THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir

Acilen yapılması gerekenler

22 Ağustos 2016 Pazartesi

-ORDU YENİDEN ÖRGÜTLENMELİDİR-

1- Devlet Başkanı bir orgenerali Genelkurmay Başkanı yapmalıdır. Ona güvenmelidir. O ihanet ederse de kaderine küsmelidir! Ordusuna güvenmeyen devlet, düşmanlara esir olmaya mahkûmdur. 2- Genelkurmay Başkanı 11 Ordu Komutanını seçmelidir. Samsun’da, İzmit/Bursa’da, İzmir’de ve Adana’da “Deniz Orduları” bulunmalıdır. Buralara birer orgeneral atamalıdır. Deniz, hava, kara veya jandarma orgeneralleri eşit kabul edilmelidir. Orduları deniz, hava, kara kuvvetleri diye ayırmak yanlıştır. Erzurum, Tekirdağ, Diyarbakır ve Van’da “Kara Orduları” oluşturulmalıdır. Konya, Eskişehir, Kayseri ve Ankara’da “Hava Orduları” oluşturulmalıdır. Ankara Ordusu’nun orgenerali Genelkurmay Başkanı olmalıdır. 3- Ordu komutanları on kadar tümen komutanını atamalıdır. Her tümene bir savunma alanı verilmeli ve barışta -hatta savaşta- o savunma alanından başka yere nakledilmemelidir. 4- Tümen komutanları ona yakın albay seçmelidir. 5- Albaylar ona yakın yüzbaşı seçmelidir. 6- Yüzbaşılar ona yakın teğmen ve üstteğmen seçmelidir. 7- Üsteğmenler ona yakın astsubay seçmelidir. 8- Askerler/erler kendi bölgeleri dışında bir ordu içinde astsubaylardan birini komutan olarak seçmelidirler. Böylece ordular anlaşmış kimselerden oluşurlar. On tümen komutanı ile anlaşamayan ordu komutanı görevden alınmalı ve başkası atanmalıdır. 

Orduların gelirleri anayasaca belli olmalıdır. Devlet bütçesinin beşte biri, askerlik bedelleri, gümrükler ve telefon, demiryolları, karayolları işletmelerinden elde edilen gelirler. Ayrıca her ordu kendi ihtiyacını kendisi üretmelidir. İlk eğitim altı aya indirilmelidir. Ondan sonra her yıl bir aydan fazla olmamak üzere bedelli olmayanlar eğitim almalı ve orduda üretim yapmalıdırlar.

Ordunun gelirleri ordulara, sonra tümenlere, sonra alaylara, sonra bölüklere, sonra mangalara bölüştürülmelidir. Komutanlar harcama yerlerini tamamen bağımsız, üstlerinin emrinde ve denetiminde yapmalıdırlar. Sarf yerleri kanunla tespit edilmelidir.

İsteyen “BEDELLİ”, isteyen “NÖBETLİ” olmalıdır. Bedel her ay ödenmelidir. Ödeyemeyenler, çalışarak ödemelidirler. Çalışma sivil firmalarda olabileceği gibi ordu işletmelerinde de olabilir. Bunlar muharip sınıf olmazlar.

Bu düzenleme acilen -en çok bir ay içinde- tamamlanmalıdır. Yani SERMAYE ikinci DARBE GİRİŞİMİNE başlamadan veya KOMŞULAR ÜLKEMİZE SALDIRMADAN bu iş tamamlanmalıdır. SERMAYE şimdi hazırlık yapmaktadır. BİZ de hazır olmalıyız. Her ordu muhtemel saldırılara kendi bölgesinde kendisi tedbir almalıdır. 

Ayrıca, Devlet Başkanı üç veya dört Kuvvet Komutanını seçer. Onlar onun emrinde Kurmay Görevini görürler. Genelkurmay’a bir şey olursa, bunlar belli sıra ile görev alırlar. Bunlara da bir şey olursa, ordu komutanları yine belli sıra ile komutayı ele alırlar. Ordularda korgeneraller bulunur, bunlar karargâh hizmetine verilir. Orgenerale bir şey olursa, belli sıra ile bunlar devreye girerler. Bu usul tümenlerde, bölüklerde ve mangalarda devam eder. 

ORDU SORUNU ÇÖZÜLDÜKTEN SONRA; 

İKİNCİ SORUN “YARGI SORUNU”DUR. 

HÂKİMLİK yerine HAKEMLİK SİSTEMİ getirilmelidir. Savcılık yerine siyasi partilerin avukatları savcılık görevi görmelidirler ve avukatlar eşit seviyede olmalıdır. Hakemler soruşturma yapmazlar. Soruşturma polisler tarafından yapılır; ABD’de olduğu gibi serbestçe soruştururlar. Hakemlerin kabulü ile olaylar sabit olmuş olur. 

İDAM cezası getirilmelidir. KISAS hükümleri uygulanmalıdır. Hapishaneler kalkmalı, yerine yüz lojmanlı işyerlerinde çalışma zorunluluğu getirilmelidir. Buraya herkes girip çıkmalı, mahkûmlar çıkamamalı ama orada aileleri ile özgürce yaşamalıdırlar.

ÜÇÜNCÜ YAPILACAK İŞ; 

KARŞILIKSIZ SÖMÜRÜ ARACI FAİZ PARASI YERİNE, 

EMEK KARŞILIĞI VERİLECEK KREDİLERLE PARA ÇIKARILACAKTIR. 

-Halka ‘Buğday Parası’ olarak sipariş parası kredi olarak verilecektir. 

-Çalışanlara ‘Toprak Parası’ olarak inşaat kredisi verilecektir. 

-Mağazalara malları alıp satsınlar diye ‘Demir Parası’ kredi olarak verilecektir. 

-Kuyumculara altınla değiştirsinler diye ‘Altın Parası’ kredi olarak verilecektir. 

Karşılıksız para çıkmayacak, kredi kuyumculara verilecek. Bankalar sadece kasa hizmeti göreceklerdir. Kredileri siyasi partiler ve mesleki kuruluşlar dağıtmalıdırlar.

DÖRDÜNCÜ YAPILACAK İŞ; 

SEMT KOOPERATİFLERİ KURULMALIDIR. 

Ülke TARIM VE SANAYİ SEMTLERİNE parsellenmelidir. Toprak payı olarak beşte birini almalı. Altyapı olarak beşte birini almalı. Beşte biri malzemenin, beşte biri emeğin, beşte biri de Kooperatiflerin “Genel Hizmet Gelirleri” olmalıdır.

Böylece ülkemiz savunmada en güçlü devlet hâline geldiği gibi, sömürmeden ve sömürülmeden de en güçlü devlet olur. (Detaylar diğer makalelerimde.)

Önemli Not:“15 Temmuz ve YAPILMASI GEREKENLER”, “DURUM TESBİTİ”, “15 Temmuz’un NEDENİ”, “15 Temmuz’un TAHLİLİ”, “Darbenin Teşhisi”, “OHAL; Eksik Karar!”, “ŞERİAT VE SURİYE”, makalelerimi de tavsiye ederim; www.akevler.org sitemizin “MAKALELER” bölümünden okuyabilir ve gereğini yapabilirsiniz. 

 

YORUM YAZ