THY- Euroleague

1453’de İstanbul’u fethettik...

19 Eylül 2016 Pazartesi

FARKLI BİR 15 TEMMUZ DEĞERLENDİRMESİ 

1453’de İstanbul’u fethettik... Ayasofya cami yapılmış, Topkapı Sarayı’na Bizans’ı yönetmek üzere yeni imparator gelmişti. İstanbul’da bundan başka hiçbir şey değişmemişti. İmparatorluk dünyaya adaleti dağıtırken genişledikçe genişliyordu. İstanbul dünyanın yalnız siyasetinin değil, özgürlüğünün de merkezi olmuştu, yeryüzü ekonomisinin kalbi olmuştu. Oradakiler alabildiğine zengin oluyordu.

Savaşı Türkler değil, Müslümanlar değil de sanki Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler kazanmıştı. Türkler savaşlarda imparatorluğun güvenliğini korurken, İstanbul’da mağlup olanlar sanki güçleri üzerine güç katıyorlardı. Dünyadaki Yahudiler de Türkiye’ye ve İstanbul’a göç ediyordu. İmparatorluk adeta onların sermayesinin hamisi hâlinde idi. Bunlar yetmemiş gibi Türkiye dışındaki Yahudi sermayesine kapitülasyonlarla imtiyazlar tanınmıştı. Türkler eski göçebe savaşçılar olarak birer bekçiden başka bir şey olmamıştı.

Sonunda imparatorluğun desteği ile zenginleşen dünyadaki Hıristiyanlar ve Yahudiler işbirliği içinde imparatorluğumuzu yıkmak üzere kimi Hindu, kimi bilmem ne olanlar Çanakkale’ye dayandılar. Çetin savaşta biz onları yendik. Ama yine biz değil de onlar galip imiş gibi İstanbul’a gelip İngilizler oturuverdi! Şimdi Çanakkale savaşlarını kutluyoruz yani İngilizlerin mağlupken İstanbul’a gelmelerini kutluyoruz!

Daha sonra Sakarya’ya kadar gelen düşmanları yendik. Dumlupınar’dan sonra denize döktük. Beklenen ne idi? Artık Türkiye’nin nefes alması, İslâmî hayata şükrederek devam etmesidir ama tam tersi oldu; savaşı biz değil de düşmanlarımız kazanmış gibi tarihte görülmemiş “inkılâplar” adı altında baskı içine alındık. İstiklâl Savaşı’nı yapmasaydık, İngilizler gelseydi, Fransızlar gelseydi, CHP’nin yaptığı zulmü yapacak mı idi? 

Kim savaşmıştı, kim galip gelmişti?!. 

Türkiye’de %50 olan azınlıklar %2’lere inmiştir. Biz çoğaldığımızda onlar da Türkiye’de kazandıklarını alarak dışarıya dünyaya taşırken sayıları azaldı. Ama tüm dünyada göç etmiş Rum, Ermeni ve Yahudiler zengin olmuşlardır. Dünya ekonomisi onların emrindedir. Dün bizi sömürürken bugün onları yani bütün insanları da sömürüyorlar.

%2 olan Türkiye Ermeni, Rum ve Yahudileri de Türk ekonomisinin %80’ine sahiptirler. Savaşları biz kazanıyoruz ama bizim sefaletimiz artıyor. Savaşı kaybedenler savaştan önceki durumdan daha çok servet sahibi olarak hâkim oluyorlar.

Demokrat Parti döneminde seçimi biz kazandık. Olan millete oldu, sonunda başbakanımızı astılar. Millî Görüş ve devamı olan AK Parti iktidar oldu ama onlar servetlerine servet kattılar, büyüdüler, büyüdüler, hattâ dünya pazarlarına girdiler. Biz ise İstanbul’da çöpçü olmaya devam ediyoruz... 

AK Parti kendisini iktidar eden Akevler’in 200 milyonluk tapulu yerini iade edememiştir. Sermaye’nin yanında olan Gülen cemaatini desteklemeye devam etti. Asya Bank’ı kurdurdu. Zaman’ı hibe etti. Samanyolu başa güreşti. Üniversiteler yeryüzüne fark attı. En sonunda Sermaye onları bize karşı kullandı.

Kaderimiz bu; biz kazanırız ama ezilen biz oluruz. 

Şimdi de aynısı olmaktadır. 

15 Temmuz hareketini Sermaye tezgâhladı. Fatura Cemaat’e ve CIA’ya kesildi. Yetmedi, darbe yapanlar şimdi devletin içinde bize saldırıyorlar. Her gün FETÖ’cü diye insanlar tutuklanıyor, işinden ediliyor. Bir kimsenin Cemaati desteklemesi başka, 15 Temmuz darbesine katılma başkadır. Fiilen katılma başka, destekleme başka. Suçluyu savunmuş olmak, hele suç işlemeden onunla işbirliği içinde olmak, dünyanın en zalim hukukunda bile yoktur. Sonra şeriatta bir kural vardır; mübaşir varken müsebbibe ceza verilmez, fail varken destekçiye ceza verilmez. 

Tarihimiz böyle gafletler ve ihanetlerle doludur. Ama bize ihanet edenler ve bizi gafil avlayanlar şimdi yeryüzünde yoklar; azalmaktadırlar. Biz ise İstanbul’da 1 milyon iken 20 milyon olduk, onlar %2’lere düşerken biz 100 milyonlara doğru gidiyoruz. Dünya’da İslâm nüfusu artmakta, Hıristiyanların nüfusu azalmakta, Yahudiler de artmaktadır. 

Sabırlıyız... 

Endişemiz yoktur.

 

YORUM YAZ