İhanet ve Kürtlerin birbiriyle savaşı

28 Ekim 2017 Cumartesi

Birinci Dünya Savaşı sürecinde bir dereceye kadar Kürtler bağımsızlığa yakındı. Osmanlı’yı parçalayıp topraklarını bölüşen Batılı emperyalist devletler, Kürtleri hem kışkırtmış hem de oyuna getirmiştir.

Bugün Orta Doğu’da yaşanan etnik ve mezhebi ayrışmalar iç savaşlara neden olmuştur. 

Bu savaşlar yüz yıl önce Batılı emperyalist devletlerin oluşturduğu yapay sınırların sonucudur.

Irak’ın ABD ve müttefikleri tarafından işgali sonrası yaşanan siyasi kaos, Kürtleri yeniden ümitlendirdi. 

Etnik ve mezhepsel bölünmelerin yol açtığı çatışmalardan oluşan otorite boşluğundan yararlanıldı ve özerklik egemen devletlerin de desteğiyle anayasal güvenceye kavuşturuldu. 

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi, özerk bölgesi hakkına kavuşmasıyla Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Batılı emperyalist devletlerin gizli planı olan Sykes – Picot gizli anlaşması çerçevesinde oluşan yapı ilk defa bozulmuş oldu. 

Irak’ın işgali, Arap Baharı ve bilhassa Suriye’deki iç savaş sadece Suriye’deki Kürtleri değil aynı zamanda Türkiye, Irak ve İran Kürtlerini de yeniden ümitlendirdi. 

Barzani, “bağımsız bir Kürdistan’a” her zamankinden daha yakın bir ihtimal olduğuna inanıyordu. 

Ancak, Irak’ın toprak bütünlüğü ve bölgedeki diğer ülkelerde benzer beklentilere yol açar endişelerinin yanında çok daha büyük bir istikrarsızlık meydana gelir korkusu bir karşı cephenin oluşmasına sebep oldu. 

Sadece karşı cephenin değil aynı zamanda Kürt siyasi ve sivil toplum kuruluşları arasında da benzer korkular oluştu. Bağımsızlık konusunda Kürt siyasi parti ve örgütleri hem fikir değillerdi. 

Kısacası uluslararası ve bölgesel oyuncular da Kürtlerin kendi aralarındaki ayrılıkları ve bölge ülkelerinin karşı tutumunu dikkate alarak bağımsızlık referandumuna destek konusunda çekimser hareket ettiler.

İKİ KÜRT BİR ARAYA GELİRSE

1990 Ağustos’unda Kuveyt’in Saddam tarafından işgalinden sonra, Amerika ile Irak arasında patlak veren 1991-Körfez Savaşı’ndan ağır şekilde yenilgi alıp, hırpalanmış olarak çıkan Irak’ta Kürtlerde liderlik savaşı başlar.

Kısa bir zaman önce vefat eden Celâl Talebânî’nin lideri olduğu K. Yurtseverler Birliği ile Barzanî’nin lideri olduğu Kürdistan Demokrat Partisi’nin peşmergeleri 1993-1995 arasında, iki sene boyunca, birbirleriyle kıyasıya bir kanlı savaşa tutuşmuşlardı. 

İki taraftan da 20 binden fazla ‘peşmerge’ birbirini acımasızca katletmişti.

İşte o süreçte dünyanın ünlü medya organlarında, ‘İki Kürt bir araya gelse, ne yaparlar?’ gibi sorulara cevap mahiyetinde, birbirini boğazlayan ‘peşmerge’ karikatürleri yayınlanmıştı.

İHANET SUÇLAMALARI 

Irak Ordusu’nun Kerkük’teki ilerleyişi sırasında KYB’li peşmergelerin mevzilerini terk edip çekilmesi KDP ve KYB arasında kriz çıkarttı. 

Peşmerge Güçleri Genel Komutanlığı adına yapılan açıklamada “Kürdistan Yurtseverler Birliği’nden (KYB) bazı yetkililer ihanetle suçlandı. 

Talabani tarafı ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı(IKBY) Mesut Barzani’yi kendi başına kararlar alan ve herkesi uymaya mecbur eden bir diktatör olmakla suçlayıp Barzani aşiretini “petrol çalmakla” suçladı.

Kuzey Irak’ta referandum sonrası Barzani ve Talabani güçleri arasında karşılıklı ihanet suçlamaları ile yeniden bir savaşın eşiğindedirler.

Şu günlerde zor durumda olan Barzani, hesaplaşmayı sonraya bırakmışa benziyor. Ancak her an her şey olabilir...

 

YORUM YAZ