşit seviyededir. Kimilerinde ise yeteneklerden bazıları gelişmiş, onların dışındaki yetenekler zayıflamıştır. Örnek olarak bende muhakeme yeteneği gelişmiştir ama dikkat ve hafıza yetenekleri çok geri durumdadır. İnsandaki kabiliyetler bileşik kaplardaki sular gibidir, birini yükseltirseniz diğerleri düşer.

Farklı yeteneğe sahip olanlar yetenekli oldukları sahalarda başarılı olup üstün insan durumunda olurlar, diğer sahalarda ise başarısız olurlar ve vasat seviyenin altında kalırlar. Eğer bu kişi yetenekli işlerde bulunma durumunda ise yüksek kişidir, yetenekleri olmayan yerlerde ise beceriksiz, başarısız ve zavallı kimsedir. 

Bu tür yetenekleri farklılaşmış kimselerden bir kısmı yeteneklerinin olduğu sahalarda iş yaparlar ve bunlar kendilerinin eksik taraflarını bilirler. Yetenekli oldukları sahadaki başarılarını diğerleri ile paylaşırlar. Böylece hayatları başarılı geçer. Durumlarından şikâyetçi değildirler. Arkadaşları ile iyi geçinirler. Bunların içinde kimileri ise yetenekli oldukları sahalarda kendilerini değerlendiremezler veya değerlendirmezler, kendilerini vasat seviyenin altında görüp durumlarını kabullenmişlerdir. Bir kısmı ise kendilerinin sadece bir sahada yetenekli olduğunu kabullenmez, bütün melekelerde yetenekli olmayı isterler. 

İşte bunlar akıl hastası durumundadırlar.

Topluluk bunların bu yeteneğini keşfeder de onu değerlendirirse, kendilerinin üstün insan olduğuna inanır ve çevrelerini etkilemeye başlarlar. Yeteneksiz oldukları sahalarda da onlara hükmetmek isterler. İşte bunlar ruhen hastadırlar. Çevre onları desteklediği müddetçe çok başarılı olan bu zatlar, çevre kendilerinden uzaklaşırsa başarısızlığa düşer ve aynı çevre bu sefer onları ruh hastası yapar. 

F. Gülen’in bugünkü durumu budur.

Dün onu velileştiren çevre bugün onu mecnun yapmıştır. Eskiden onun yanında boy gösterip onun sayesinde çevre edinenler şimdi ona saldırmakta ve tahliller yapmaktadırlar. O halde şizofreni veya paranoyak hastalıkları gerçekte bir hastalık değildir. Kabiliyetleri farklılaşmış kişilerde bu farklılık hallerine uyum sağlayamama hâlidir.

Bunun iki sebebi vardır. 

Biri, kendisinin bu farklılığı fark edemeyip, kendisini ya vasat seviyenin altında veya üstünde hissetmesi ve sonunda ya kendi kabuğuna çekilip toplulukta zavallı durumuna düşmesi yahut başarısına dayanarak çevreye hükmetmeye kalkışması ve kendisini üstün görmesidir.

İkinci sebep ise çevredir. Çevre onu yetenekli olduğu alanda istihdam ederse büyük başarılar elde eder ama çevre onu yeteneksiz olduğu yerlerde istihdam ederse, başarısızlığa düşer ve ruhi bunalımlar geçirebilir. F. Gülen’in durumu budur. Çevre onu şimdiye kadar yetenekli olduğu sahalarda değerlendirmiş, dolayısıyla büyük hizmetler yapmıştır. Şimdi ise çevre onu yeteneksiz olduğu yerlerde değerlendirmeye kalkıştı ve başarısız olundu.

Sonuç olarak F. Gülen şimdiye kadar ruhi hasta değildi. Çünkü yetenek farklılığı ona zarar vermiyordu. Şimdi ise zarar veriyor. F. Gülen şayet bunları idrak eder de Allah’ın kendisine verdiği veya eksik verdiği melekeleri kabul ederse ruhi bunalım geçirmemiş olur. Hapishaneyi kabullenmesi bu anlama gelir. Cemaatini dağıtmaz ve hizmetleri gelecekte de devam eder. 

Yoksa ruhi hasta olarak teşhis konur ve dünyadan öyle ayrılır. 

 

YORUM YAZ