THY- Euroleague

Faiz sistemi kalktığında terörizm de biter!

10 Aralık 2017 Pazar

İslam dünyasının bugünkü durumuna bakınca rahmetli Prof. Dr. Sabahattin Zaim Hoca’nın kıymeti, duruşu ve fikirleri daha iyi anlaşılıyor.

Hocaların Hocası, İslam ekonomisine verdiği katkının yanında emekliliğinde de “Okuyorum, yazıyorum ve anlatıyorum” diyerek İslam coğrafyasında basmadık yer bırakmayan bir mücahid

Kendisi daha çok ekonomi teorisyeni ve siyaset akademisyeni olarak tanınıyor. Yetiştirdiği talebeleri devletin birçok kademesinde görev alırken onlara verdiği tavsiyeler, gelecek nesillere de nasihat, kulaklara küpe mesabesinde…

Sabahattin Zaim’in Vefa Lisesi’nde okurken etkilendiği iki hoca var… Biri felsefe öğretmeni Nurettin Topçu, diğeri tarih öğretmeni Reşat Ekrem Koçu

Öğrencilerini bir fidanlık olarak niteleyen Hocaların Hocası, “Ben ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır’ sözünü kendime düstur edindim. Her devlet aslında 5-10 kişi tarafından yönetiliyor. Onun için insan yetiştirmenin her şeyden önemli olduğunu düşünüyorum” diyerek gelecek nesillere özet olarak hayata, devlete, devlet yönetimlerine altın levhalar hediye ediyor… İlim Yayma Vakfı ve Cemiyeti’nin kurucusu üyesi de olan Hoca’nın öğrenmeye ve öğrencilere verdiği değeri Milli Türk Talebe Birliği’nde yürüttüğü Sosyal İşler Başkanlığı da apaçık ortaya koyuyor…

HOCA’NIN DEMOKRASİYE BAKIŞI

Büyük Hoca, Selçuklu İmparatorluğu’nun ünlü veziri Nizamülmülk’ün Siyasetnamesi’ndeki tavsiyelerini günümüze göre yorumluyor. O, ayrıca demokrasiyi kadrolar hareketi olarak tanımlıyor ve diyor ki:

“Lider, devleti idare edecek yakın çevresini çok iyi belirlemelidir. Onlar da kendi çalışacakları arkadaşlarını çok iyi seçmelidirler”…

10’uncu ölüm yıldönümünü idrak ettiğimiz Hocaların Hocası, hem mülkiyeli, hem hukukçu olmasına rağmen iktisadın, ekonominin duayeni… Özellikle ABD’de bulunduğu yıllarda dünya ölçeğinde İslam ekonomisi alanındaki literatürü ve eserleri bu yolda parlak bir ışık.

Ekonominin teoriden ziyade pratik hayatta uygulanması doğrultusunda eserler veren Sabahattin Hoca’nın yaklaşık 150’ye yakın çalışması bulunuyor… Ekonomideki ilk eserini 1956 yılında İstanbul Mensucat Sanayiinin Bünyesi ve Ücretler adlı doktora çalışmasıyla veren Hocaların Hocası, 1968 yılında Çalışma Ekonomisi, 1973 yılında Türkiye’de Nüfus Meselesi ve 1974 yılında yazdığı Türkiye’de Ücret ve Gelirler Siyaseti adlı kitapları teorik ekonomi bilgisinin piyasa ve iş dünyasında nasıl uygulanacağına dair yol gösterici bir eser olarak elden düşürülmüyor.

O, CİDDİ BİR GİRİŞİMCİYDİ

1969 yılında kaleme aldığı Modern İktisat ve İslam adlı eseri Hoca’nın İslam ekonomisini anlattığı ilk adımlardan biri. 1979 yılında İslam ve İktisadi Nizam, 1981 yılında İslam’ın İktisadi Görüşü, 1992 yılında İslam, İnsan ve Ekonomi, 1997 yılında Türk ve İslam Dünyası’nın Yeniden Yapılanması ve 2008 yılında yazdığı İktisadi Faaliyetlerde İslami Davranış Tarzı adlı eserleri, İslam ekonomisi alanında başucu eserler...

