AĞAÇ AŞ

Her babayiğit Siyonizme meydan okuyamaz; bir lider hariç

19 Aralık 2017 Salı

Yahudilerin ve Hıristiyanların 2000 yılı aşkın bir süredir Trump’ı kendilerine vahy edilen mehdi olarak gördüğünü biliyor muydunuz? Yahudilerin inancına göre Yahudi ulusu onurlu bir iş için son kez bir araya gelecek, Mesih cennetten inecek ve Yahudileri doğru yola götürecek. İşte bu inanca sahip sapkın zihniyet yani Siyonist Yahudiler ile Siyonist Hıristiyanlar, Kudüs’ün Siyonizmin başkenti olduğuna Trump’ı ikna etmeye çalıştı ve başardı.  

Siyonizmin, kendilerini insanüstü görmeye başlayan bir kesim tarafından, yeni şizofrenik bir algı olarak karşımıza çıktığını unutmayalım. Siyonist protokolleri incelendiğinde birçok Siyonizmin babalarının karşımıza çıktığını görmekteyiz. Bunlardan biri Siyasal Siyonizm’in kuramcısı Theodor Herzl; Siyonizm’i ‘bulan kişi’ olarak gösterilmişse de, Siyonizm kavramı ondan önce de vardı. Herzl’in kendisi asimile olmuş bir burjuva idi. Ancak sonunda Herzl, asimilasyonun çıkmaz bir yol olduğunu anlamakta gecikmedi; “Yalnızca atalarımızın dinini koruyarak yaşadığımız ülkelerin uluslarına karışmaya çabaladık. Ama bize izin verilmedi. Sadık, hatta bazen fazla sadık olmamız boşuna. Ülkemizin sanatına ve bilimine, ticaret ve değişim yöntemleriyle zenginliğine katkıda bulunmaya çabalamamız boşuna” diyordu. 

Siyonist Yahudiler birlik içinde hareketi sağlıyorlardı. Bu da şaşmayan tarihi bir olguydu. Aslında Herzl’in harekete en önemli katkısı, “Yahudi halkı için bir devlet” fikriydi. Gerçi Herzl başlangıçta, devletin yeri ile pek az ilgilenmekteydi; henüz Filistin’i ve İbraniceyi telaffuz etmiyordu. Ancak 1895’ten itibaren Herzl, Paris’te Başhaham Zadoc Kahn Max Nordau, Londra’da Zangwill, Alban Goldsmith ve Sir Montegu gibi önde gelen Yahudilerin dikkatini de çekti. Herzl, “Yüzyıllardır devleti olmayan Yahudi burjuvazisi, çürümüşlüğü ile Yahudi ulusunu zehirlemektedir” diyordu. Herzl, artık Siyonist düşüncelerini irdelemek için dünya kongresi şeklinde bir Yahudi parlamentosu fikrini işlemeye başlamıştı. Asimile olmuş Yahudiler, onun plânını bozmaya çalışıyordu ancak Doğu ülkelerindeki Yahudilerden katılma mesajları geliyordu. 

Siyonizmin yeryüzünde çok sistemli çalıştığını hepimiz biliyoruz. Bu küresel sömürü örgütü, siyasi partilerden tutun da, iş dünyasın büyük kuruluşlarından, uluslararası bütün yayın kuruluşlarına kadar nerdeyse her kutbu ele geçirmiş ya da satın almıştır. 

Siyonizmin Donald Trump’ı Ortadoğu’da harika çocuk ilan etmesi bizleri şaşırtmamalı. Bu ruh hali bozuk adam, kutsal kitaplardan kendisine vahiy geldiğini ilan ediyor. Buna rağmen Trump’ın etrafında şekillenen Siyonizm çeteleri dünyayla bağlarını neredeyse izole etmiştir. 

Donald Trump’ın Amerika Birleşik Devletleri başkanı olacağının 2000 yıl önce kutsal kitaplarında kendilerine haber verildiğini ifade eden ve buna kesin bir irade ile inanan Evangelist tarikatını biliyoruz. Ruh hali ve hareketleri, söylemleri, İkiz Kuleler hadisesinden itibaren vahyi kendisine tebliğ edilen ilahi bir iradede olduğunu ayin sırasında açıkça gözlemleyebiliyoruz.

Donald Trump’ın pek dindar olmadığı söyleniyor ama etrafındaki insanlar ona “seçilmiş kişi” gibi bir izlenim vermek istiyor. İncil ‘den ve Tevrat’ tan sonra sürekli dua ediyor. İlahi bir görevi varmışçasına ruhani atmosfer onu daha da ikna ediyor. Bakın Trump’a, haham ve papazlar ona okudukça kendisi tamamen transa geçiyor.

Siyonistlerin karşısına bugüne dek çok az lider dikilebilmiştir. ABD’de iki liderin Siyonizme karşı çıkmasıyla, liderlerin nerdeyse soylarını kuruttular. Avrupa’da Siyonistlere karşı beyan verenler kısa sürede harcanmıştır. İslam dünyasındansa Pakistan liderlerinin bazı açıklamaları kısa sürede suikastlara kurban gitmelerine sebep olmuştur. Ortadoğu’da Siyonistlere danışmayan lider veya bakan neredeyse kalmamıştır. Hatta ülkemizin yakın tarihine kadar Siyonistler bütün hükümetlere talimat veriyordu. 

Neredeyse bütün dünyanın iradesini ipotek altına alan bir Siyonizmden bahsediyoruz. Ancak tüm bunların karşısına çıkan bir lider faktörü var ki; dillere destan, zalime karşı acımasız, Siyonistlere karşı dersini veren bir lider… İrademi iyi yöneten bir cumhurum var, soysuzlara ders veren bir halkın iradesi var, zalime dur diyen bir insan çığlığı var, İslam dünyasındaki mazlum halkların bir sözcüsü var, Siyonistlere meydan okuyan adam gibi bir adam var… İşte bütün bu özelikleri ile Allah’ın emrettiklerini insanlık için haykıran bir ses var. Bunları bilin ey kalbi kararmış aşağılık zihniyet! İki koyun güdemeyen siyasiler, kamu kurumunu işletemeyen zavallılar, bir aileyi yönetemeyen et parçaları; bu lider daha ne yapsın? Belki Siyonizmi kökten sallayacak, belki de yeryüzünden silecek onurlu ve dik duruşlu bir adamdır Recep Tayip Erdoğan! 

Bu akşam 22.45’te Akit TV ekranlarında Evangelist ve Siyonistlerin Trump’ı nasıl transa geçirdiklerine dair videolar “Derin Kutu” programında yayınlanacaktır.

Vesselam…

İletişim için;

www.twitter.com/sabribalaman

www.facebook.com/sabri.balaman

 

YORUM YAZ