Bizim ezanımız

17 Kasım 2018 Cumartesi

Ezan bir çağrıdır, Hakk’a davettir. Allah’ın, izafiyet ölçüleri içinde değil, zatında en büyük olduğunu, büyüklüğün ondan başkasında ancak izafi ve mecazi anlamda kullanıldığını, büyüklük denince sadece O’nun hatırlanması gerektiğini bütün cihana ilandır. Büyük Allah’tır, en büyük Allah’tır. O’nun büyüklüğü, büyüklük olarak anlatılabilecek her şeyin ötesinde, her şeyin üstündedir. Diğer varlıkların bütünü, O’nun varlığı karşısında bir hiçten, zayıf bir gölgeden ibarettir. Öyleyse diğer varlıklara izafe edilen büyüklük de O’nun büyüklüğü karşısında öyledir yani koca bir hiçten ibarettir. İşte ezanın ilk cümlesi bu manayı ifade eder, insanlara hiçliğini hatırlatarak onları kulluk denen aidiyet yoluyla her şey olmaya davet eder. 

Ezan bir tanıklıktır, Allah’tan başka ilah olamadığına, yaratılmış bütün varlıkları da şahit tutarak şuhudi imanla şahitlik etmektir. O’ndan başka ilah yoktur. Çünkü ilah olma hususiyeti sadece O’nda vardır. İlah tek olmalıdır. İlah, kimseye muhtaç olmamalı herkes ve her şey ona muhtaç olmalıdır. İlahın varlığı zatından olmalı, yani sonradan vücut bulmuş olmamalıdır. Bu sebeple de ilah, ne kimseden doğmalı ne de bir başkasını doğurmalıdır. Bütün varlık içinde onun bir dengi de bulunmamalıdır. İşte özetin özeti olarak ezan, böylesi bir hakikate tanıklık ve böylesi bir imana çağrıdır.  

Ezan, bütün insani ve İslami değerleri kendisinden öğrendiğimiz, elinde bine yakın kevni mucize ve ebediyet mühürlü ilmi mucize olarak da Kur’an bulunan; 15 asırdır milyarlarca insanın arkasından gittiği Hatemül Enbiya Hz. Muhammet Mustafa (S.A.V) Efendimizin Allah’ın resulü olduğuna da yine şuhudi iman ile tanıklık etmektir. O, peygamberlerin sonuncusu olduğuna göre, bütün bir peygamberliği de temsil etmektedir. Böylesi bir temsil, tanıklıkta bütün peygamberlerin peygamberliğini ispat eden bütün mucizelerinin delil olma gücünü de arkasına almak demektir. O, milyonlarca evliya ve asfiyanın, milyonlarca tahkik ehlinin ilmi delillerini, manevi keşiflerini, yanılmaz ilhamlarını da aynı kural çerçevesinde arkasına almıştır ve bu sebeple de onun peygamberliği güneşin varlığından daha zahir bir hakikat olmuştur. Bazı yarasa bakışlılar görmese de hakikat budur. Günde beş vakit okunan ezan da bu hakikatin şahitlerinden biridir.  

Ezan, oruç, zekât, hac gibi diğer ibadetleri de içinde barındıran ve ayrıca diğer varlıkların ibadet şekillerini de yansıtan namaza bir davettir. O, ilahi huzurla müşerref olunacağının bir muştusu, ulu divanda hesap verileceğinin bir uyarısıdır. Hz. Ali (r.a.), her ezan okunuşunda sıtmalı gibi titrer, sararır, solardı. Kendisine bu halin sebebi sorulunca da, “Nasıl olmasın ki, biraz sonra Rabbimin huzuruna varacak ve bütün yaptıklarımdan O’na hesap vereceğim” derdi. Vücuduna saplanan oku çıkarmak isteyenler, “Seni ya bayıltalım ya da yaralı yeri uyuşturalım” dediler. “Niçin?” diye sordu. “Acı duymaman için” dediler. “Öyleyse oku ben namaza durduğumda çıkarın, çünkü ben namaza durduğumda başka şey duymaz olurum” dedi. 

