THY - Kabin Kıyafetleri Lansman

Cemaatlerden vazgeçilemez

05 Ağustos 2017 Cumartesi

Son günlerde özellikle sosyal medyada sık dillendirilen bir görüş var: “Bütün cemaatler yararsızdır ve mücadele edilmelidir.”

Önüne gelenin bu zararlı ve fitneye sebep olabilecek yanlış düşünceyi kolaylıkla, ardını hesap etmeden tekrarlamakta olduğunu görüyoruz. Bu tehlikeli fikri ileri sürenler buna gerekçe olarak; FETÖ’nün ordumuza, gençlerimize, üniversite hayatına, milli menfaatlerimize, kurum ve kuruluşlarımıza kısacası ülkemize verdiği ağır zararları göstermektedirler. 

FETÖ’nün tahribatı elbette büyük olmuştur. Ancak kötü bir örnek ileri sürülerek bütün cemaatleri zan altında bulundurmak doğru değildir. Aksine cemaatlerin memleketimizin manevi hayatına sayılamayacak faydaları vardır. Bazılarını sıralayalım:

Cemaatler yıllardır İslamiyet’e hizmet etmekte; insanların imandan, ibadetlerden, Kur’an’dan kopmaması için gayret etmektedirler. Amaçları ailelerine, çevrelerine, ülkelerine faydalı ve hayırlı insanlar yetiştirmektir. 

Asayişi bozucu hareketlerden, terör ve anarşiden uzaktırlar. Barış içinde yaşama taraflısıdırlar.

Yine cemaatler özellikle gençleri koruyucu bir zırh içine alarak uyuşturucu, ahlâksızlık, kumar, suç işleme gibi kötü huylardan uzak tutarlar. Kimlik bunalımından, ergenlik sorunlarından korur.

Hakiki cemaatler “müminler kardeştir” düsturu uyarınca birbirlerine düşmanlık etmezler, aksine yardımcı olurlar ve kardeş olarak görürler. Kendi cemaatlerinin en doğru olduğuna inansalar da diğerlerini de ehlisünnete uygun olmak kaydıyla doğru kabul ederler. Kesinlikle onları küçümsemez, dışlamazlar.

Cemaatler devletine ve milletine bağlıdırlar. Yıkıcı faaliyetlerden uzak dururlar. Cemaatlerde amaç İslam’ı yaşamak, Allah’a yönelmek, iyi bir kul ve kaliteli bir vatandaş olmaktır.

Cemaatlerde kıstas İslam’ın kurallarıdır. Cemaat üyeleri ölçü olarak dinimizi alırlar.

Cemaatler insanları sosyalleştirir, güzel davranışlarını artırmasını sağlar. Yanlışlarının önüne geçer. Çağımızın önemli bir sorunu olan yalnızlığa ve sahipsizliğe çare olur. Acılarında teselli eder. Dayanışma ve yardımlaşma ile moral verir, destek olur.

FETÖ, Kadiyanilik gibi sapık cemaat görünümlü örgütlerin de hedefi cemaatlerdir. Üstelik bu tip sapkın örgütlere karşı mücadele edenler de yine başta cemaatlerdir.

Evet, cemaatler ülkemizde İslam’ı yaşamanın en zor olduğu dönemlerden itibaren insanlarımızın sapmasına engel olmuş, İslami hassasiyeti muhafaza etmişlerdir. Türkiye’de İslam onlar sayesinde bugüne gelebilmiştir ve halen canlılığını sürdürmektedir. Aralarında yanlışlıkları olan var diye toptancı davranarak onları reddetmek cinayettir, kabul edilemez.

Belli bir cemaat üyesi olmasak bile cemaatleri savunmak hepimizin görevi olmalıdır.

Yazımı günümüz düşünürü Yusuf Kaplan beyin uyarısı ile bitiriyorum: “Son söz olarak uyarıyorum: Devletleri çökerttiler… Cemaatler de çökerse, her şey biter… Allah muhafaza.

Allah kardeşliğimizi bozmasın, tuzaklara karşı basiretimizi bağlamasın. Âmin.”

 

YORUM YAZ