Metro İstanbul

İslam dini, niçin ortak paydayı teşkil edemiyor

07 Aralık 2017 Perşembe

Kur’an-ı Kerim’de peygamberlere ait anlatılan, Hud, Lut, Şuayip, Salih (a.s) gibi peygamberlerin kıssalarında: Onlar kardeşlerine şöyle dedi, kavmine şöyle seslendi deyip, peygamberleri onların içinden çıkan bir kardeşleri olarak takdim edilmektedir.

Dikkat çekici olan ise; peygamberlere de, o kavimden olanlara bir kardeşi gibi davranmayı, bir uyarıcı şeklinde sadece görev yapmalarının istenmesidir. 

Bizim yüce Peygamberimiz (s.a.v) dahi aynı şekilde, Kelime-i Şehadet’in aslı ve esası olan Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü denmesi üzerinde çok düşünmemiz ve dikkat etmemiz gereken önemli bir husustur.

Abduhu kelimesi: Yani O peygamber (a.s) ALLAH’ın (c.c) önce kulu, sonra peygamberidir. Diğer dinlerde olduğu gibi yanlış bir anlayış ve mübalağalar ile sevgi ve ululamadaki ifrat ve ölçüyü kaçırarak, ilahlaştırma şirkine düşerek, sapıtmanın önü kesilmiştir.

Çünkü pek çok insanın sapkınlığa düştüğü, ulu kişilere tapınma, farkında olmadan olağanüstülükler ile kendi tabi oldukları kişileri üstün görerek, gizli bir şirke düşmeleri hususu, bir uyarı ve düşünülmesi gereken bir husustur.

Hıristiyanlar, Yahudiler ve diğer din mensupları, peygamberlerini yarı tanrı veya tanrı haline getirdikleri için tamamen küfre, şirke düşmüşlerdir. Bizim dinimizde ise; Kelime-i Şehadet dediğimiz zaman, İslam’ın birinci umdesi, olmazsa olmazı Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü kelimesi ile abd kelimesi öne çıkarılıp, daha sonra resulü denmesi ile peygamberliğine vurgu yapılmış, tekrar tekrar uyarıda bulunulmuştur.

İşte İslam’ın diğer dinlerin içine düştüğü felakete düşmemesi, İslam’ın bu birinci ilkesi olan peygamberin kulluğuna dikkat çekilip, sonra peygamberliğinin zikredilmesidir. 

Bütün bu uyarılara rağmen İslam milletlerinin, Kur’an’ı bu açıdan bakıp anlayamamalarından dolayı, kendi ulu kişileri ve önderleri adına hareket ederek, terör ve katliamlarla İslam’ın bu güzel kardeşlik ve birleştirici değerlerinden uzaklaşmışlardır.

Hud Suresi 84’de; “Medyen halkına da kardeşleri Şuayip’i (a.s) gönderdik. Allah’a kulluk edin ve bir birinize olan alışverişinizde ölçüyü, tartıyı eksik tutmayın. Gerçi şimdi refah ve zenginlik içinde görüyorum ama doğrusu sizin için, dehşetiyle kuşatacak bir günün azabından korkuyorum, bunun için ölçü ve tartı ile yaptığımız alışverişte, dürüst ve duyarlı olun, insanları kendi hakları olan şeylerden yoksun bırakmayın ve kötülük yayarak, yeryüzünde karışıklık çıkarmayın.”

Hûd Suresi 2. ayette ise “İşte senin Rabbin tepelediği zaman böyle tepeler, halkı zalim olan kasabaları da, gerçekten onun tepelemesi çok acı verici ve zorludur.”

Hûd Suresi 117’de de; “Yoksa senin Rabbin halkı birbirlerine karşı dürüst davrandıkları sürece, o toplumu sırf çarpık inançları yüzünden, asla helak etmez. Hiçbir toplumun başına sırf inanç düzleminde, şirk ve küfür içinde olmaları yüzünden, bu dünyada yok edici türden cezalandırıcı bir azap gelmez. 

Ancak toplumun insanları, birbirine karşı ısrarla haksızlık yaptıkları, başkalarının hukukunu, hayatını ve onurunu tehlikeye sokacak tarzda insanlık dışı, ahlak dışı davrandıkları zaman gelir.”

Bunun içindir ki Müslümanlar, insanların Allah’a karşı olan yükümlülüklerinin, onun bağışlayıcı, affedici olduğu ilkesi ile birlikte düşünürler. Yerine getirilmediği takdirde, onun affının olabileceğini, ama insanlara karşı olan yükümlülüklerinin hassas ve esnemez bir özellik taşıdığını, dolayısıyla mutlaka ve duyarlı bir biçimde gözetilmesi gerektiğini söylemişlerdir. (kamu hukuku) esas alınmıştır.

Meselenin böyle ele alınmasının sebebi; Allah’ın mutlak kudret sahibi olması ve hiçbir korunmaya ihtiyacı olmaması, ama insanın zayıf ve korunmaya muhtaç olması vurgusu için yapılmıştır.

Kamu hukukunun her şeyin üstünde olduğu, toplumun ve insan hayatının önemine, inanç düzleminde insanların yok edilemeyeceğini, zorla inandırmanın İslam’da olmadığına dikkat çekilmiştir. 