Ezan, felaha, maddi-manevi kurtuluş vesilelerinin bütününe bir çağrı, bir davettir. Namaz böylesi bir kurtuluş vesilesi olduğu gibi cemaat da böylesi bir kurtuluş vesilesidir. Ne ki bu cemaat çağrısı sadece ezan okunan cami veya mescitle sınırlı değildir. Dünyanın her yerinde her dakika ezan okunduğu gerçeğini göz önünde bulundurursak bu çağrı bütün dünyayı saran ve bütün dünya Müslümanlarını kuşatan bir enginliğe de sahiptir. Peygamber Efendimizin “Yeryüzü benim için mescit kılındı” ifadesinin işaret ettiği manalardan birisi de bu hakikat olsa gerektir. 

Namaza davet ezanın hikmetlerinden sadece biridir; fakat ezanın okunuşu sadece bu hikmetle sınırlı değildir. Ezandan, meleklerin, cinlerin, ruhanilerin ve melekut âlemine ait diğer varlıkların da kendine göre istifade adına hisseleri vardır. Hatta, “Her şey Allah’ı hamd ile teşbih eder” ayetinin açık beyanıyla canlı cansız bütün varlıkların ezandan hisseleri vardır.  

Ezan, otantik Arapça metniyle İslam’ın simgelerinden (şeair) biridir. Onun bu şekilde ve açıktan okunduğu yer İslam ülkesi kabul edilir. Be sebeple de ezanda bütün ümmet aynı şekilde hak sahibidir. Bir başkasının onu ne lafız ne de anlam yönüyle değiştirmeye hakkı yoktur. Bizim ezanımız böyledir. Başkası bizim ezanımız değildir.

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • Müthiş eğlenceMüthiş eğlence8 ay önce
  Rivayetlerde var ki; Kaynak' a türkçe ezan okutmuş, Münir Nurettin' in; o naif adamın kafasına rakı şişesini koyup nişan alarak; 'bam, bam, baaamm!' Müzisyenlerle değişik eğleniyormuş! Bu devlet yönetiminin bi parçası mı ki? O halde neden obir cumhurbaşkanları pide akbayram ya da fazilet yarısağ' ın piyano çalarkene kafasına kızılay maden suyunun şişesini koyup sıkmıyorlar? Yetkilerini mi kullanmıyorlar ki?
 • ataya iftira!ataya iftira!8 ay önce
  'Atatürk içip ...ardı' diyorlar; yalannn! Adam ömür boyu...
 • Aaaa, laikliğe aykırı ama; olur mu camiye gitmek!Aaaa, laikliğe aykırı ama; olur mu camiye gitmek!8 ay önce
  'İmansızın ezanı mı olurmuş' demeyin; imansızın mescidi(dırarı) bile oldu geçmişte. Amaç; dini kökten imha olduktan sonra.. (Yazarın notu: sahi atatürk o günlerde alayişlerle, tantanalarla camilerde türkçe ezanlar, türkçe kuranlar, türkçe hutbeler verdirirkene kendi de camide miydi o an yahu, yoksa yüreği mi kaldıramamıştı bu acıyı, keh kehh..)
 • Yılmaz özdiyilcilerYılmaz özdiyilciler8 ay önce
  Bir, biz mü' minlerin ezanı var ki malumdur; bir de iman etmedikleri halde iman ettik diyenlerinki, yana atatürkün zorla sadettin kaynak dayıya okuttuğu..
