Ulu Hakan, Büyük Lider2. Abdülhamid Han

25 Eylül 2016 Pazar

Sultan ABDÜLHAMİD HAN, vefatının üzerinden 98 senelik bir süre geçmiş olmasına rağmen, Osmanlı Padişahları içerisinde hâlâ en çok tartışma konusu yapılan padişahların başında gelmektedir. Siyasi - dinî kimliği hizmetleri, otuz üç (33) yıllık icraatları ve yönetimiyle tartışma konusu yapılan 2. Abdülhamid, Ermenî tarihçilere göre “Kızıl Sultan”, Müslüman tarihçi ve yazarlara göre ise, “Ulu Hakan”dır. Devletleri, Devlet Başkanların, onların hayatı ye icraatlarını değerlendirirken bir “Madalyona” bakar gibi bakmak ve incelemek, artılarla eksileri, başarılarla başarısızlıkları sebepleriyle, objektif ve ilmî bir biçimde değerlendirmek gerekir. 21 Eylül 1842’de doğan, 31 Ağustos 1876’da tahta çıkan, otuz üç yıl (27 Nisan 1909’a kadar) Osmanlı İslam Devletini başarıyla idare eden, 10 Şubat 1918 Pazar günü 76 yaşında vefat eden “Sultan II. Abdülhamid”i tam anlamıyla ve doğru olarak tanıdığımız söylenemez! Kendilerine yerli-yabancı popçu ve futbolcuların hayatı en ince teferruatıyla öğretilen, medya yoluyla dayatılan (propaganda edilen) “gençliğimize” ne yazık ki kendi ecdadı-geçmişi doğru öğretilmek  yerine “kötülenerek” aktarılmış ve öğretilmektedir!.. Ne acıdır ki gençliğimiz, hatta aydın geçinenlerin çoğunluğu “Ulu Hakan’ı “yeterince tanımamakta, bilmemektedir!.

TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman’ın “2. Abdülhamid’le ilgili Sempozyum düzenlemesi” ve Müslüman ecdadımıza sahip çıkması, Bâtıl taraftarı cahilleri rahatsız etmektedir!. Türkiye’deki Batıcı ve solcular; II. Abdülhamid’e Batı’nın, Ermeni ve Yahudi tarihçilerin gözüyle bakmak suretiyle “Ulu Hakan’ı karalayıp, mahkum etmek, onu kitlelere, gençliğe kötü, olumsuz, baskıcı (müstebit), gerici olarak göstermek istemektedir! Ancak  durum ve gerçek böyle değildir. Önyargısız bir bakış açısıyla “Ulu Hâkan”ı biraz daha yakından tanımak isteyenlere onu biraz tanıtmaya çalışalım. Bakalım Sultan II. Abdülhamid kimmiş, neler yapmış, neleri başarmış ve 33 yıl boyunca Devleti nasıl idare etmiş?... Ona kimler niçin düşmanlık  etmiş?.. Bir kere II. Abdülhamid zâlim değil, oldukça merhametliydi. Korkak değil, oldukça cesur, ileri görüşü, şahsiyetli, dirayetli; oldukça zekî, dış politika alanında içeride olduğu gibi ciddi, manevra sahibi, başarılı ve aktif, vatanperver, gayet dindar, Haktan ve haklıdan yana, halkla beraber bir kimliğe sahip, Allah’a, Kur’an’a, İslam’a bağlı bir Devlet adamı ve örnek bir liderdir. “Ulu Hakan”’ın elbetteki bir beşer olarak zaaf ve hataları bazı yanlışları olmuştur. Ancak sevap, hizmet ve başarılarına bakıldığında hataları “devede kulak” olmaktan öteye geçmez. Evet, Sultan II. Abdülhamid zekiydi, düzenliydi, kendisini iyi yetiştirmiş, mükemmel bir tahsil ve terbiye görmüş, çok çalışkandı. II. Abdülhamid küçük yaşta annesini, 18 yaşlarında da babası Abdülmecid Han’ı kaybetti. 

Arapça, Farsça ve Fransızca’yı iyi derecede öğrendi. Edebiyat, musiki, spor ve avcılıkta mahirdi. Temizliğe çok önem verir, daima erken kalkar, Kur’an okur, Namazlarını muntazaman kılar, daima âlimlerle istişare eder, iyi niyetli, yardımsever, hayırsever millet ve devleti için her türlü fedakarlığı yapan, güzel konuşan, çocukları çok seven, İslami eğitime çok önem veren, ülkesinin imarı için on binlerce okul açan emperyalist güçlere asla boyun eğmeyen onlara karşı cihad, Hilâfet ve İSLÂM BÎRLİĞİ politikasıyla mücadele eden, İslam’ı ve Müslümanların (Ümmet) haklarını, özgürlüklerini koruyan son derece adaletli, dahi ve son derece başarılı bir devlet adamıdır.

