THY- Euroleague

Militanlar Yargıdan Temizlenecek Sayın Kemal Kılıçdaroğlu

26 Aralık 2017 Salı

Sayın Kılıçdaroğlu “Yargı militan yapılanmadan temizlenecek” demiş. Kılıçdaroğlu tarafından doğru söz söylendiğine ilk kez şahit oldum. 1923’ten beri bu ülkenin değerleri ile uyuşmayan ne kadar abuk sabuk düzenleme varsa bu millete yutturulmuş. Kıymetli okuyucularımız, gelin sizlerle beraber hukuk ve yargı tarihimizi inceleyelim; medeni mi? İlkel mi? Evrensel değerlerle uyuşuyor mu? 

Türkiye Cumhuriyeti 94 yıldır sistemini oluşturmaya çalışıyor. Bu sistemin ana omurgasını oluşturan inanç temelli bir millet hiçe sayılarak Avrupa medeniyet yasası cumhuriyetle revize edilerek yargımıza entegre edilip bir sistem oluşturulmuştur. Ancak bu yargı ve düzenlemeler milli ve yerli toplumda karşılığını alamadığı gibi yararına olmadığını da görmekteyiz.

AK Parti’nin güçlü olduğu dönemde milli ve yerli bütün milletimizi kucaklayacağı yeni anayasaya bile tahammül edilememesi, siyasal süreçte anayasa ve yargının politize edilmesinden kaynaklıdır. Tarihte CHP’nin tek partili rejimden bugüne hiçbir zaman adalet bakanlığından elini çekmediğini görmekteyiz. Hatta Adalet Bakanlığı’ndaki birçok kuruluşa ve başkanlığa muhafazakâr kadrolar tarafından dokunulmadığını görmekteyiz. Bu kadroların CHP’nin arka bahçesi olduğunu ifade edebiliriz. Bu durumu hep koruma kalkanı olarak kullanan bir CHP görmekteyiz. Sol cenahın kadrolaşma zirvesini Mehmet Moğultay dönemindegerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. 1994-1995 yılları arasında DYP ve SHP koalisyonu hükümetinde Moğultay’ın yaptığı bu kadrolaşma uzun yıllar konuşuldu. Mehmet Moğultay bu kadrolaşmayı daha da ileri götürerek gurur duyduğunu ifade etmişti. Bunları unutmayın Sayın Kılıçdaroğlu…  

Sizleri besleyen tavan milli ve yerliliği bilmiyor, bu ve bununla beraber bazı dış bağlantılardan beslenen yargının da bu ülkede tartışılması gerekir. Her türlü ihanet içerisinde bulunmuş yargı mensuplarının mutlaka gözden geçirilmesi gerekir. Adalet birlerinin arka bahçesinde değil, bu milletin iradesinin hizmetinde olmalı Sayın Kılıçdaroğlu! Eski Adalet Bakanı Mehmet Moğultay’ın mezhepçilik ve bölgeciliğe dayanan bu kadrolaşma hareketi, Türk Ceza Kanununun 312/2. maddesini alenen ihlaldir. Sayın Kılıçdaroğlu, Eski Adalet Bakanlarından Mehmet Moğultay, görevde bulunduğu süre içinde yoğun bir kadrolaşma hareketi gerçekleştirmiştir. Bakan Moğultay’ın kadrolaşmada gözettiği en önemli unsur, bölgecilik ve mezhepçilik olmuştur. 

Eski Adalet Bakanı Mehmet Moğultay, bölgeciliğe ve mezhepçiliğe dayanan kadrolaşmayı inkâr etmemiş, aksine bunu bütün içtenliğiyle savunmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu, siz tüm bunlara rağmen AK Parti’yi militan olarak suçladığınızı farkında mısınız? Ha şunu unutmayın; AK Parti’ye gönül bağı ile üye olanlar ve sevgi besleyenler devlete kurşun sıkmadıkları gibi yeri geldiğinde devlet düşmanı olanlarla mücadele de eder.

Mehmet Moğultay’ın “Ben Tuncelilileri, Karslıları almayacaktım da; MHP’lileri RP’lileri mi alacaktım?” ifadelerini kullanarak sözlü savunması, Adalet Bakanlığındaki kadrolaşma hareketinin ve bugün adalet mekanizmasının içinde sürüklendiği durumun vahametini bütün çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir. Şunu da unutmayalım; bu devlet halen milli şeflik kalıntılarından çekmektedir.

Kılıçdaroğlu’nun savunduğu yargı düzeni, bu toprakların kültür ve inanç kodlarına zıt, batılı bir anlayış ve kurumlarının ülkemizde yerleşmesinin zorlayıcı mekanizması işlemedi. CHP rejiminin kurucu iradesinin yargıya yüklediği bu misyonu terk edilerek yerine adalet dağıtma misyonu getirilmesine isyan etmelerine şaşırmamak gerekiyor. Son zamanlarda bazı sol derneklerin, AK Parti kendi cenahını yargı içine yerleştiriyor demesinin CHP zemininde oluştuğu ortada. Endişelenmekte pek tabii olarak haklıdırlar.

CHP iktidarları döneminde salt belirli ideolojik görüşte kişileri istihdam etmenin yol açtığı hasarları tamir etmek için dengeleyici mahiyette gerçekleştirilen istihdamların bu ülkenin ve milletin huzur ve bekası için kaçınılmaz olduğugörülmektedir. Elbette militanlar yargıdan ve bütün devlet kurumlarından temizlenmeli Sayın Kılıçdaroğlu.

Vesselam…

İletişim için;

www.twitter.com/sabribalaman

www.facebook.com/sabri.balaman

 

YORUM YAZ