 • candsroglucandsroglu8 ay önce
  Namaz mü’minin miracı, miraç yolunda ışığı-burağı.. yollardaki inanmış gönüllerin sefinesi-peyki-uçağı.. kurbet ve vuslat yolcusunun ötelere en yakın karargâhı, en son otağı, gaye ile hemhudut en büyük vesilelerden biridir.Kıyamet gününde, ak alınlı, aydın bakışlı, secde ve abdest uzuvlarındaki emarelerle öndekilerden de önde; elleri, yüzleri tertemiz, vicdanları göktekilerin iç âlemleri kadar nezih olmanın yolu da yine namaz ve namaz öncesi amellerden geçer. Aynı zamanda, Allah’a yakınlığın ayrı bir unvanı da sayılan ve çok farklı derinlikleri bulunan bu namaz ibadetine, kulluk düşüncesine kilitlenip ömrünü Hak karşısında geçirme mânâsına “ribat” da diyebiliriz.Abdest –ileride müstakillen ele alıp işleme düşüncesi mahfuz– namaz yolunda ilk tembih ve en birinci hazırlık; ezan ise –o da müstakillen anlatılmalı– ikinci uyarı ve önemli bir “metafizik gerilim” yoludur. Abdestle, bedeni nâpâk şeylerden ve sezildik-sezilmedik menfîliklerden arınan insan, ezanla vicdan ve tasavvurlarını dinler.. ilk kılacağı namazla da özündeki sesi-soluğu bulmaya çalışır.. ve ancak cemaatle gerçekleştirilebilecek büyük hareketin startını beklemeye koyulur.İnsanı, arşiyeler gibi döndüre döndüre sonsuzluğun semalarında dolaştıran ve götürüp ta melekler âlemine ulaştıran miraç enginlikli bu mübarek ibadet, günde beş defa kendimizi içine salıp yıkanacağımız bir çay gibidir ki, her dalışımızda bizi hatalarımızdan bir kere daha arındırır; alır ummana taşır ve sürekli başlangıçla son arasında dolaştırır ki, bu da buudlarımız dışında bir uhrevîleşme ve ebedîleşme temrinatı demektir.Namazla, gece-gündüz sırlı bir taksime tâbi tutulur. Hayat, ibadet eksenli bir zaman anlayışına göre tanzim edilir.. ve bu sayede davranışlarımızın, Hak murâkabesi altında hüsnü cereyanı sağlanır.. derken, ibadet dışı hareketlerimiz de, ibadet halini alır.. ibadet rengine bürünür.. ve yeryüzündeki fâni hayatımız göklerdekilerin rengiyle tüllenmeye başlar.Dünyevî gürültüler veya umumî sükût içinden ezanın taşacağı an; saatlerin ibreleri, güneşin yer değiştirmesi, cami çevresindeki sesin-soluğun çoğalması, her yanda ebediyet heyecanının yaşanması, müezzinlerin gırtlak kontrolü ve hoparlörlerin hırıltılı-gürültülü sesleriyle belli olunca, sinelerde sessiz sessiz konuşmalar, henüz uykudan yeni kalkmış insanların dağınıklığı içinde sayıklamalar, dünya-ukba arası bir berzah yaşanıyor gibi buudlarımızı aşan sözler duyulmaya başlar.. ayrıca, düşüncelerin yeni bir mecra arayış manevraları ve henüz namaza girilmediği halde, namaz yolu mülâhazasıyla daha bir sürü his ortaya çıkar.. dünya kadar şey mırıldanılır.. biraz sonra gerçekleştirilmesi planlanan ibadet adına metafizik gerilim ve konsantrasyon aranır.. ve bütün ruhî melekelerle kıvama erilmeye çalışılır.Mescide doğru yürüyüş, yol mülâhazası, abdestle gerçekleştirilen ilk gerilim ve akordasyon hep birer kıvama erme cehdi sayılabilir. Ezan, âdeta harem dairesine alınma daveti, ruhumuzun derinliklerinde bizi konsantrasyona hazırlayan ledünnî bir ses ve duygularımız üzerine inip-kalkan bir mızrap gibidir. Her gün tekerrür ettiğinden kulaklarımız ona alışmış olsa da, düz mantığımız ona karşı bir kanıksama hissetse de, ezan, her zaman ötelerle aramızdaki tepelerin arkasından tıpkı bir ay gibi