Yetkilerini zulüm olarak kullanan rektörlerin uygulamaları yeniden incelenmelidir

08 Şubat 2018 Perşembe

Tüm üniversitelerden ulaşan şikâyetlerin benzerliği, vatansever öğretim üyelerine uygulanan yıldırma taktikleri, FETÖ`nün görevde olan elemanları aracılığıyla, üniversitelerde tam gaz etkili olduğunu ve hâlâ kadrolaşmaya devam ettiğini göstermektedir. 

FETÖ’nün üniversite teşkilatlanmalarına ilişkin malumat eksikliği, zaman darlığı, örgütün asimetrik, uluslararası yapısı gibi zorluklar sebebiyle, mahkemeler ByLock ve tanık beyanlarına yoğunlaşmış durumdadır. Oysa üst düzey örgüt üyelerinin ByLock kullanmadığı, çocuklarını örgüt okullarına göndermediği, Bank Asya’ya para yatırmadığı bilinmektedir. 

Üniversitelerde, FETÖ yapılanması ve bu yapılanmaya ilişkin vakıalarla bunların delillerini ayırt eden saptamalar önem arz etmektedir.FETÖ’cüler üniversitelerde neler yaptılar, kripto FETÖ’cüler nasıl tespit edilebilir, bunun üzerinde durmak gerekir. Aşağıda FETÖ’nün üniversiteleri ele geçirebilmek için müracaat ettiği yöntemler ve kripto FETÖ’cüleri tespit edecek karineler ele alınmıştır.

Örgütün üniversiteyi ele geçirmesinin en kolay yolu rektörü belirlemektir. Zira rektör istediği gibi kadro ilanı vererek, akademisyen kadrolarını doldurmaktadır. 

FETÖ’cü kadrolaşmanın sacayağı Genel Sekreter ve Daire Başkanı ile tamamlanır. FETÖ’cüleri usulsüz olarak kadrolara alan yönetimin de FETÖ iltisaklılığı sorgulanmalıdır. 

İhtiyaç olmadığı halde fakülteler, bölümler açılmış, öğrencisi olmayan bu bölümlere yerleştirilen öğretim elemanlarına yıllarca maaş ödenmiştir. Bunlar kimdir?

FETÖ, rektörlüğünü ele geçirdiği üniversitelerde, dekanlık ve lisansüstü çalışmaların yürütüldüğü enstitü müdürlüklerini, kimseye bırakmak istememiştir. Enstitü müdürleri ve okul müdürleri, usulsüz lisansüstü eğitimine alınanlar da araştırılmalıdır.  

Üniversitede usulsüz toplanan paralar; mezuniyet cübbesi, bağış adı altında öğrencilerden kayıtsız toplanan paralar, himmet mi zimmet midir? 

ÖSYM bürolarındaki işlemler için kayıtsız alınan ücretlerin akıbeti ve tahsis eden personeller araştırılmalıdır. Açıköğretim sınav görevi gibi ücret tahsis edilen görevlendirmelerde, sürekli görev verilenler ve bu bürolarda görevlendirilenler araştırılmalıdır? 

FETÖ’nün yurtdışı okulları ile Erasmus ve Mevlana gibi değişim programları aracılığıyla 2021 yılına kadar protokoller imzalanmış, akademisyen ve öğrenci geliş-gidişi sağlanmıştır. Bu rektörler kimdir? Akademisyenler ve öğrenciler araştırılmalıdır. Bu koordinatörlüklerin başına getirilen akademisyenler kimdir? Örgütün para transfer yöntemlerinden birisinin de “kurye” usulü ile olduğu göz ardı edilmemelidir.  

Öğretim görevlisi yasa gereği bulunduğu il dışında bir üniversitede lisansüstü eğitim yapamazken, yurt dışında doktora yapan ve bu vasıtayla sürekli yurt dışına giden akademisyenler kimlerdir? Bunlara kimler izin vermiştir? 

Rektörler asaleten atama yapmak yerine özellikle müdürleri, daire başkanlarını vekâleten atamaktadır.  

Paranın döndüğü en önemli birim Yapı İşleri’dir. Usule aykırı atanan daire başkanları mutlaka araştırılmalıdır. 

Evrak kayıt gibi memurların yapacağı işleri taşeron işçilere yaptıran, kayıtsız para toplama gibi işlerini taşeron işçiler aracılığıyla gördüren rektörler araştırılmalıdır.

Konferans, proje TÜBİTAK projesi gibi parasal kaynaklardan sürekli yararlanan akademisyenler kimlerdir?

Kendinden olmayanları uzaklaştırmak için sürgün ve yer değiştirme şeklinde başlayıp devam eden hukuksuzluk ve kanunsuzluk, soruşturma açmak, alelacele cezalandırmak şeklinde devletin kendisine tanıdığı yetkiyi suiistimal ederek, baskı, şantaj aracına dönüştüren yöneticiler kimdir?

FETÖ kapsamında sahip olduğu bilgi ve belgeleri yetkili mercilere ileten kişilere karşı düşmanca ve hukuka aykırı olarak, mağdur, savcı ve hakim rollerinin birleşerek, alelacele soruşturma açılıp cezalandırma yoluna gidilirken, diğer taraftan devletin ve milletin manevi şahsiyetine karşı hukuksuz ve hayasızca yapılan saldırılara karşı sessiz kalınması ve bunun geçiştirilmesi şeklinde geliştirilen taktiğin kaynağı nedir? 

Gezi Parkı eylemlerine katılması için sosyal medyadan ders verdiği öğrencileri kışkırtan ve desteklemeyenleri dışlayan, devlet büyüklerine hakaret eden, derslerde öğrencilere siyasi görüşlerini sorgulayarak ayrımcılık yaratan akademisyenler hâlâ korunup kollanırken, işini gereğince yapan, ancak yolsuzluklara göz yummayan personeller işten atılmaktadır.  

Elimizde bu anlatılanları belgeleyecek onlarca dosya bulunduğu gibi, pek çok mağduriyeti yaşayan, vatanperver öğretim görevlileri arkadaşlarımız vardır.

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

    Günün Özeti