Sultan II. Abdülhamid, 33 yıla “asırlık hizmet ve faaliyetler” sığdırmayı başarmış büyük bir liderdir... Bir yandan “dış güçlerle öte yandan onların ajanı içteki uzantıları -işbirlikçileriyle boğuşmuş, bunu yaparken içteki gafillere asla zulmetmemiş, onları katletmemiştir! Sürgün ettiği aydınlara maaş bile bağlatmış onların zekâ ve becerilerinden istifade etmeye çalışmıştır!.. 33 yıla “büyük işler sığdırmıştır..” Hicaz - Anadolu - Bağdat Demiryoluyla İslâm ve Müslümanların birliğini hedeflemiş, Batılı emperyalistlerin oyunlarına İslâm Birliği ve Yıldız İstihbarat Teşkilatıyla karşı koymuş, Batı maşası Ermenî teröristlerin bombalama eylemine maruz kalmış (Allah kendisini korumuş), Osmanlı Devleti’nin kalkınmasına ve imarına çok önem vermiş, bu sebeple Harp Okulları, Teknik Üniversite, Darülfünun ve Yüksek Okullar açmış, Donanma’ya önem vermiş, Hamidiye Alayları’nı kurmuş, Dışişleri, İstihbarat Teşkilatı, Kitap, Kütüphane, Arşiv, Eğitim -Öğretim seferberliği, Polis Okulları, Kız ve Erkek Sanat ve Meslek Okulları Ziraat Fakülteleri Dil (Elsine) Okulları, sütçülük, balıkçılık, sağlık okulları, sağır, kör ve dilsiz okulları, özel okullar, Aşiret Mektepleri, çiftçilik, bağcılık, arıcılık, orman ve Maden Mektepleri, Tıp ve Eczacılık Fakülteleri (Mektepleri), Veteriner Fakültesi (Baytar Mektebi) gibi on binlerce okul açtırmış, Türk diline önem vermiş, kitap - kütüphane, arşivcilik ve müzecilik faaliyetlerine değer vermiş, birçok baraj yaptırmış, Yahudilerin ve Ermenilerin entrikalarına ve toprak taleplerine mani olmuş, ilk Seçim ve ilk Anayasa’yı yaptırmış, Nüfus’un tanzimi, Belediyecilik hizmetlerine önem vermiş, Kumaş, Kağıt, İplik, Çini, Cam v.b. Fabrikaları kurmuş, saray masraflarını (israfı) kısmış, ticareti geliştirmiş, Maliye’yi düzenlemiş, Osmanlı’nın borçlarını ödemiş, sağlık hizmetlerine önem vermiş, birçok Hastahane yaptırmış, Ulaşım-Posta Teşkilatı ile Denizciliğe önem vermiş İmar ve Bayındırlık, saat kuleleri, Köprü ve Karayolları yapımı ile İslamî hizmet ve faaliyetlere ağırlık vermiş, sayısız Câmi, Dergah, Tekke ve Zaviye inşa ve tamiratına önem vermiş, çeşmeler, sebiller yapmış, kültür, tarih ve sanata büyük önem yermiş, çalışkan ve bilgili, Müslüman, şahsiyetli ve cesur bir toplum, Ümmet teşkil etmeye gayret etmiş ve bu hizmet ve projelerinde de büyük çapta gayesine ulaşmış, halkın gönlüne ve gözüne girmeyi başarmıştır!.. Bakınız Şair Rıza Tevfik neler söylemiş:

Nerdesin şevketli, Sultan Hamid Han?

Feryâdım varır mı bârigâhına? 

Ölüm uykusundan bir lâhza uyan, 

Şu nankör milletin bak günahına! 

Târihler ismini andığı zaman, 

Sana hak verecek, ey koca Sultan; 

Bizdik utanmadan iftira atan, 

Asrın en siyâsî Padişâhına! 

Sonra cinsi bozuk, ahlâkı fena, 

Bir sürü türedi, girdi meydana. 

Nerden çıktı bunca veled-i zinâ? 

Yuh olsun bunların ham ervâhına! 

İslâm›ın izzetini, Müslümanların hak ve özgürlüklerini koruyan, İslam’ın şanlı Peygamberi Muhammed (s.a.v.)’e dil uzatan Batı’da piyes yasaklatan, dünya Müslümanlarını “İslâm Birliği” siyasetiyle birleştirmeye çalışan, Siyonistlere ve Batı emperyalizmine “boyun eğmeyen” ulu Hakan, selam sana!.. Makamın cennet olsun!

