Büyük İslâm Âlimi Said Nursi diyor ki..

23 Mart 2017 Perşembe

Ömrünü İslâm’a, Müslümanlara ve insanlığa hizmete, ilim, tebliğ ve irşada adayan Üstad Bediüzzaman Said Nursi (rahmetullahi aleyh), Hicri 1293/Miladi 1877 tarihinde Bitlis İli (Vilayeti)’ne bağlı Hizan Kazası (İlçesi)’nın İsparit Nahiyesi’nin Nurs Köyü’nde doğdu. Babasının adı Mirza (Sufi Mirza Efendi), annesinin adı Nuriye Hanımdır. Nüfus kaydına Said Okur olarak yazılır. Said, ailesinde yedi kardeşin dördüncüsüdür.. Birinci Dünya Harbi’nin ilânı üzerine gönüllü olarak “Alay Kumandanı” adı ile harbe iştirak etmiştir. Bitlis’te Ruslara karşı savaşmış ve esir düşmüştür. Esaretten firar ederek, İstanbul’a gelmiştir. 4 Ağustos 1334 (1918) tarihinde, İrâde-i Seniyye ile Dârü’l- Hikmeti’l-İslâmiye azalığına tayin olunmuştur. Türk ve Kürt lisanlarıyla tekellüm ettiği gibi, Arapça ve Farsça da okur yazardı… Bir adet Harp Madalyası’na hâiz bulunuyordu. Dârü’l- Hikmeti’l-İslâmiye’deki azalık müddeti dört sene üç ay devam etmiştir..  

İstiklâl Harbi’nde, “Millî Mücadele”ye destek vererek, eserleri ve mücadelesiyle halkın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin takdirini kazanır. 19 Ocak 1923’te TBMM’de Mebuslara (Milletvekillerine) hitaben 10 maddelik bir Beyanname dağıtır.

Beyannamesinde; Milletvekilleri’nin Namaz ibadeti konusunda hassasiyet göstermeleri, İslami değerlere (“Şeâir-i İslamiyye”ye) sahip çıkmaları, Kur’an’ın emirlerine uymaları, İslam âlemini sömürmek isteyen dış güçlerin oyunlarına (sinsi planlarına) karşı uyanık, tedbirli olmaları, bu konularda gaflete düşerek tembellik göstermemeleri, Müslümanların ve İslam Âlemi’nin güven ve umutlarını boşa çıkarmamalarını tavsiye etmiştir! (Bkz. TBMM Zabıt Ceridesi, c. 24, s. 457/ 19 Ocak 1923.)

1925’ten itibaren, inancı, zulme karşı İslami tavrı, Eserleri, İslami tebliğ ve irşad faaliyetleri sebebiyle Bediüzzaman, 30 yıllık sürgün, hapis ve işkence görür! Tek Parti (CHP) İdaresi (“Devr-i Sâbık”) tarafından, Van, Trabzon, İstanbul, Isparta, Eskişehir, Kastamonu, Ankara, Denizli gibi illerde Din ve vicdan özgürlüğüne aykırı olarak; sürgün, gözetim, hapis ve işkencelere mâruz kalır… Risale-i Nur Külliyatı”nın yayınında, Başbakan Adnan Menderes’in büyük yardımlarını  görür… 

Üstad Said Nursi’nin eserlerinden derlediğimiz o veciz, güzel sözlerinden bazılarını hep birlikte okuyalım: “Bütün imanlı Müslümanlar, hakiki Mü’minler hiç şüphe etmesinler ki, istikbal İslâm’ındır. Beşeri hakiki saadete sevkedecek, beşerin ıstıraplarına çare bulacak, yalnız İslâmiyet’tir. Hıristiyanlık hurâfâttan ve tahrifattan sıyrılacak, beşerin fıtrî dini olan İslâmiyet’e sarılacaktır. Yeryüzünde Kur’an, hâkim-i mutlak olacaktır. Hem yalnız mânen, fikren ve ruhen değil, maddeten dahi İslâmiyet istikbâle hükmedecektir…” 

“Bütün cihan bilsin ki, bizim muradımız Medeniyet’in mehâsinidir, beşere menfaati bulunan iyilikleridir. Yoksa Medeniyet’in günahları, seyyiâtı, fenâlıkları değil! Ahmaklar, o seyyiâtı, o sefâhatleri mehâsin zannedip taklid ettiler, malımızı, mülkümüzü harâb ettiler!. İnşaallah istikbâlde, İslâm’ın kuvvetiyle Medeniyet’in mehâsini galebe edecek, yeryüzü pisliklerden, fenalıklardan temizlenecek, sulh-i umumi (dünya barışı) de temin edilmiş olacaktır.” 

