Hizmet ve Aile Dengesi

14 Mayıs 2017 Pazar

Allah’ın dini için hizmet etmek, İslam’ı tebliğ etmek, bir insan kurtarmak büyük hedefler ve büyük amellerdir elbette. Bunlar, peygamberlerin güttüğü davalardır; gerekliliği ve herkesin en tabii imanî görevlerinden olduğu tartışılamaz. Fakat Allah Teâlâ’nın mü’minlere emrettiği en önemli görevlerden birinin de ‘ailemizi ateşten korumak’ olduğunu unutamayız. Ailemizin korunması ile diğer insanlara ulaşacak bir din hizmeti arasında, dinimizi yaşamamız açısından bakıldığında elle tutulur bir fark olmadığı pek açıktır. Müezzinin ezanla insanları namaza çağırmasıyla kendi çocuğunu namaza alıştırması, onu namaz ehli yapmaya çalışması, birbirlerini tamamlayan iki görev olmalıdır. Menhiyattan birini gidermek için bir eylem yapan ve yaptığını cihad gören bir Müslüman, evinde Allah’ın haramlarından bir haram işlenmeden bunu yapmalıdır. İnsanlara Allah’a isyanın vahametini anlatırken, evinin vahim durumda olması onun için düşündürücüdür.

   Nuh aleyhisselamın bile ailesine etki edemediği, nice evliyanın çocuklarına söz geçiremediği, ashabın istedikleri gibi nesil yetiştiremedikleri gibi iddialar doğru olmasına doğrudur. Uygunluğu tartışılabilecek bölüm ise, Nuh aleyhisselamın gayret ve himmeti kadar himmet gösterip göstermediği belli olmayan birinin, kendi durumu için Nuh aleyhisselamı örnek görmesidir. Nuh aleyhisselamın çocuklarıyla ilişkilerini kendimiz için teselli kaynağı olarak görürken haklı olmamız, onun hızında çalışıyor olmamıza bağlıdır. Nuh aleyhisselam gibi çalışanlar, onun durumunu kendilerine örnek alabilirler.

Üzerimize düşeni yaptıktan sonra, aile bireylerimizin durumu Allah ile onların arasındaki bir meseledir. Yeter ki biz, ‘iyi çalıştığımız’ hakkında kendimiz ölçüp, kendimiz biçmiş olmayalım. Şüphesiz kalpler Allah’ın elindedir. Biz bütün fırsatları değerlendirdikten sonra, dua dahil her yola tevessül ettikten sonra kendimizi masum görebiliriz.

Hizmet çalışmalarından ötürü evi ve evdekileri tamamen ihmal etmek kesinlikle bir hatadır. Evin esiri olmakla, evi uçurmak sonuçları açısından benzer yanlışlardır. İş yoğunluğu, hizmet ihtiyacı, sılayı rahim gerekliliği ve mesuliyetini taşıdığımız aile fertlerimizin kanatlarımız altında olması, bizim oluşturacağımız bir dengede kalmalıdır. İş yoğunluğumuza rağmen camiyi ve cemaati ihmal etmemek ne ise, her şeye rağmen aile fertlerinin ilgimiz ve kontrolümüz dahilinde kalması da o derece önemlidir.

Hizmet ehlini bekleyen en önemli tehlikelerin başında, eşi başta olmak üzere, çocuklarının ve diğer aile fertlerinin onu anlamaması, hatta yaptıklarını anlamsız bulmalarıdır. Bu, kesinlikle bir imtihan çeşididir. Allah’ın dinine hizmet etmeye aday bir mü’min buna hazır olmalıdır. Hizmet erbabına düşen, bu anlayışsızlığı savaşa dönüştürmeden, zamana yayarak ıslah yolunu kullanmasıdır. Sabretmekten ve yumuşak olmaktan başka bir çaresi yoktur. Allah’a tevekkül etmeli ve ona yalvararak, ehlini ıslah etmesini dilemelidir.

Dinine hizmet eden bir mü’min, hizmetten oluşan sıkıntılarını evine taşımamaya gayret etmelidir. Aile için, yabancı insanlara ait dertlerin eve taşınması, hem hizmet adamını hem de hizmet ettiği davasını soğuk hale getirebilir. Bu davranış da bir tür hizmet olarak görülmelidir. Eşin ve çocukların, ‘dünya işi, saf fitne’ olarak görülmesi hatadır. Böyle bir tutum onların dünyevileşmesi, fitneye dönüşmesi anlamına gelmektedir. Onların toplumdan tecrit edilmeleri ile sokağa salınmaları arasındaki şeritte tutulmaları cihadın bir nevi olarak bilinmelidir. Bir Nefeslik Bilgi, Dava Adamlığı Şartları, Görkemli binalar, Dil bilen elemanlar, Büyük kütüphaneler, İri bütçeler, Kalabalık destekçileri