birdenbire zuhur eder.. yıldırımlar gibi gürler ve bir anda arzî olan nazarlarımızı semaya çevirir.. ve derken her yanda şadırvanlar gibi ince ince çağlayan, şelaleler gibi ihtişamla coşan yepyeni ilâhî bir fasıl başlar.. ve başlar-başlamaz da ruhlarımıza dünyanın en enfes, en çarpıcı ve en diriltici mûsıkîsini boşaltır. Onunla da kalmaz, bizi çağrışımların atlas iklimine çeker ve gönüllerimize aydınlık çağların büyülerini fısıldar. Zaman üstülüğe açık hayallerimizi, tarihin değişik dönemeçlerinde kaybettiğimiz şeyleri bulup, getirip iade etmekle coşturur.. ve her defasında bize taptaze bir demet ses, bir demet şiir, bir demet âhenk bahşeder. Biz, ezanı her zaman, bir mûsıkî banyosu alıyormuşçasına bütün benliğimizle duyar ve her duyuşumuzda, bilemediğimiz bir büyü ile bir başka tat, bir başka letafet, bir başka hazza uyanırız. Bu duyuş ve bu seziş çok defa bizde, bir sihirli helezonla göklere doğru yükseliyor veya bir balonla çok yukarıda dolaşıyormuşuz gibi bir his uyarır. Hele bir de ezan, usûlüne uygun ve vicdanın sesi, soluğu olarak icra ediliyorsa.. göklerin nura gark olduğu, ruh-i revan-ı Muhammedî’nin şehbal açtığı ve lisan-ı Ahmedî’nin arz u semayı çınlattığı ezan dakikaları ne nurlu ve hislidir! İnsan o dakikalarda ruhunun derinliklerine inip vicdanını dinleyebilse, ne keşfedilmedik mânâların içine aktığını ve kendi derinliklerinde ne çağrışımların kaynaştığını duyacaktır!Her zaman kendini yenileyip kalbî ve ruhî hayatı itibarıyla taze kalabilen canlı vicdanlar, her ezan vaktinde, onun ilk gökten indiği dönemin halâvet ve taravetini duyar ve minarelerden yükselen sesin içinde peygamberlerin çağrılarını dinlerler.. gönlünde meleklerin tekbir, tehlil, şehadet korosuna erer.. ve âdeta Cibril’in dirilten nefeslerini, İsrafil’in hayat veren soluklarını duyar gibi olurlar.Ezanla, namaz dışı gerilim ve doyum tamamlanınca, henüz farzla gerçek kurbet enginliklerine açılmadan evvel, ılgıt ılgıt ilâhî rahmet esintilerinin ruhları kuşatma faslı sayılan ilk nafile namaz ve kametle, o dakikaya kadar adım adım derinleştirilen konsantrasyon bir kere daha kontrol edilir; nihâî huzura ait teveccüh ve temkin bir kere daha gözden geçirilir ve miraca yürünüyor gibi namaza yürünür. O âna kadar gönlümüze çarpan, insanî yanlarımızı alarma geçiren ve bizi ebedî mihrabımıza yönlendiren ses, söz ve davranışlar, vicdan tellerinde hakiki gönül nağmeleri bulabilmek için bir akort ameliyesi gibidir. İbadette asıl ses ise, o biricik mihrap karşısında, duygu, düşünce birliğine ulaşmış ve bir imam arkasında el pençe divan durmuş; eğilip saygı ve hürmetini ifade eden, kalkıp Hak karşısında temenna duran; yerlere kapanıp baş ve ayaklarını aynı noktada birleştirerek Allah’a yürüyen cemaatin müşterek davranışlarıyla başlar. Bizler cemaat şuurunu vicdanlarımızda duyduğumuz ölçüde, peygamberlerle yaşanmış aydınlık çağların bütün güzellik ve cümbüşünü de duyuyor ve hissediyor gibi oluruz.Evet, namazın göklerdeki âhengiyle bütünleşmiş olanlar için imamın arkasındaki her hareket, her söz, insanoğlu için yitik Cennet adına bir hasret ve bir dâüssıla sesi verir, bir ümit ve bir vuslat duygusuyla tüllenir. Kendini, namazın miraç buudlu havasına salan hemen herkes için o, Cennet dönemlerimizin ve ötedeki Cennetlerin nazlı, hülyalı günlerinin fecir tepelerine