Ekonomi Duayeni, sadece talebe yetiştirmek, kitap, makale yazmak, konferanslar vermekle kalmıyor. O aynı zamanda bir girişimci… Türkiye’nin motor yapabilme hasretine son veren ilk isimler arasında yer alıyor. İstanbul’da Türkiye’nin ilk motor fabrikası olan Gümüş Motor, diğer adıyla Pancar Motor’un kurucu ortağı ve yönetim kurulu üyeliği ilk girişimci faaliyeti… Hoca, devlet tarafından kurulan TÜMOSAN Motor Fabrikası’nın ilk yönetim kurulunda üye olarak görev alması da iyi bir girişimci örneği…

Hoca bir mülakatında, Hasan Ali Yücel tarafından Köy Enstitüleri’nin kurulmasıyla Türk milli eğitiminde Türklüğü ve İslamiyeti toplum hayatından uzaklaştırma çalışmalarından bahseder. Özellikle 1934 – 1940 yıllarını, Türkiye’nin İslam ve Osmanlı ile irtibatının kesilmeye yönelik hamlelerinin yapıldığı dönemler olarak belirtir… Hatta Hoca, o yıllarda seküler baskıların dayanılmaz derecelere vardığını kaydeder ve söz konusu talihsiz adımların 1950 yıllarına kadar aralıksız devam ettiğini içi sızlayarak anlatır. Hoca, Türk toplumunun seküler yönetimlerle köklerinden koparılmaya çalışıldığının altını çizer…

TERÖRİZMİN SEBEBİ FAİZ

Sabahattin Zaim Hoca yine İslam dininin, adaletin hayatın her zerresine hakim olmasını emrettiğini, “adalet mülkün temeli” ilkesinin toplumların var olma düsturu olduğunu söyler… Batılı mefhumların zihinleri karıştırdığından dolayı Müslüman dünyada adaletin ne manaya geldiğinin iyi anlaşılamadığını belirten Hoca“Faiz alıp vermenin Allah’a ve Peygamber’e savaş açmak” olduğunu dahi unutan Batı ürünü seküler anlayışla yaşayan Müslüman toplumların, İslam’ı anlamada zorlandıklarını dile getirir.

Sabahattin Zaim Hoca, dünyada yaşanan kargaşayı da şu sözleriyle özetler:

“Bu dünya Allah’a ve Peygamberi’ne savaş açmış insanlar eliyle yönetiliyor. İşte onun için terörizm var. 6 milyar insan sefalet içinde iken 1,5 milyar insan onları sömürüyor. Bu nasıl sosyal adalet? Bunun en bariz sebepleri, zekâtın düzenli olarak verilmemesi ve faiz sisteminin sürdürülmesidir. Batının çarkı faiz sistemi ile dönüyor. Seküler iktisadın temeli faizdir. Faizi kaldırdınız mı, Batı biter. İşte o zaman İslam sistemi başlar...”

İstanbul İktisatçılar Derneği  (İKDER) tarafından dün İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi’nde düzenlenen Sabahattin Zaim İslam ve Ekonomi Sempozyumu ile “Sabahattin Zaim Hoca’yı zihinlerde canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak” gayesiyle güzel insan ve örnek bilim adamının hayatı kamuoyu ile bir kez daha paylaşıldı.  

Bahusus, Kıymetli Hocamıza Fatihalar göndererek saygıyla anarken İKDER’e, sempozyum konuşmacılarına ve katılımcılara teşekkürlerimizi sunuyor, Yüce Allah’tan İslam’ı anlama yolunda Müslüman dünyanın ilmini ve fehmini artırmasını niyaz ediyoruz… 

 

YORUM YAZ