Bunlar veya benzerleri bizim için, hizmet etmenin ve hizmet adamlığının gereklerinden sayılabilir. Gereklilikleri doğru da olabilir. Birinin diğerinden daha önemli veya önemsiz olması ne değiştirir? Kur’an’ımızda en açık ayetlerden biri, Allah Teâlâ’nın dinini kime teslim edeceğini anlatan ayetlerdir. Hiçbir tefsir kitabına gerek bırakmadan anlaşılacak kadar açık ayetler, din davasını yüklenebilecek nitelikleri vurgulamaktadır. (Hacc, 41)

“O kimseler ki, kendilerini yeryüzünde iktidara getirdiğimizde namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, iyiliği emredip kötülükten sakındırırlar.” (Nur, 55)

“Sizden iman edip salih amel işleyenlere Allah şunu vaat etmiştir:

Kendilerinden öncekileri nasıl başkalarının yerine getirdiyse, onları da başkalarının yerine getirerek yeryüzünde egemen kılacak; onlara, kendileri için razı olduğu dinlerini uygulama imkânı verecek; korkularını güvene çevirecektir. Zira onlar hiçbir şeyi ortak koşmadan yalnız bana kulluk ederler.”

Ek bir bilgiye gerek bırakmadan ayetler, dava adamlığı şartlarını sıralamaktadır. Bu şartlar ayetlerden izlendiğinde şunlardır:

1-Dosdoğru bir namaz. 2- Zekât. 3- İyiliği emir ve kötülükten alıkoyma. 4- İman ve salih amel. 5- İmanda samimiyetin gereği olan şirkten uzak kalma.

Bu şartların her biri için ayrıntılara girilebilir. Namazın gerçek hali, zekâtın tatbiki, iyiliği emir ve kötülüğü engelleme fonksiyonu konusunda uzun uzun konuşulabilir. O ayrıntıya girmeden bile bakıldığında, Allah’tan dava adamı olduğu için kimlerin yardım göreceğine açık bir işaret izlenebilmektedir.

Bu şartlar Kur’an’daki diğer işaretlerle beraber toplandığında, dava adına çalışan, dinine hizmet eden insanların en temel vasıfları şunlardır:

* Hizmet insanında Allah sevgisinin üstünde hiçbir sevgi yoktur.

* Zamanın gerektirdiği bütün çeşitleriyle cihada hazırdır; cihadın edebiyatını değil tatbikatını yapar.

* Mü’minlere karşı mütevazı, kâfirlere karşı onurludur.

* Tam anlamıyla sabırlıdır. Akıbetin Allah’ın olduğunu bilir ve O’nun rızası için yapılan işlerde aceleci olmaz. Nübüvvet Eczanesi’nden

“Zalim olsun mazlum olsun kardeşine yardım et.” Zalime nasıl yardım edebiliriz ki? “Zulmeden elini alıkoyarak.” (Müslim, Birr, 16) İnsan da Vakıf Olur

Ebu Hureyre radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, “Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur” dedi:

“Her kim bir dostuma düşmanlık ederse, ben de ona karşı harp ilan ederim. 

Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden, -benim katımda daha sevimli herhangi bir şeyle- bana yakınlık kazanamaz. (Farzlardan sonra) Kulum bana nafile ibadetlerle durmadan yaklaşır; nihayet ben onu severim. Kulumu sevince de (âdeta) ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden her ne dilerse, onu mutlaka veririm; bana sığınırsa onu korurum.” (Buhari, Rikak, 38)

 