benzer. Bizler, his dünyamızın vüs’ati ölçüsünde, her namaza duruşumuzda, Cennet güzelliklerinden ta bizim altın çağlarımıza uzanan bütün bir ışık kuşağının safvetini, sükûtunu yudumlar ve neşeyle geriniriz. Bu sayede, dünyanın bin bir dağdağasıyla dağınıklığa uğramış zihinlerimiz toparlanır.. ruhlarımız cismaniyetin kasvetli atmosferinden sıyrılır ve gönül dünyamız bir kere daha vuslat mülâhazasıyla köpürür. Her namaz vakti ve her farz edasında olmasa bile, ruh ve gönül erleri hiç olmazsa her gün birkaç kez, ezel ve ebed arası gelir gider.. sık sık geçmişi geleceği birden düşünce menşurundan geçirir.. ve geçmiş gibi görünen zamanın altın dilimlerini, geleceğin ümitle tüllenen yemyeşil zümrüt tepeleriyle bir arada temâşâ eder.. ve başkalarının yaşadıkları hayatla bizim ömürlerimizi aynı anda duyar ve yaşar, kevser yudumluyor gibi içinde bin bir lezzet ve mutluluğun hatıralarını bulur. Tıpkı rüyalarda olduğu gibi mesafeleri aşar.. zaman üstü âlemlerde dolaşır.. fevkalâdeliklerin bütün zevklerini duyar.. duygudan duyguya, fikirden fikire geçer.. her ânı, ayrı bir mârifet, ayrı bir muhabbet ve ayrı bir zevk tufanı içinde geçirir. (Bu mülâhazalar irfan ufku bu noktaya ulaşanlar içindir.)Hele bir de ruh ve gönül namazlaşınca, artık bu nuranî keyfiyet evirir çevirir, her zamanki amelimizin yerine kendi âhengini, kendi şiirini ve kendi semavîliğini getirir ikame eder.Günde birkaç defa, düşünce ve hülyalarımızı besleyen namaza ait sırlı ve sihirli hareketler, her zaman bizi mâverâîliğe taşıyabilecek bir yol, bir menfez bulur ve gönüllerimize:  “Mekânım lâ mekân oldu  Bu cismim cümle cân oldu  Nazar-ı Hakk ayân oldu  Özüm mest-i likâ gördüm” (Nesîmî)dedirtir.. ve böylece ibadet, gönüllerde gizlenen, gizlenip kenzen bilinen o ezelî güzellik ve bütün vâridâtların kaynağını, buudlara sığmayan derinlikleriyle bir kere daha fâş eder. Bu itibarladır ki, namazın içinde açıktan açığa bilinen ve net olarak görünen hususlardan daha çok, azamet ve heybet buğulu, kemmiyet ve keyfiyetleri aşan bir his tufanı ve bir duygu anaforu yaşanır. Namazda, hep söylenemez şeyler beyan ufkumuzu sarar.. ifadesi imkânsız hisler ruhumuza garip bir mûsıkî fısıldar.. gündelik lisana sığmayan engin duyuşlar, düşünüşler benliğimizi işgal eder.. ve maddî aklın, mücerret mantığın sınırlarını aşan gaybubet renkli bir fetanet, peygamber çizgisindeki meâdî bir düşüncenin kapılarını aralar. Bu açıdan da diyebiliriz ki, kulun namazdan daha büyük bir ibadeti ve namaz içinde köpüren tasavvur ve tahayyüllerden daha sıhhatli ve engin bir hali yoktur.İnsan ruhunun, duyuş ve sezişleriyle şuhud ve vücudu aşıp gayb noktasına ulaştığı namaz ufku, onu duyan ruhların bütün hasretlerini, hicranlarını ve dâüssılalarını söyler. Aynı zamanda kalbin itminanını, insanî duyguların revh u reyhanını, varlığın ezelî serencâmesini, yıldızların yeryüzünü temâşâsını, göklerin sırlarını, ukbanın ışıklarını, Cennetin yamaçlarını, yamaçlarda salınan ağaçlarını, ağaçların altında her zaman çağlayan ırmaklarını söyler.. rükünleriyle söyler, içindeki Kur’ân’la söyler, dualarla söyler; söyler ve söylediklerini yepyeni bir eda ve üslupla ruhlarımıza kevserler içiriyor gibi tekrarlar…Kıyamdan sonra, kulluğa kilitli bu sadık bendeler, saf ruhlarının heyecanlarını, müstakîm düşüncelerinin