THY- Euroleague

ABD zor durumda

26 Eylül 2016 Pazartesi

Haçlı Seferleri ile zenginleşen Avrupa’ya Yahudi sermayesi hâkim olmaya başladı. Rothschild ailesi zamanla Avrupa hâkimiyetini ele geçirdi. Dünyanın her yerinde kurduğu Mason Teşkilatı dünyayı kendi çiftliği hâline getirmişti. Samimi Yahudiler Filistin’de devlet kurmak istiyordu. Rothschild ailesi bunu engellemeye çalıştı. 1897’de İsviçre’nin Basel şehrinde Theodor Herzl’in başkanlığında akdedilen kongrede Filistin’de İsrail Devleti’nin kurulması kararı alındı. Amerikan Yahudilerinin dünyada kurulu düzeni olmadığı için Herzl’i desteklediler. Rockefeller ailesi böylece ABD Yahudilerini temsil etmeye başladı.

Rockefeller ile Rothschild aileleri anlaştı. Finans ekonomisine Rockefeller, reel ekonomiye yani üretime Rothschild hâkim olacaktı. Uzlaşma içinde dünyaya iyice hâkim oldular. Faizli sistemin periyodik krizlerini atlatmak için de Birinci ve İkinci Cihan Savaşları’nı çıkardılar. Ürettikleri bombalar ile dünyayı yıktılar, sonra kredi verip yeniden inşa ettirdiler. Ne var ki aynı oyunu tekrar ettiremediler; Erbakan’ın anlatımları sayesinde İran’da Humeyni’nin, Sovyetler’de Gorbaçov’un gerçekleştirdiği inkılâplar ile üçüncü cihan savaşını çıkaramadılar. 

Rockefeller savaş çıkarmak için krizlerin sürdürülmesini istemiş, Rothschild ise dünyadaki üretim düzenini bozmayı istememiştir. Bu sebeple Sermaye’nin arası açılmıştır. Cumhuriyetçiler Rockfeller’i, Demokratlar Rothschild’i tutmaya başladılar. Demokratların Başkanı Kennedy’i CIA öldürdü. Sonunda Amerikan halkı Demokratların oyunu artırdı ve böylece ABD’deki Sermaye mağlup oldu. Zamanla Cumhuriyetçi halk da partilerini devletin yanında yer almaya zorladı. 

Şimdi belki ilk defa Sermaye’nin atamadığı iki aday arasında seçim oluyor. ABD başkan adayı Trump da Clinton da halkın yani Sermaye’nin değil de partinin ortaya çıkardığı adaylardır. Ne var ki Sermaye bunu bildiği için iki adayı da gerek basın/medya gerekse dolar ile desteklemektedir. İkisinin de işi zordur. Adaylardan hangisi başkan seçilirse seçilsin, halk ile Sermaye arasında ezilip gideceklerdir. Her iki liderin de ABD’yi ileri götürme şansı yoktur. Sermaye’nin iki tarafı aralarında anlaşsalar ve ABD’yi de yanlarına alsalar bile, çıkaracakları savaşta İran ve Türkiye ne taraftaysa yani Müslümanlar ne tarafta ise o taraf galip geleceğinden sonunda Sermaye yok olur ve ABD de dağılır. 

Sermaye sahipleri Çin’i yanlarına alsalar bile, Çin sosyalizmden sonra uzun uykusundan uyanmış ve güçlü devlet oluşturmuştur. Sermaye’nin desteği ile Çin makro ekonomi sorununu çözmüş ve güçlü devlet olmuştur. Çin halkı hâlâ sefalettedir, hâlâ açtır, hâlâ onlar üretirken devlet ve Sermaye onları sömürmektedir. Çin kadınları hâlâ iki çocuk bile yapamamaktadır. Çin bu sorunlarını çözmezse Sovyetler gibi dağılmaya mahkûmdur. Böyle bir savaşta Sermaye’nin yanında yer alırsa Çin yönetimi gider.

Demek ki ABD zor durumdadır. 

ABD’nin yeniden güçlenmesi ve insanlığa hizmet etmesi için Adil Düzen’i kabul etmesi gerekir. Adil Düzen peygamberlerin düzenidir, Allah’a inananların düzenidir; Hıristiyanların, Müslümanların, Budistlerin ve Hinduların yani bütün insanlığın düzenidir. 

Allah şeriat kitabı olarak gönderdiği kitaplardan Tevrat’ın aslı yoktur, tahrif edilmiştir ve o zamanın sorunlarını çözmüştür, sadece Yahudilerin sorunlarını çözmüştür. Tevrat’ın aslı olmadığı ve dili bilinmediği gibi fıkıh usulüne de sahip değildir. İnsanlığa hidayettir ama çağın sorunlarını çözecek güçte değildir. 

Şeriat kitabı olarak gönderilen Kur’an ise çağın bütün sorunlarını çözecek güçteki tek kitaptır. 

ABD Kur’an düzenini, İslâm yani barış düzenini, hak düzenini, Adil Düzen’i kabul etmelidir. Böylece Rockefeller ve Rothschild arasındaki nizalar kalkar, Sermaye ile Amerikan halkı arasındaki nizalar ortadan kalkar, kim devlet başkanı olursa olsun onun işi de kolaylaşır, ABD’deki federe devletler daha çok bağımsız hâle gelir. ABD dünyada daha çok sevilir ve sayılır bir devlet olur. Kur’an onlardan fazla bir şey istemiyor. Faizli tekel sömürüsü sona ermelidir. Siyaset, ekonomi, din ve ilim arasında tahakküm olmamalıdır. İlim yasaları yapacak, din yasaları halka anlatacak, ekonomi üretim yapacak, siyaset de adaletli adil bölüşüm sistemini sağlayacak. Burada zor olan Sermaye’nin tekeli ve sömürüyü bırakması yani ilme, dine ve siyasete tahakküm etmemesidir. 

Evet, ABD için sadece ve sadece bu çözüm yolu vardır. Bunları ben söylemiyorum, Kur’an’dan benim anladıklarımı aktarıyorum; doğrular onun, yanlışlar benimdir. Hangilerinin doğru olduğuna siz karar vereceksiniz. Bunun için kâfirliği bırakıp imana gelmelisiniz. 

 

YORUM YAZ