YORUM YAZ

 • Muhammed Muhammed 9 ay önce
  Allah razı olsun hocam
 • Bayram ulkerBayram ulker9 ay önce
  Allah razi olsun hocam.yazilarinizdan daimi istifade etmek istiyoruz.
 • KocasolakKocasolak9 ay önce
  Allah rszi olsun hocam.
 • OsmanOsman9 ay önce
  Hocam tv dede izledim ne kadar guzel yazmissiniz ancak sizi her dinledigimde yada okudugumda kendimle celisiyorum bir oyle soyluyorsunuz bir boyle sizlere tesekkur ederim celiskiler sayesinde Kurani azimussanin sadece hocalara degil herkese indigini daha cok okuyup daha cok anlayip ALLAH cc kelami ile amelin ne kadar elzem oldugunu anliyorum. Tabii efendimiz SAV sunnetine sarilarak celiskiye dusmeden saygi ve hurmetlerimle
 • KEŞKE DEMEMEK İÇİNKEŞKE DEMEMEK İÇİN9 ay önce
  Allah razı olsun sayın hocam. Allah’ım çok sıcak burası... Neresi burası? Aman Allah’ım cehennemdeyim! Yok mu bir çaresi tekrar beni dünyaya göndersen Rabbim, oyun, aşk, yarış, kumar, faiz, toto loto, maç yok. Tövbe başımı hiç seccadeden kaldırmayacağım. Televizyon önünde boşa harcadığım o yılları sana ibadetle geçireceğim. Boş işlerle uğraşmayacağım. Suçlu ben değilim annem, babam, arkadaşlarım, … Beni değil onları atıl cehenneme. Rabbim ne olur dünyaya bir kere daha gönder beni, bak o zaman sana teslim olmuş bir kul bulacaksın. - ALLAH’IM BAĞIŞLA BENİ! SENİN HÜKMÜN İLE HAYATIMI ŞEKİLLENDİRECEĞİME BEŞERİ İDEOLOJİLERİN PEŞİNDE KENDİ KENDİME ZULMETTİM, NE KENDİME NE DE İNSANLARA FAYDAM OLDU. SENİN BOYAN İLE BOYANACAĞIMA BEYİN HÜCRELERİME KADAR BEŞERİ İDEOLOJİLER İLE BOYANDIM. KEŞKE HAYATIMI AYETLERİN IŞIĞINDA YAŞASAYDIM, ŞİMDİ BURADA OLMAZDIM. - Allah’ım ne olur affet beni kafamı dünyanın içine gömüp dünya için yaşamışım hayatı. Hayatı para kazanmak, evlat yetiştirmek, ev-araba sahibi olmaktan ibaret saymışım. Yaşlanınca da namazı mı kılarım; bir de hacca gittim mi bebek gibi günahsız tertemiz olurum, demiştim. Hadi bak! Söz veriyorum. Keşke Rabbime kulluk edecek vakti boşa harcamasaydım. Gittikçe sıcaklık artıyor, ne olur bırakın beni, ben kimseye bir şey yapmadım. Burası da neresi? Cehennem mi? Hayır olamaz neden ben neden, neden, dememek için adımlarımızı doğru atalım. Yaşayışımızı doğru gerçekleştirelim. Allah’ın ipine sarılmaya devam. Allah yar ve yardımcımız olsun.
 • AİLEYİ DAĞILMAKTAN KURTARAMAYIN HİZMETİ Mİ?AİLEYİ DAĞILMAKTAN KURTARAMAYIN HİZMETİ Mİ?9 ay önce
  Dağda yaşasak şehri isteriz. Ama fitneler ve şeytanlardan kurtulmak zor. Şehirde yaşasak dağı isteriz. Ama dünyalık nimetlerden vazgeçemeyiz. İMTİHANI kazanamazsak sonumuz ateştir. Peygamber efendimiz (sav) uyarıyor: Ebu Ümeyye eş-Şa’bani anlatıyor: “Ey Ebu Sa’lebe dedim, şu ayet hakkında ne dersin?” (Mealen): “EY İMAN EDENLER! SİZ KENDİNİZE BAKIN. SİZ DOĞRU YOLDA OLDUKÇA, SAPITMIŞ OLANLAR SİZE ZARAR VERMEZ.” (Maide 105). Bana şu cevabı verdi:“Gerçekten bunu, iyi bilen birine sordun. Zira ben aynı şeyi Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem-’a sormuştum. Demişti ki:“Ma’rufa sarılın, münkerden de kaçının! Ne zaman uyulan bir cimrilik, takip edilen bir hevâ, (dine, ahirete) tercih edilen dünyalık görür, rey sahiplerinin (selefi dinlemeden) kendi reylerini beğendiklerini müşahade edersen, o zaman kendine bak. İnsanlarla uğraşmayı bırak. Zira (bu safhaya gelince) arkanızda sabır günleri var demektir. O günler avuçta ateş tutmak gibi (sıkıntılı)dır. O günlerde, sizin kadar amel yapabilen bir kimseye elli kişinin ecri verilecektir.” (Ebu Davud, Melahim 17/4341); Tirmizi, Tefsir, 5/3060); İbnu Mace, Fiten 21).Allah yar ve yardımcımız olsun.
 • mhmtmhmt9 ay önce
  Allah razı olsun hocam. HER ŞEYDEN NEM KAPILDIĞI ORTAMDA ACABALAR VARSA SONUMUZU DÜŞÜNÜN. Çıkarsız iş yapılmıyorsa gıybettten uzak durulabilcek mi? Samimiyet, güven ne kadar sağlanabilecek. Yarın hainlikle suçlanacak olunursa kim kime nasıl güvenecek. Kimin doğru, kimin art niyetli olduğu şüphesi yayılıyorsa FİTNE nasıl giderilecektir? İnsanlar dini kullanıyorsa ne kadar inandırıcı olabilirsiniz? EFENDİMİZ (SAV) UYARIYOR! Hz. Sevban radıyallahu anh anlatıyor: “Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- buyurdular ki:“–Size çullanmak üzere, yabancı kavimlerin, tıpkı sofraya çağrışan yiyiciler gibi, birbirlerini çağıracakları zaman yakındır.”Orada bulunanlardan biri:“–O gün sayıca azlığımızdan mı bu durum başımıza gelecek?” diye sordu.“–Hayır, bilakis o gün siz çok olacaksınız. Lakin sizler bir selin getirip yığdığı çer-çöpler gibi hiçbir ağırlığı olmayan kimseler durumunda olacaksınız. Allah, düşmanlarınızın kalbinden size karşı korku duygusunu çıkaracak ve sizin kalplerinize zaafı atacak!” buyurdular.“–Zaaf da nedir ey Allah’ın Rasûlü?” denildi.“–Dünya sevgisi ve ölüm korkusu!” buyurdular.” (Ebu Davud, Melahim 5/4297). Allaha emanet olunuz.