ra’şelerini bir kere de rükû kürsüsünden haykırmak isterler. Azamet ve ceberûtun, rahmet ve lütfun halitasından hâsıl olan bir duyguyla ve heybete bürünmüş bir eda içinde âdeta bir asâ gibi bükülürler.. bükülür ve iliklerine kadar işleyen bir kulluk şuuruyla hep ilâhî azameti mırıldanır ve bir kısım gök sakinlerinin Allah’a yöneliş üslupları sayılan rükû ile “Hazîratü’l-Kuds”ünkapılarını zorlar ve o kapıların aralanması ölçüsünde kendi ruhî âlemlerinin derinliklerine kavuşurlar. Hacda ve başka yolculuklarda, tepelere tırmanılması, tepelerin aşılıp düzlüklere varılması tekbir, tehlil fasıllarıyla seslendirildiği gibi, namaz unvanı altında ruhun miraç yolculuğu da, bir bölümden diğer bölüme geçişte hep aynı mübarek duygu ve düşüncelerle ve hep aynı mübarek kelimelerle ifade edilir. Hemen her rükünde, Allah’a karşı saygılı olmayı en iyi şekilde dile getirmek üzere söylenilen tekbirlerle, tahmidlerle ve bu kelimelerin çağrıştırdığı mülâhazalarla yüce divanın kapı tokmaklarına dokunulur; sonra da, bir eşref saati en mükemmel şekilde değerlendirme dikkat, teyakkuz ve temkiniyle beklemeye geçilir; geçilir ve avını bekleyen bir kedi hassasiyeti, bir örümcek sabrıyla ilâhî vâridât ve tecelliler avlanmaya çalışılır.Namazda rükû, kıyamdan bir adım daha ileride üzerimize nefehâtını salar, ruhlarımıza hayattan daha güzel, cismanî zevklerden daha enfes ve bu sınırlı dünyada gerçekleştirilmesi imkânsız bir rüyadan, hem de tasavvur edemeyeceğimiz ölçüde bir rüyadan neler neler fısıldar. Gönüllerimize, istediğimiz, beklediğimiz nesnelerin ötesinde zümrütten günler, saatler ve dakikalar vaad eder. Zaten, hepimiz biraz da ümitlerimizin, mefkûrelerimizin, hülyalarımızın, beklentilerimizin çocukları değil miyiz? Hemen hepimiz, bugünkü tersliklerle hırpalanıp da gerçeğe uyanınca, içinde bulunduğumuz zamanı aşar ve ileride elde edeceğimiz hayat ve saadetin ümidiyle “gelecek zaman” der ve tebessümlerle Cennet’in yamaçlarını süzeriz.Rükû, Hak karşısında iki büklüm olma mânâsındaki buuduyla, bütün kaddi bükülmüşlerden bir ses alır; yer yer “Rabbim bana zarar dokundu.”,[1] zaman zaman da “Dağınıklık ve tasamı sadece Sana açıyorum.”[2] der ve bize hayat ırmağından bir çağlayış, Yusuf ilinden de bir gömlek kokusu duyurur.. duyurur, hep hakikatlerin ötesinden gelecek hârikulâdeliklerin zuhur edeceği neşesiyle bizleri coşturur. Hem öyle bir coşturur ki, benliğimizden fışkıran bir hamd ü senâ tufanıyla belimizi doğrultur ve O’na, bir ara fasıl minneti daha sunarız. Bu kısacık ayakta duruş, ilkinden farklı ve ayrı bir Hakk’a yürüme limanıdır. Bu nurlu limanda kıyamı, kıraati, rükû tesbihlerini bir kere daha gönlümüzün derinliklerinden geçirir; hislerimizin sınırsızlığını, hayallerimizin sonsuzluğunu bu kısacık tevakkuf içine sıkıştırarak duymaya çalışır; bütün his gücümüzü vâridât avlamak üzere seferber eder ve yakaladığımız “kenz-i mahfî” tayflarıyla kendimizi daha engin ve kurbet renkli bir yeni duyuş çağlayanına salıveririz. Namazı rükûda duyup kıyamda dinleyenlerin nasıl bir haz ve lezzete erdiklerini, nasıl bir haşyet ve saygıyla kıvrandıklarını, nasıl bir ümitle gerilip nasıl bir korkuyla ürperdiklerini kestirmek zordur. Bu duyuş, bu dinleyiş, vuslata atılan adımların en ciddilerinden ilki, secde de bunun ikincisidir.Secde, namazın içindeki