THY- Euroleague

Bayramdır bayramınız mübarek olsun

02 Eylül 2017 Cumartesi

Bir bayramı daha idrak etmiş bulunuyoruz. Rahmet endazeli, muştu muhtevalı konuşmaların, sohbetlerin, yazıların hale hale gönüllere, kalplere, ruhlara inşirah salması gereken bir vakt-i merhunundan bahsediyoruz. Ne ki, yıllar hatta asırlar var ki, bayram bize bu neşveyi, bu huzuru, bu mutluluğu vermez olmuştur.

Zaman şeridine takılı gelişiyle bayram her zamanki bayramdır; fakat bayramı idrak edenlerin hal ve keyfiyetlerinde, öncekilerle aramızda aşılması çok zor uçurumlar vardır. Bu sebeple de onların idrak ettikleri bayramlar bayram iken, aynı gün ve aynı saatler bizim için sıradan günler gibi, zarf ve mazrufa kıymet kazandıran değerlerden oldukça nasipsiz geçip gitmektedir. Yine de bayramsa bayramınız mübarek olsun..

Arakan’da Müslüman kanı, denizleri, karaları, dereleri kızıl renge boyarken, öldürülmüş bir bebenin masum cansız bedeni, ölmüş vicdanların, mühürlenmiş kalplerin, merhameti silinmiş yüzlerin yekunundan ibaret insanlık kalıntılarını deruni bir bakışla seyrederken; ürpermeyen kalp, yaşarmayan göz, duaya kilitlenmemiş dudak ve dil taşıyan özden uzak insanlardan ve Müslümanlardan isek eğer, bayramsa bayramınız mübarek olsun..    

Açlık, kıtlık ve hastalıklarla boğuşan milyonlar karşısında; sağlık, bolluk ve sıhhat içinde mütrefin hayatı yaşamaya alışmış; insanlarla paylaşacağı bütün infak unsurlarını unutarak sadece kendi haz ve menfaatlerinin girdabına gömülmüş kişilerden isek; ve idrak ettiğimiz bayramların infak ile, paylaşım ile ilgili uyarıcı yönlerinden bir türlü nasiplenemiyorsak eğer, bayramsa bayramınız mübarek olsun..

Alem-i İslam’a rahmet su gibi

Aksın bayram olsun bayramlarınız

Evleriniz cennet kokusu gibi

Koksun bayram olsun bayramlarını

Süleyman esir de Simon neden hür

Hiç durma dünyanın yüzüne tükür

Müslümanın sesi münafıktan gür

Çıksın bayram olsun bayramlarınız

Mağdurlar mazlumlar ersin felaha

Vuslata varanlar varsın bir daha

İrfan tohumunu gece sabaha

Eksin bayram olsun bayramlarınız (Abdürrahim Karakoç)

Ferdi planda ve nefis muhasebesi adına, kalplerimizde tasaffi, ruhlarımızda arınma, benliklerimizde nurlanma yaşamıyor ve idrak ettiğimiz bayramları diğer sıradan günler gibi gafletle geçiriyorsak; ve hele bayramları dünyevi haz ve zevkleri daha da artırma vakti sanıp gafletimizi ikiye, üçe katlama gibi bir yanlışın içindeysek; sözümüzü tekrardan başka çaremiz yok demektir: Bayramsa bayramınız mübarek olsun..

Can bula cananını

Bayram o bayram ola 

Kul bula sulatanını

Bayram o bayram ola (Muhammed Lütfi)

Bayram, başkasının derdini kendi derdi bilenlerin; bir dertlinin ahını duyduğunda ona yıldırım hızıyla derman yetiştirmeyi şiar edinenlerin; inleyen mazlumun iniltisi dinmedikçe iniltisi dinmeyenlerin; fakiri, yoksulu, yetimi, darda kalmışı kendi nefsine bile önceleyenlerin; can da dahil bütün infak varidatını yeri ve zamanı geldiğinde seferber edenlerin; Ramazan orucunu bütün mahiyetleriyle tutabilenlerin, hac günlerinde bütün mahiyetleriyle haccın rükünlerine dehalet edebilenlerin ve ümmet derdini, ümmet davasını bütün dualarına taşıyabilenlerin hakkıdır. Öylelerden isek eğer, bayramdır, bayramınız mübarek olsun.

Bayramı imdi Bayramı imdi

Bayram edersin yar ile şimdi

Hamd ü senalar hamd ü senalar

Yar ile bayram kıldı bu gönlüm (Hacı Bayram-ı Veli)

 

YORUM YAZ