Hûd Suresi 118’de; “Rabbin dileseydi, bütün insanlığı bir tek ümmet yapardı. Fakat yollarını seçmekte kendilerini özgür bıraktı” denmiştir. En büyük imam olan Ebu Hanife (r.a) hayatı boyunca müdafaa ettiği, anlatmaya çalıştığı şey, hiçbir millete ve hiçbir şahsa inancından dolayı zulüm edilmez, savaş açılmaz. Sadece tecavüz, katliam, eşkıyalık, vatana, cana ve namusa kastetme niyeti ile yapılan saldırılara karşı, savaş kararı alınabilir.

Yüz binlerce vatanından sürülen, ırz ve namusu payimal olan mazlumlara karşı, para ile alınıp satılan çocuklar ve mağdur insanlar için, ümmeti Muhammed’in topyekûn mücadele etme yollarını bulmak, ümmeti Muhammed’in boynunun borcudur. 

Yoksa celladına aşık ahmaklar gibi, AB’den, NATO’dan, Rusya’dan ve Çin’den medet ummak ve çare aramak, en büyük hamakattir. 

 

 • Faruk budakFaruk budak5 gün önce
  Eeee 40 yıl fetöcülükten geçinip şimdi de fetö düşmanlığından geçinenler oldukça..... müslüman da neye inanacağını şaşırıyor.
 • YunusYunus7 gün önce
  Yazinin mevzusunu anlayamadim....
 • AtillaAtilla8 gün önce
  Ortak payda var da..bu payda Kendi gibi dusünmeyen herkesi duşman ilan etmek olunca...pek iyi sonuç vermiyor...
 • BahadırBahadır8 gün önce
  Islam'a dini niçin ortak paydaydıteşkil edemiyor,başlığı son derece yanlıştır. Tüm müslümanların tek vücut İslam bayrağı altında bir araya gelememelerinin TEK SEBEBini şu Hadis-ıŞeriften anlıyoruz. Ümmetim 73 sınıfa ayrılacaktır. Bir sınıf müstesna hepsi cehennemliktir. O sınıf nedir Ya Rasulullah (S.a.s) diye sorduklarındaKur'an-ı Kerimve Sünnet-ı Seniyye'ye tabi olanlardır. buyurdu. İnsanlar kafalarınagöre Islam'ı yaşamaya ve sapık önderlerin peşine gitmeye başladıkçamüslümanlar bölünüyor. Oysa Islam'ın emir ve yasakları apaçık ortada. Peygamberimizin sözleri ve yaşam tarzı apaçık ortada. Ortak paydayı müslümanlar teşkil edemiyor,
 • MOHAÇ MOHAÇ 8 gün önce
  ÇÜNKÜ MÜSLÜMANLAR BİLİMİ TERKETTİ,İLİMİ BİLİMLE KARIŞTIRIP,TEFSİR,FIKIH FİLAN DERKENKAFALARINA GÖRE TUHAF BİR DİN ÇIKARDILAR. NETİCE ORTADA
 • Hasan ÜnalHasan Ünal8 gün önce
  İslam dini değil müslümanlar niçinortak paydayı teşkil edemiyor ' olması gereken yazınızınbaşlığı oysa islam tertemiz duru bir şekilde asırlara sesleniyor ve diyor ki müslümanlar ortak paydanız iman,amel ve cihad dır diye. müslümanlar bunu bulamadılarise suç islamın değil bizlerindir .bundan dolayı yazınızın başlığı yanlış ve islama suç atmadır doğru bulmuyorum
 • MiLLETMiLLET8 gün önce
  Ah nurettin abi ah ati yüz yil sen dünyaya hüküm et biranda su dan çikmiş balik ol şimdi kendine dost ara mahlesef hiçmi hiç bizim dost dumuz yokmuş taki sayin recep tayip erdogan iktidara gelince hepten anlaşildi kimin dost kimin düşman oldugu hepten analaşildi ama bizim ülkenin bazi islam ülkeleri hariç hiç candan dosttu yokmuş vesselam
 • Cihat ErdemCihat Erdem8 gün önce
  Çünkü en önemli iki şeyi hayatımızdan çıkardık ; 1- Adaletle hükmetmeyi adaletli davranmayı. 2-Emaneti ehline vermeyi
 • Veysel Gümüş Veysel Gümüş 8 gün önce
  ÍSLAM DÍNÍ yerine MÜSLÜMANLAR yazsaydiniz daha doğru olurdu çünkü ortak paydayi ÍSLAM değilde siz dahil bizim gibi sahtekar,asimile,light, dejenere,kapitalist,egoist olmuş sahte MÜSLÜMANLAR teşkil edemiyordur ve bu sahte MÜSLÜMANLARIN hatasini,kuzurunu,zayifliğini... asla ÍSLAMIN üzerine yikamazsinizdir...Müslümanlar yazmak yerine ISLAM yazarsaniz DÍNÍMÍZÍN zayif,güçsüz,etkisiz olduğunu söylemiş olursunuzdur buda ALLAH'IN gönderdiği ve koruduğu ISLAM DÍNÍNE hakaret etmek oluyordur.
 • hasanhasan8 gün önce
  çunkü temelinde insan yok
Daha fazla yorum göster (1/10)