THY- Euroleague

Mahzun Mescid-i Aksa Liderini Bekliyor…

24 Temmuz 2017 Pazartesi

İlk kıblemiz Mescid-i Aksa…

Siyonist Yahudiler, Mescid-i Aksa’da ezanı susturdular…

15 Temmuz Cumartesi gününden beri…

Mescid-i Aksa’da ezan okunmuyor…

Peygamberimiz ve Müslümanlar, Hicretten 18 ay sonrasına kadar; namaz kılarken,

Mescid-i Aksa (Kudüs’e) yönelerek, namazlarını eda ediyorlardı.

Bakara Suresi’nin 144. Ayetinin nazilinden sonra…

Namazlarda yöneldiğimiz Kıble, Mescid-i Haram (Mekke) oldu…

Kudüs, Hz. Ömer döneminde fethedilerek, İslam topraklarına dahil oldu.

1948 yılında BM teşkilatının tanımasıyla, Siyonist Yahudiler devlet olarak…

Filistin ve bölgenin işgaline resmiyet kazandırdılar…

Kendilerine gönderilmiş Peygamberleri öldürmelerinden dolayı…

Lanetlenmiş bir topluluk Siyonist Yahudiler…

Siyonist Yahudiler, kendilerinden başka, insanlığın tamamının…

Siyonist Yahudilerin ‘KÖLESİ’ olarak görmektedirler…

Bundan dolayı Siyonist Yahudiler…

Tüm insanlara zulmetmeyi, aşağılamayı normal görürler…

Siyonist Yahudiler’in karakteri, Maide Suresi ayet 70’de şöyle belirtilmekte:

“Andolsun ki İsrailoğullarının sağlam sözünü aldık ve onlara peygamberler gönderdik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin arzu etmediğini (ilâhî hükümleri) getirdi ise bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler.”

Yüzlerce yıldır, sükunet ve huzur içinde bulunan Filistin toprakları,

Siyonist Yahudilerin bölgeye gelip yerleşmelerinden sonra…

Filistin’de ve bölgede; katliam ve zulümlerin ardı arkası kesilmedi…

Siyonist uşağı, yerli Arap işbirlikçileriyle birlikte…

Bütün bir Ortadoğu, kan gölüne döndü…

Siyonist Yahudiler…

Güçlendikçe azdı…

Azdıkça şımardı…

60-70 yıldır Ortadoğu’da yapmadığı zulüm çeşidi kalmadı…

Neden…?

Karşılarına, gerçek bir Müslüman Lider çıkmadı…

Yaptıkları zulmün hesabını sorabilecek, bir lider…

Onların anladıkları dilden…

Konuşabilecek bir Lider…

Silah ve güc’ün her şey olmadığına…

Gerçekten iman eden bir lider bekliyoruz…

Böyle bir lider geldiği andan itibaren…

Siyonist Yahudilerden hesap sorulabilir ancak…

Böyle bir Lider geldiği andan itibaren…

Ümmetin tüm gençleri…

Ölüme… Tanka… Helikopter’e… Uçağa…

Karşı direnen, milyonlar olarak çıkacaktır…

Bunun küçük bir provasını…

Bu milletin evlatları, bu ümmetin yiğitleri…

15 Temmuz’da göstermiştir…

Yeter ki bir Selahaddin çıksın…

Ve desin ki…

Siyonistlere karşı savaşımız başlamıştır…

Ümmetin yiğit ve pervasız gençleri…

Filistin’e akacak ve…

Siyonistlerin tanklarının, uçaklarının, helikopterlerinin…

Hiçbir şey yapamadığını…

Etten duvarlar örerek…

Canlarını feda ettiklerine şahid olacaktır…

Bedir…

Mute…

Çanakkale…

15 Temmuz…

İmanın, güce galebe çaldığı…

Ölmeyi saadet bilenlerin zaferleridir…

YORUM YAZ