“Evet, Avrupa’nın Medeniyeti fazilet ve hidâyet üzerine kurulmadığından, hevây-ü heves, zulüm ve tahakküm üzerine kurulduğundan, şimdiye kadar Medeniyet’in seyyiâtı (kötülükleri) hasenatına galebe ederek, ihtilalci komitelerle, bozguncu, yıkıcı ve anarşist çetelerle kurtlanmış, çürümüş bir ağaç hükmüne girdiğinden elbette çökmeye mahkûmdur. Asya Medeniyeti’nin, o çürük, o tefessüh etmiş zulüm ve şekavet Medeniyeti’ne galebe edeceğine, bu bir delildir. Ve bu galebe çok uzak değildir.” 

“Ye’se düşmek, İslâm Dünyası’nın kuvve-i mâneviyesini kırmaktan başka bir netice vermez.. Her kıştan sonra bir bahar, her geceden sonra bir sabah olduğu gibi, nev’i beşerin dahi bir sabahı, bir baharı olacak İnşaallah. Hakikat-i İslâmiyye’nin güneşi ile sulh-i umumi dâiresinde, hakiki Medeniyet’i görmekliği rahmet-i İlâhiye’den bekleyebiliriz.” 

“İşte Risâle-i Nur’un bu meâldeki cümlelerinin manası budur ki, bu zamanda âile hayatının, dünyevi ve uhrevi saadetinin, kadınlarda ulvî seciyelerin inkişâfı yalnız dâire-i Şeriatta’ki âdâb-ı İslâmiyye ile olabilir..” 

“Demek kadınlar, terbiye-i İslâmiyye derecesi içinde mes’ud bir âile hayatını geçirmeye mahsus, bir nevi mübârek mahlûkturlar.Bu mübârek mahlûkları ifsâd eden komiteler kahrolsunlar! Allah, bu muhterem hemşirelerimi de bu serserilerin şerlerinden muhâfaza eylesin!” 

Vefatının 57. yıldönümünde büyük İslâm Âlimi Üstad Bediüzzaman Said Nursi’ye  Allah Teâlâ’dan rahmet niyaz ediyorum. (Ruhuna Fatiha.) 

Daha geniş bilgi için bkz.“Bilinmeyen Yönleriyle Üstad Bediüzzaman Said Nursi hayatı, Davası, Mücadelesi.” M. Emin GERGER, Yrd.Doç. Dr. Ramazan TOPDEMİR, Gerger Yayınları, İstanbul. (Kitabı istemek için e-Posta adresi:www.gergerkitap.com [email protected]:0532. 5226164)  

 