mevhibe ve vâridâtın şükür zemini, erimiş gönüllerin kulluk kalıbına tam olarak döküldükleri mehabet potası, dualarla Hakk’ın kabulü ortasında iki nokta arasındaki doğru çizgi ve bulunup bilinecek, bilinip sevilecek Zât’a karşı duyguların, düşüncelerin visal koyu ve buluşma arsasıdır. Bizler, gerçek konumu içinde secdeyi duyup dinledikçe, imandan, İslâm’dan, ihsandan süzülmüş bir usârenin, namazlarımızın kıyam, rükû ve kavmesinden geçerek gönüllerimizin zümrüt tepelerine aktığını hissederiz.Secdede baş ve ayaklarımızı aynı noktada birleştirerek yusyuvarlak hâle gelir; bir yay gibi gerilir; bir ses, bir soluk olur inler ve ümitlerimizin ameller önündeki her şeye yeten enginliğini, rahmetin her şeye sebkat eden öndeliğini imanımızla birleştirir, bütünleştirir; bir ucu dünyada bir ucu ukbada âdeta bir gökkuşağına benzeyen bu alâim-i sema altından geçmek suretiyle tâli’imizi değiştirmeye çalışırız.İnsan, secdedeki duyuş ve sezişlerin kendisini yükseltmiş bulunduğu bahtının zirvesinden bakıp gerçeği temâşâ ettiği bu noktada, kalbinin dilini kullanarak, hislerinin bütün kelimelerini ortaya dökerek, dünyayı biraz ahirete doğru yönlendirip, öteleri de biraz ruh dünyasının içine aksettirerek kulluğunun destanını okuyor gibi bir mazhariyeti duyabilir, yaşayabilir.Evet onun, kulluk şuuruyla coşan duaları, Allah’ın rahmet ve lütuf çağlayanlarıyla karşılaşıp birbirinin içine akıp da dua ve icabet buluşunca, duygularımız Cennet hayatı gibi güzel, vuslat gibi engin çağlamaya başlar. Anlayanlar için bu güzelliklerin tadı o kadar keskin, şivesi o kadar büyüleyicidir ki, onu bir kere duyup yaşayanlar bu nimetlere ve nimet sahibine nasıl şükredeceklerini bilemezler.Başı yerde ve ışıktan bir helezonla en ulaşılmaz zirvelere tırmanıp ve semavî seyahatle Hakk’a yakınlığı derinleştiren bir kurbet eri, “Hazîratü’l-Kuds”e ermiş olma his, şuur ve mahmurluğuyla vuslatını bir başka buudla daha da renklendirmek üzere Hakk’a tazim ve tekrimini arz ederek saygıyla başını kaldırır ve huzurda bulunmanın bütün âdâbıyla “et-tahiyyat…” diyerek vecde gelir; artık bir yeryüzü varlığı değilmişçesine tabiatüstü bir hal, bir mânâ ve bir büyüye bürünür.Öyle ki, bu engin hazlarla coşan namaz kahramanı, doyma bilmeyen bir hisle, kemmiyet ve keyfiyet sınırlarının üstünde, niyetle derinleştirip sonsuzlaştırdığı; yakîniyle Hak’la irtibatlandırıp hulûsuyla ebedîleştirdiği mal, can ve bütün ilâhî mevhibeler adına Hakk’a karşı minnet borcunu edaya yönelir; gönlünün bütün duyarlılığıyla Allah’ı anar ve inler.. Nebi’yi yâd eder, içi inşirahla dolar.. kendisiyle aynı mutluluğu paylaşan insanları düşünür, hayır dualarıyla gürler.. ve tekbirlerle başlattığı bu miraç yolculuğunu, dinin temeli sayılan şehadetlerle noktalar…Namaza alışmış ve onunla beslenen insanlar, ona hiçbir zaman doymazlar. Doymak şöyle dursun, her namaz bitiminde “Daha yok mu?” der, nafileden nafileye koşar; duhâ ile güneş gibi yükselir, evvâbinle gidip kurbet tokmağına dokunur, teheccüdle berzah karanlıklarına ışıklar gönderir, ömürlerini âdeta ibadet atkıları üzerinde bir dantela gibi örmeye çalışır ve kat’iyen içinde yaşadıkları nurlardan, ruhlarını saran mânâlardan ayrılmak istemezler.. istemezler ve hep ibadetin vaad ettiği güzelliklere koşarlar.[1]   Enbiyâ sûresi, 21/83.[2]   Yûsuf sûresi, 12/86.
