Kur’an ile yola çıkalım

17 Aralık 2017 Pazar

İslam âlemi baştanbaşa perişan, inim inim inliyor, her yer kan kokuyor. Hata nerde?

Bu soruyu enine boyuna çevirmek, sağına soluna, evveline, ahirine, açılımına, gelişimine eleştirel gözle bakmak gerekiyor. Kur’an mükemmel ise hata nerde? Müslümanların yaptıkları doğru ise hata nerde? Hem Kur’an mükemmel ise ve hem de Müslümanların yaptıkları doğru ise hata nerde? Birbirleri ile zıtlaşan hatta Kur’an ile ittifak kuramayan Müslümanlar, niçin bütünleşip dünyada güç olduklarını göstermiyorlar?

Oldukça çelişkili ve oldukça girift bu sorulara cevap aramayacak kadar yetersiz, ilgisiz ve seviyesiz Müslüman tasavvur etmek akla ve mantığa aykırıdır. Kovboy bozuntuları ve iğrenç caniler, kan emici vampirler Myanmar’dan Filistin’e ve dünyanın nice bölgelerine varıncaya kadar her yerde zulmediyorlar. Müslümanları dünyanın her yerinde işkencelerle sakat bırakan, insafsızca öldüren zâlimler ve İslam düşmanı haydutlar İslam coğrafyasını işgal ediyorlar. Alçakça Müslümanlara baskı uyguluyorlar. Müslümanların ellerinde değer adına ne varsa onu gasp ediyor, yurtlarını viraneye çeviriyorlar. Evet, herkes haklı ise, hata nerde?

Müslümanlar hâlâ Kur’an gibi bir kullanma kılavuzundan faydalanmada sıkıntı çekiyorlar. Nice uyarıcı sebep varken inadına aykırılık halinde zıtlaşıyorlar. Kur’an, uyarılarından faydalanılamayacak bir kitap mıdır? Biraz daha düşünelim; hata nerde?

Şimdi, Muhammed suresinde, Nisa suresinde ve Nur suresinde “nerde” sorularına itina ile cevap arayalım, çevremizi Allah için uyaralım. Kur’an’a dönüş hamlesi yapalım.

“Kur’an’ı iyice araştırıp verdiği dersleri, nasihatleri, hikmetleri düşünmezler mi? Yoksa kalpleri üzerinde kilitleri mi vardır?” (Muhammed: 47/24). “Onlar Kur’an’a etraflıca bakıp iyice düşünmüyorlar mı? Eğer O Kur’an, Allah’tan başkası tarafından indirilmiş ya da yazılmış olsaydı herhalde içinde birbirini tutmayan birçok tutarsızlık bulurlardı.” (Nisa:4/ 82)

Ayetlerin meallerinde görüldüğü gibi Allah Teâlâ’nın, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ulemâi İslam’ın hukukuna tecavüz edenler akıl nimetine de ters davrandıkları görülüyor. Hiçbir anormallik onlara bir değer kazandırmıyor. Her İslam düşmanın fırlattığı zehirli ok İslam’ın bağrına saplanıyor. Müslümanların aralarına kan kokusu yayıyor.

Her zaman kâinat mülkünü bütün detayına varıncaya kadar yöneten Allah Teâlâ, Müslümanlara yardım etmeye gücü yetmez mi? Pekiyi, neden Müslümanlar yardımdan mahrum kalıyorlar? Şu ilâhî beyana bakar mısınız? “Peygamberin davetini, aranızda birbirinize ettiğiniz davet gibi saymayın, içinizden birbirini siper ederek sıvışıp sıvışıp gidenleri Allah biliyor, Onun için Resûlün emrine muhalefet edenler başlarına bir fitne inmekten veya acı veren bir azap başlarına gelmeden çekinsinler.” (Nur: 24/ 62, 63)

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin emri, en başta Kur’an’ı talim, tebyin ve tebliğdir. “Hani Allah kendilerine kitap verilenlerden, ‘Elbette o kitabı insanlara açıklayacak ve onu gizlemeyeceksiniz’ diye bir söz almıştı. Onlar ise onu omuzlarının arkasına attılar ve onunla az bir para satın aldılar. Artık o satın aldıkları ne kötü bir şeydir!” (Âli İmran: 3/187)

“Sonra o kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras kıldık. Onlardan nefsine zulmeden vardır, onlardan orta halli olan vardır ve onlardan Allah’ın izni ile hayırlarda yarışıp öncü olanlar vardır. İşte bu, en büyük bir keremdir.” (Fatır: 35.32 ) “Elif, lâm, râ. (Ya Muhammed) Bu Kur’an öyle bir kitaptır ki, insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa, her şeye galip ve hamde lâyık olan Allah’ın yoluna çıkarman için onu sana indirdik.” (İbrahim: 14/1) 

İnsanları, küfrün, şirkin, zulmün, tefrikanın, fitnenin ve fesadın karanlıklarından kurtarmak için Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, “Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı ısrarla öğrenen ve sürekli öğreteninizdir.” Ve yine buyuruyor ki, “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır.” Bu konu hakkında Müslüman kardeşlerimize davetimiz vardır.

Not: Marmara İlahiyat Fakültesinde İlahiyat vakfı nezaretinde Prof. Dr. Nihat Temel beraberliğinde üç günde Kur’an okumaya başlatıyoruz. Halka açık derslerimiz, Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri saat 12.00’de başlayacaktır ve devam edecektir. Kur’an ile yola çıkmaya davet ediyoruz ve bekliyoruz. Esselamu aleykum.

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

    Günün Özeti