YORUM YAZ

 • veli kayabaşveli kayabaş10 ay önce
  selam ustad.siyonistturk asilli rocildler tarafindan diger bircok ali fuat pasa kazim karabekir pasa cerkez etem pasa ve kardeslerionlarca yuzlerce subay hakim savci bircok muderris mehet akif ve said nursi dahilkandirilip icinde samanistturk asilli bir cok yahudi sabataist ataturk dahil ittihat terakki partisi kurdurulmus gizlice her etnik tebeaya bagimsizlik serbest karari selanikte alinmis ve butun tebealarin eskiya terorist milletvekilleri ve yine dagdan rum ermeni eskiyalar capulcular toplanip hareket ordusu adi altinda istanbula yurumus.fakat o gunku ordu kumandanlari Abdulhamide yalvarip su capulcu eskiyalari yok edelim demisler.fakat Abdulhamit kardeskavgasi kabusu gorerekengel oldurtmamis ama bu pahaliya mal olmus.millet birbirini kirmis.derhal devleticharbe sokmuslar kan 9 cephede su yerine akmis.memleket yangin yerine cevrilmis sevre teslim edip liderler kacmis.memleket bolusulmus.isgalci devletler.katliam soykirim yapmislar.b takimi chp teslim almis.said nursi digerleri gibi milletvekilivsecilmis ataturk tarafindan.sonra vatsnperver milletvekilleri ayrica basi cekince milletlerarasi siyonizminingilizlerin baskisiyla tevhidi tedrisat ve hiyaneti vataniyye kanunu adiyla cikarilan, devirme dinsizlestirme hristian ve siyonistlestirme kanunlarina muhalefetten vatansever halife taraftari milletvekilleri tarafindan eskiyalikla ekarte edilmis cebren eskiya devleti kurulmustur.vatan severler tutuklanmis asilmis surgun edilmis istiklal mahkemelerinde hukuk bilmeyen karacahil eskiya hakimler tarafindan onbinlerce insan sorgusuz sualsuz idam edilmistir.tam bir siyonist katliama donusmustur.zatende basindan gaye o idi.siyonizm ve haçlilar ortaasyadan musluman horadan erleri Oguzhan boylari tarafindan surulen şamanist putperest atalarinin intikamlarini satanist askerleri tarafindan aldilar.hakende almaktalar.uyananlarda darbeyi yediler.bir daha ataga kalkamadilar.90 sene vatan hainleri din bayrak ezan dusmanlari tarafindan hain ilan edildiler.istiklal harbinde 9 adindan uyuk yeterlicasker kalmayinca Lozanda 21 milyonvkm2 vatan topragini siyonistlere ve haçli satanistlere bagisladilar.topkapi sarayindan yaptiklari isgal veislam imparatorlugunun yikim ve yok edilmesinden dolayi yardimlarini esirgemiyen ingiliz siyonistcrocild devletine,30 ton altin kulce harp masrafi odeyip turkiyeyi terk ettiler.said nursi sunnet kuran meydanda iken surgunde birseyler karalayip nurcdiye yutturdu.oysa kuran sunnetsiz anlasilmaz.ayrica meal tefsirlede anlasilmaz.nur nam risalelerinekuran meali tefsiri dediler.tabiki diger ehlicsunnet aliminkilrden farki yoktu.tasavvuf olmayinca ehli sunnet tarikatkari olmayinca bir tekke zaviye adabiyla islam yasanip hz.Allahin sifatlari ve ismleri ve fiilleriyle ahlaklanip yasamayinca kuran anlasilmaz ve gercek kamil musluman olunmaz.gercek kamil muslumanlar 15 temmuz 2016 da istanbulsehitler koprusunde idi.ama istiklal harbi sonunda bu kadar alim asker hoca hakim milletvekili deccal ordusunundarbesine karsi koyamadi.memleket deccalizme teslim edildi.hatta basaramasalar bile binlerce alim haci hoca asker sehit oldu.saygilar.
 • M.SevindikM.Sevindik11 ay önce
  Ebced ve cifir " Havass" a ait ilimdir. Avam olanlar onu anlayamaz. Ehl-i tahkik olmak lazımdır.