 • sezginsezgin8 ay önce
  İhaneti görüp ihanet edenlerden koptuğun için ihaneti görüp ihanet edenlere sahip çıkanlar istemezük diyor sayın yazar için
 • MOHAÇMOHAÇ8 ay önce
  Yürü be koçum benim beeee!!!Aslan Fetocu breh breh breh!!!! Analar ne Fettullahçıular doğurmuş baaaa!!!!
 • EMEKLİEMEKLİ8 ay önce
  ezan ALLAH ın emri değil sünnettir sadece namaza çağrı değil o zamanki şartlarda insanlar arası iletişimin kısa vadeli olmayışı nedeniylede acil duyrular toplantılar içinde bir zaruriyetti ezan namaz vakti dışında okunduğunda işini gücünü bırakan insanlar acil olarak toplantıya giderlerdidaha çok önemli konular için bir çağrıydı namaz güneşin hareketiyle gölgesine vaktine uyularakda kılınmaktaydı önceleri tabiki ezanla vaktin geldiği daha kesinleşmiş KOLAYLAŞMIŞ kaldıki iki namaz arası vakittirhemen ezan okundu namaz kılacaksın gibi bir durumda ortada yoktur kuranda- bir sonraki namaz vakti geçmemiş olacaktır geçerse namazın kazasıda olmadığından o vakti yerine getirmemiş olursun ancak ibadetlerinahlak vicdan gibide kuranda zorlanmadığını görürsün ALLAH kulun insiyatifine bırakmış ibadeti çünkü isteyerek gönülden korkutularak değil yapılan işin kazancı olur ancak şu ayette unutulmamalıdır/ ey namaz kılanlardinimi 3-5 kuruşa satan münafıklardan olmayın / ayeti dini insanları kandırarak kendi çıkarları doğrultusunda kullananlar içinciddi bir uyarıdır gerçek sevgi saygı ve ALLAH ın istediği merhametli -gıybet yapmayan -kul hakkı yetim hakkı yemeyen vede en önemlisi İNANAN ların yapmış oldukları ibadet işte ALLAH ın istemiş olduğu bir kulun özellikleridir bu özelliklere uymayanların yaptıkları ibadetlerden ALLAH bizi korusun KURAN na görede bedel çok korkunçtur çünkü ALLAH IN diniyle sözleriyle kullar aldatılmış suçlarına ALLAH tövbe haşa ortak etmişlerdir ALLAH bizi böyle kullarının durumuna düşürmesin AMİN
 • TashîhTashîh8 ay önce
  "Tesbih eder", teşbih değil! İkisinin ma'nâsıfarklıdır. ...
 • Deniz Deniz 8 ay önce
  Küçük Dünyam...kutsayarak bir çok insanın hapse girmesine vesile olanlar ne zaman bir özür yazısı yazacak acaba...Hatta mertçe hapishanelerde çürüyen senin de maaşın için bağış yapan insanlar adına kendisi hakkında suç duyurusunda bulunup hapse ne zaman girecek acaba...yaşamak kolay ama o ruhu taşımak zor be...

Günün Özeti