Kâbus dolu bir yıl ve BM-GK

30 Aralık 2017 Cumartesi

Sovyetler Birliğinin dağılması ve NATO karşısında kurulan Varşova Paktı’nın çökmesiyle dünya siyasi dengelerinde başlayan sarsıntılar ve dengesizliklerin 2017 yılında şiddetlendiğine şahit olduk.

2017 yılında dünya siyasi dengelerindeki fay hatlarındaki hareketlenmelerin yolaçtığı olumsuzluklar ve beraberinde getirdiği belirsizlikler en acı şekilde yaşanmış. 

Önceki yılların devamı olan sorunlar, krizler, iç savaşlar ve saldırılar, 2017 yılı içinde depreşmesiyle insanlığı tehdit eder düzeye yükselmiş oldu ve bu durum maalesef halen devam etmektedir. 

Emperyalist ülkeler ve güçler, değerler ve ilkeler üzerinden hareket edeceğine, çıkarlar üzerinden politikalarını yürütmeleri felaketlerin büyümesine ve içinden çıkılmaz bir hal almasına sebep olmuştur. 

İnsan hakları evrensel değerleri hiçe sayılarak emperyalist güçlerin çıkar politikaları uğruna Orta Doğu başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgeleri yakılıp yıkılmaya devam ediyor.

İnsanlık onuru ayaklar altına alınırken dünyada emperyalist güçlerin kışkırtmalarının sebep olduğu fitne ve fesat farklı etnik köken, mezhep ve din çatışmaları maalesef körükleniyor.

DÜNYA 5’Lİ ÇETENİN PENÇESİNDEN KURTARILMALI

Yapısındaki çarpıklık nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenli Konseyi (BM-GK) bu kötü gidişi durduracak politik kararlar alamadı.

Diğer bir ifadeyle BM –Güvenlik Konseyi skandal kararlarıyla barış, huzur ve güveni etkileyen olumsuzlukları kışkırtan taraf olmuştur.

Suriye, Libya, Mısır ve Irak’ta emperyalist devletlerin kışkırtmalarıyla devam eden iç savaşında, Arakan’da Budist canilerinin ve Filistin’de İsrail devlet terörünün hâlâ devam ediyor olması hep o “5’li Çete’nin yani BM-GK’nin eseridir. 

Orta Doğu bağlamında Suriye ve Irak’ta yaşananların devamında, ABD’nin yanlı ve yanlış politikaları sonucu Kudüs için aldığı skandal karar dünyayı derinden etkilemiştir. 

Bu skandal kararın iptali için yapılan oylamada “5’li Çete” olarak bilinen BM-Güvenlik Konseyi’nin ne kadar gereksiz olduğu gerçeği bir kere daha ortaya çıkmıştır. 

BM-GK’da tek ülkenin vetosuyla alınamayan karara rağmen, BM-Genel Kurulundaki oylamada vetocu ABD’ye 128 ülke kırmızı kart gösterdi.

128 ülke, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “dünya 5’ten büyüktür” eleştirisindeki haklılığını tescil etti.

Emperyalist devlet ve güçlerin, kısacası BM içindeki 5’li çetenin sebep olduğu dünya düzensizliğinin aşılabilmesi için yeni bir konsept çerçevesinde BM’nin yeniden yapılanması gerektiği görüşünün ortak bir kanaate dönüşmesi tarihi bir gelişmedir. 

Bu gelişmeler, BM’de Güvenlik Konseyi’nin kaldırılıp Genel Kurul en yetkili organ olmalı” milletler camiasının ortak görüş olarak benimsendiği anlaşılmaktadır. 

Dünyanın barış ve huzur ile arzu edilen güvene kavuşabilmesi için Birleşmiş Milletler(BM) bu 5’li çetenin yani Güvenli Konseyi (GK)’nin pençesinden kurtarılmalıdır.  

Kısacası; adaletli bir dünya için bu değişimin BM içinde yapılması elzemdir. 

Kartlar yeniden karılmalı ve insanlığı içinde bulunduğu çıkmazlardan kurtaracak bir çıkış yolu bulunmalıdır.

Çünkü bu 5’li çetenin adaletsiz yapısının skandal kararları yüzünden insanlık ümitsiz, bitkin ve yorgun düşmüştür. İnsanlık barış, huzur ve güvenli bir yaşama muhtaç. 

Kâbus dolu bir yıl olan 2017 yılı giderken beraberinde tüm kötülükleri de götürsün diliyorum.

2018 barış, huzur ve güven adına beklentilere cevap verecek kararların alınacağı ve insanlığın rahatlayacağı bir yıl olur inşallah. 

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

    Günün Özeti