THY- Euroleague

Şeytan Amerika İslâm coğrafyasını istilâ ediyor

04 Ekim 2017 Çarşamba

İslâm coğrafyası Amerika’ya karşı kurtuluş savaşı veriyor. Amerika’nın işgalci, talancı, çapulcu bir düşman olduğunu gizlemenin ne anlamı ve ne de imkânı kalmamıştır. İslâm topraklarındaki kanlı katliamlar, Washington merkezlidir, Brüksel merkezlidir. Batı desteklidir. Kanın akmadığı, katliamların gerçekleşmediği tek bir yer vardır. O da Amerikan’ın terör karakolu İsrail’dir. Amerika, İsrail’in güvenliğini sağlayarak, egemenlik alanını genişletmeyi tasarlayarak kan ve katliamlar gerçekleştirmeye çalışıyor. Müslümanları birbirlerine düşman ediyor, Müslümanların topraklarını bölüyor, parçalıyor. Müslümanların tek ümmet haline gelmelerine engel olmaya çalışıyor.

Amerika, İslâm topraklarındaki terör örgütlerinin stratejik ortağıdır. Amerika’dan müttefik olmaz. Amerika’nın halkı Müslüman olan veya halkından Müslüman olan ülkelere müttefik, dost olduğunu söylemek, dünyanın en büyük yalanı olur. İslâm’a ve Müslümanlara düşmanlığı aleni olan Amerika’nın dostluğu Müslümanlara ölüm getirir. İslâm coğrafyasının sakinleri olarak içeride de dışarıda da ABD terörüyle, onun iç savaş senaryolarıyla mücadele etmekle karşı karşıyayız. Şeytan Amerika, İslâm’dan ve İslâmi değerlerden arındırılmış bir İslâm coğrafyası hedeflemektedir. Bütün plan ve projelerini buna göre yapmıştır. İslâm’ın ferd, aile, cemiyet ve devlet seviyesinde amir olmasına engel olmayı, Amerika kendine vazife edinmiştir.

Amerika; hak ve hukuk ile değil, kan ve katliamla mukayyed olan bir melikliktir, bir krallıktır. Rabbimiz haber veriyor:

“(Kraliçe Belkıs) şöyle dedi: “Krallar bir memlekete girdi mi, orayı ifsad/harap ederler ve halkının ileri gelenlerini zelil hâle getirirler. İşte onlar böyle yaparlar.” (Neml Sûresi/ 34)

Aziz olanları zelil kılmak, memleketleri ifsad edip harabe haline getirmek, Allah’ın hükmüne ve hâkimiyetine başkaldırmış kralların, kraliyetlerin en önemli özellikleridir. Bu ayetin ışında şeytan Amerika’nın asrımızda İslâm topraklarında yapmış olduğu katliamları, tahribatları gözden geçirdiğimiz zaman Amerika’nın nasıl küresel bir firavun olduğunu anlarız. Amerika İslâm topraklarında yaşamakta olan Arapların da, Türklerin de, Kürtlerin de, Çerkezlerin de, Boşnakların da, Arnavutların da amansız düşmanıdır. Amerika’nın elinden gelse başta Arapları, Türkleri, Kürtleri olmak üzere bütün Müslüman ırkları, unsurları bir çuvala koyup yakmak ister. Amerika’nın İslâm ve Müslüman düşmanlığından şüphe edilmez.

Amerika, dünya terör örgütlerinin hamisi olan terörist bir devlettir. Dünyada Amerika’nın arkasında olmadığı tek bir terör örgütü gösterilemez. Terör ve teröristler her nerede varlarsa Amerika oradadır. Çünkü Amerika’nın varlık sebebi, fitne ve fesattır.

Amerika sicili bozuk terörist bir devlettir. Amerika kan ve katliamla bilinir. 250 yıllık tarihi yüzkarası olaylarla dolu olan (ABD’nin) Amerika’nın rezillikleri saymakla bitmez.

Kızılderilileri soykırımla yok ettiler.

Meksika’nın topraklarını gasp ettiler.

İç savaşta birbirlerini yediler.

1945 yılında Japonya’ya iki atom bombası atarak yüz binlerce masum sivili öldürüp dünya tarihinin en büyük vahşetini yaptılar.

Vietnam’ı kana buladılar.

Afrika’da birçok ülkeye baskınlar yapıp asker-sivil demeden herkesi katlettiler.

Şimdi, haksız yere işgal ettikleri Afganistan ve Irak’ta cellatlık yapmakla meşguller. Afganistan’da, Irak’ta taş üstünde taş bırakmadılar. Libya’yı paramparça ettiler. Mısır karıştırıp Müslümanların kanlarını akıttılar. Suriye’yi paramparça ettiler. Şimdi sıra Türkiye’ye gelmiş bulunmaktadır. Amerika Türkiye’yi fiilen parçalamak, bölmek, kendi emelleri doğrultusunda yeniden dizayn etmek için silahlı- silahsız kendisine bağlı ve bağımlı bütün terör örgütlerini harekete geçirmiş bulunuyor. Bunu görmemezlikten gelmenin hiçbir manası yoktur. Şeytan Amerika, Türkiye’yi Kafkaslar’dan Akdeniz’e kadar bütün sınırlardan kuşatma altına almaya çalışıyor. Türkiye’nin İslâm dünyasıyla bütün bağlarını kesmek, Amerika’nın en büyük emelidir. İslâm ümmetini yeniden bölmenin, parçalamanın yolunun buradan geçtiğini görmektedir. 

Amerika halkları değil diktatörleri, masumları değil teröristleri destekliyor. Kendisinin diktatör ve terörist olduğu hususunda hiç şüphe bırakmıyor!

Müslümanı Müslümanlardan koparmak, Müslümanı Müslümanlardan habersiz hale getirmek, Amerika’nın hem siyaseti ve hem stratejisidir. İslâm topraklarında Müslümanlar arasında tek ümmet fikrini zayi etmeye yönelik her girişim ve oluşum Amerikan merkezlidir. Müslümanları ümmetsiz, hilafetsiz, halifesiz kılıp ulus devletçiklerle oyalamak, şeytan Amerika’nın en büyük sermayesidir. İslâm topraklarını, İslâm topraklarındaki Müslüman oluşumları Amerikan siyasetinden ve Amerikan stratejilerinden arındırmadıkça Müslümanların ayakları yer etmez ve Müslümanların tek ümmet zemininde buluşma sevdaları akamete uğramaya mahkûmdur. İslâm ümmetini oluşturan birimleri birbirinden ayırmak, Amerikan stratejisidir. Dilleri, ırkları, mezhepleri ve meşrepleri ne olursa olsun Müslümanlar tek ümmet zemininde bir araya gelmedikçe ve Peygamber tavsiyesi el- Hilafetü Raşide’yi oluşturmadıkları müddetçe Amerikan kuklaları olmaya mahkûmdurlar. Müslümanlar olarak Amerika’yı topraklarımızda mahkûm etmedikçe mahkûmiyetlerimiz son bulmayacaktır! 

 

YORUM YAZ