 • BÜTÜN RİSALE-İ NURTALEBELERİEVETDİYOR !BÜTÜN RİSALE-İ NURTALEBELERİEVETDİYOR !11 ay önce
  EVETAZİZKAREŞİM , EN BÜYÜKKIYAMETİNSANINVEFATI ,ALLAHİMAN-HİDÂYETVEHÜSN-ÜHÂTİMEHEPİMİZENASİPEYLESİN ! BİZLERİ DALALALETFIRKALARINAALET VEORTAKYAPMASIN. BASİRETİMİZİ,FERASETIMIZİ ,ARİFİYETİMİZİKÖRELTMESİN! AMİN.... BUGAZETECİ,AKADEMİSYEN , İŞADAMI KILIKLI FETÖ-NATOKRIPTO AJANLAR BELGEVE BİLGİ DAHİLİNDE TUTUKLANDIĢINDABUHAİNLEREGÖZKIRPAN ,DOLAYLISAHİPVEDESTEK ÇIKAN ; .....AMAFETÖCÜ BUHAİNLEREKARŞI NETTAVIRSERGİLEYEN SN.CUMHURBAŞKANIMIZINDİKVE KARARLI DURUŞUNUZAYIFLATMAYAÇALİŞAN "MALUM 5- 10BUTRUVAATLARININ "BUREFERANDUMSÜRECİNDEAĞIZLARINIBIÇAK AÇMIYOR!..BUNLARİYİ BİLSİNLER Kİ ,BU MİLLETVETARİHONLARIASLAAFFETMEYECEK.-YÜZYILLARGEÇSEDEFATIH'EİHANET EDEN BAŞVEZİRİÇANDARLI HALİLPASAYI ,YAVUZSULTANSELIM'E IHANET EDENKOCA MUSTAFAPAŞA GİBİ vb..HAİNLER GÜRUHUNUBUMİLLETAFFETMİYOR;TARİH DE UNUTMUYOR.
 • BEDİÜZZAMANHAZRETLERİNİNBÜTÜNTALEBELERİEVETDİYOR !...BEDİÜZZAMANHAZRETLERİNİNBÜTÜNTALEBELERİEVETDİYOR !...11 ay önce
  EVET HOCAM!...BUGAZETECİ,AKADEMİSYEN , İŞADAMI KILIKLI FETÖ-NATOKRIPTO AJANLAR BELGEVE BİLGİ DAHİLİNDE TUTUKLANDIĢINDABUHAİNLEREGÖZKIRPAN ,DOLAYLISAHİPVEDESTEK ÇIKAN ; .....AMAFETÖCÜ BUHAİNLEREKARŞI NETTAVIRSERGİLEYEN SN.CUMHURBAŞKANIMIZINDİKVE KARARLI DURUŞUNUZAYIFLATMAYAÇALİŞAN "MALUM 5- 10BUTRUVAATLARININ "BUREFERANDUMSÜRECİNDEAĞIZLARINIBIÇAK AÇMIYOR!..BUNLARİYİ BİLSİNLER Kİ ,BU MİLLETVETARİHONLARIASLAAFFETMEYECEK.-YÜZYILLARGEÇSEDEFATIH'EİHANET EDEN BAŞVEZİRİÇANDARLI HALİLPASAYI ,YAVUZSULTANSELIM'E IHANET EDENKOCA MUSTAFAPAŞA GİBİ vb..HAİNLER GÜRUHUNUBUMİLLETAFFETMİYOR;TARİH DE UNUTMUYOR.
 • bozerenbozeren11 ay önce
  bak, bu tanım doğru olmuş. büyük İslam alimi. yani, 'hatalardan beri değil, eserlerinde veya söylediklerinde bazı hatalar olabilir'i kabul ederek konuşmak en doğrusu. ebced cifir, tevafuklu meselesi, vb..tarif böyle olunca, herkes ona saygısını sunar ve istifade etmeye bakar. öbür türlü olsaydı, her türlü hatasını inkar ederek, körleme bir kutsallaştırma ile, sadece manyetize bir grubun gözünde kıymetli olacaktı.
 • H yilmazH yilmaz11 ay önce
  Haciya destek degikde ilave olsun : boylr hacinin dedigi gibi bir uygulama vardi ustaddan sonra nur camiasinda . Kuran ve hadisi bir kenara birakip risale ile yetinmek gibi bilincli planli bir calisma. Hatta bir muddet sonra kendi yazmalarinida risalelerin yerine koyarak yaptilar. .ozellikle feto ve kapsama alainindaki cemaatler ( risalelerdeki carpitmalarida cabasi)
 • H yilmazH yilmaz11 ay önce
  Hic arastirdinmi ebced cifr islam iliskisini?
 • BahadırBahadır11 ay önce
  Bediuzzam Said-i NursiHazretleri (k.s.)Hz. Allah'ınsevgili bir kulu idi. Kendisinden sonra tüm müslümanlarıntabi olacağı mubarek SON VELİ'yide Risaleyi Nur kükkiyesindeifşad buyurmuşlardır. Risaleyi Nur kardeşlerimin tabi olacakları bu son veliyinur külliyesinde araştırıp bulmalarıni ve ona göreHazretin ifşadına uymalarını tavsiye ederim.
 • nusaybinlinusaybinli11 ay önce
  inytrnerre uğur akkafanın risklerden derlediği videolar var Allah rizasi icin onlari bir izleyin
 • n usaybinli n usaybinli 11 ay önce
  paylaşım için teşekkürler güzel yazıayrıca risal i nur hakkında da yazılarınızı bekliyoruz hala bu madenden bu hazineden haberi olmayanlar var saygılar Allah bütün muslumanlarin yar ve yardımcısı olsun
Daha fazla yorum göster