Daha Geniş Bilgi için bkz. Mehmet Emin Gerger, “2.Abdülhamid’in İslâm’ı Korumadaki Kudreti, Gerger Yayınları, İstanbul,  [email protected]/ www.gergerkitap.com

 

YORUM YAZ

 • EkoltürkEkoltürk1 yıl önce
  Süleyman mabetinin yerini tesbit ettigini idda eden,bunuda israile ve israilli haham dostlarina gösteren, mabedin insasi icin tek destek veren(müslüman) oldugunu söyleyen,a oktar meczubunun iftiralari cok dogruymus gibi sunmasina asla itibar edilmemeli,bir fasiktan gelen haber dogru bile olsa amel edilmez,zira mutlaka bundan bile aleyhimize kurulu bir tuzak vardir,ki bu adam olsa olsa p,p olur,böylesi iblisler sureti haktan görünüp,geldi mehdi,gelecek bizi kurtaracak diye sürekli bizi hipno etmeye calisiyor,Elestirenler icinde bakin bizi izliyorlar diyor,bunu imali söylüyor,yani bakin akit,i de direk hedef alarak,Abdül hamidi savunuyorlar bunlar güya bizi seyretmeyin diyorlar,kendileri seyrediyorlar diyor.Harun Yahya diye isim yapan,ataistlere üc bes laf atip,her seyi ingiliz derin devletine bilerek yikan,kendide alenen siyonist usakligi yapan bu hayin Sultan Abdülhamide agir ithamlarda bulunuyor
 • SerdarSerdar1 yıl önce
  Bizi batı hayranlığı Avrupa topluluğu hayeli geçmişte yaşamış Osmanlı padişahları ve hayatlarını yönetimlerini unuturdu unutturdular.yeni dünyamızda bizi sindirdiler topluma çağ atladık muhasır medeniyetler seviyesine hedef alarak gösterip devrimlerle değerlerimizi sildiler atalarımızın dilini Osmanlıcaya kaldırdılar yönetim şekli hilafet kaldırıldı bu sonun başlangıcı oldu dinle devlet işlerini birbirinden ayırdılar bizi islamdan ve atalarımızın değerlerinden uzaklaştırdılar mekanın cennet olsun ıı Abdülhamid han.
 • Mehmet KüçükMehmet Küçük1 yıl önce
  Yazınız çok güzel tebrikler.Darülaceze unutulmuş.....
 • Refigül BaltaciRefigül Baltaci1 yıl önce
  Sayin yazarimiz bu yaziniz dan dolayi sizlere tesekkür ediyorum.bizler gecmisi kötülemek maharet kabul ederizm gecmisden örnekler alip ypkumuza devam edemeyiz hep bati hep bati Allah batiyi kahretsin anca müslüman kani akitir bati dedigin canavar.sizler bunlari yazdikca yeni nesil sahlanarak gelecek ALLAH (CC)IZNIYLE
 • sanemsanem1 yıl önce
  geçmişinibilmeyegeleceğinigöremezrahmetli2inciabdülhamitidevirenİngilizSiyonist veittahatcılarmusulKerkükpetrolleriniShellşirketinevermişlerdircumhuriyetkurulduğundanberiShellpetrolşirketininbayiliklerihangi işbirlikçilereverdileracababunlararaştırılırsa2inciabdülhamithanıkimlerin düşmanolduğuortayaçıkarpadişahıMüslümantürkdevletidüşmanlarıİngilizlerSiyonistlerbunlarınuşaklarıvevatanhainiajanlarsevmezonlaristemesedeallahnurunutamamlıyacaktır
 • AliAli1 yıl önce
  Yabancilar calisan akilli ulkeler 10 dolara akilli tlf uretip 1000 dolara bize satiyor uzayda hayati arastiriyor kansere care ariyor sen hala abdulhamidi anlatiyorsun bize.onumuze bakalim
 • Muhammed AliMuhammed Ali1 yıl önce
  Değerli Yazarımıza ve Ywni Akit Gazetemize teşekkürler!.. Selam ve saygılarımla..
 • FthtrbzFthtrbz1 yıl önce
  Ağzına sağlık abim, kardeşim. Kim İslamı yüceltmek, kalkındırmak istemişte iç ve dış caniler saldırıya geçmemiş. Tarih tekerrür ediyor. Geçmişi anlamak,görmek isteyenler bu güne tarafsız gözle idraklebaksınlar. Akleden bir toplumoluruz inşallah.