Allah’ın kitabı ile geleceğe bakın

10 Aralık 2017 Pazar

Müslümanların ilk kıblesi, mukaddes belde Kudüs ve içinde mukaddes mabet Mescid-i Aksa kan ağlarken hainler onunla ilgilenmiyorlar. Çarelere başvurmuyorlar. Paslanmış kalplerini ve kalıplaşmış beyinlerini revize etmiyorlar. Çünkü bezirgân nemalanmaya müptela olduğu, kârının peşinde koştuğu, hep dar çerçevede ezberlerinin tellallığını yaptığı ve ticareti daima ön plana aldığı için başka bir meseleyi idrak edemez, dert etmez ve düşünemezler.

İslam ülkelerinde nice mazlum, mağdur ve sahipsiz gariban parçalanarak öldürülürken nicesi yaşamak için yurdunu terk edip kaçarken, nicesi Ege’de, Akdeniz’de balıklara yem olurken, nice felaket bebekleri analarından koparıp aileleri perişan ederken bu hainlere ne oluyor da kılları kımıldamıyor. Hele böylesi bir dönemde Orta Doğu’ya demokrasi, hak, hukuk ve özgürlük getirmeyi garanti ederek işgal eden sinsi ve zâlim Amerika, neden iğrenç yüzünü göstermeye özeniyor ve neden bundan bazı İslam ülkesinden destek alabiliyor?

Elbette bugün Müslümanların sorgulanmaları gerekiyor. Kimseyi aşağılamak, incitmek ve üzmek benim görevim değildir. Ancak hepimize ait olan görevlerimiz vardır. Bunların öncelikli olanlarından biri: “İyilik ve takva üzerinde yardımlaşmak, günah ve düşmanlık üzere itişip kakışmamaktır.” Bunu ciddi manada gerçekleştirmek için de, Allah Teâlâ’nın, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ulemâi İslam’ın hukukuna tecavüz etmeden kabullenip teslim etmektir. Eğer bu insanlar cehaletlerinden yanlış yapıyorlarsa mutlaka bilgilendirmek de borcumuzdur. Ve eğer cehli mürekkep olmaları sebebiyle yapıyorlarsa iş değişir. Cahilin sofusu, şeytanın maskarası olur. Bu zillete düşmemek için Allah Teâlâ’nın buyruklarının ciddiyetini idrak ederek kasılmadan, katılaşmadan kabullenmelidirler.

Ey iman edenler! Allah’ın ve Resûlü’nün önüne geçmeyiniz ve Allah’tan ittika ediniz. Allah Semi’dir, Âlimdir. (Hucurat: 49/1) De ki: eğer siz Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı mağfiretle örtsün, Allah Gafurdur, Rahîmdir. (Ali İmran: 3/31) Bununla beraber; her kim Peygambere itaat ederse muhakkak Allah’a itaat etmiş olur. Ve her kim yüz çevirirse seni onların üzerine muhafız göndermedik. (Nisa: 4/80)

…Allah, sizden iman etmiş olanları yükseltir ve kendilerine ilim verilmiş olanları ise derecelerle yükseltir. Ve Allah, yaptığınız her şeyden haberdardır. (Mücadele: 58/11)

Bugün İslam coğrafyasının bir kısmı şer güçlerce işgal edilmiştir. Uluslararası şer güçlerin işgal ettiği beldeler yıkılıp yakıldı. Suriye’den, Irak’tan, Filistin’den, Arakan’dan ve daha nice İslam ülkesinden hüzün dolu haberler geliyor. Korunmasız, fâkir, fukara, çaresiz, kimsesiz insanlar sıcak yuvalarından çıkarıldı. Yalın ayak, aç, sefil, gidecekleri yerleri ve hedefleri belli olmayan sürgüne mahkûm edildiler. Kitleler halinde yollara düştüler, tehcire zorlandılar. Anası kucağında inleye inleye açlıktan ölen bebekleri göremeyenler utansın!

Bunca sıkıntılardan ders almayan, olanları görmek istemeyen ve başını kuma gömmüş bir halde gözlerini açamayan insanlar olabilir. Ancak Allah’a, O’nun Resûlüne, kadîm ve Kerîm Kitabı Kur’an’a iman etmiş olanların daima dipdiri, daima umutlu ve daima bilgi birikimli olmaları gerekir. ABD’nin İslam diyarına karakol olarak diktiği İsrail’in âkibeti parlak değildir. Kur’an’ın yalanı yoktur. Kur’an İsrail’in geleceğini açıkça anlatmaktadır.

İsrâ suresi ilk sayfasında İsrailoğullarının yeryüzünde iki defa büyük fesat çıkaracakları anlatılır. Bunlardan birincisi iki bin yıl önce azgınlıkları, şımarıklıkları ve zulümleri yüzünden Mezopotamya’dan sürgün edilmekle gerçekleşti. Herhalde şimdi ikincisi, zamanımızdaki durumlarıdır. Düşünebiliyor musunuz? Bıçaklı bir Filistinli genci, İsrail askeri sorgusuz sualsiz yaylım ateşi ile delik deşik ederek öldürmeye yetkili imiş!

Nice Peygamber diyarı Filistin zâlim İsrail’in işgali altında inliyor. Bununla yetinmeyen kuzu postuna bürünmüş dost ve müttefik! Amerika Kudüs’ü, İsrail’e başkent yapma kararı almış. İşgal ordularının karakol komutanlığına özenen zavallılar!

Mümin Müslümanlar, zâlimlere prim vermemelidirler. Mazlum milletler dolara karşı tepki koymalıdırlar. Siz yine de İsrâ suresi ilk sayfasına yoğunlaşarak bakın! İsrail’in acı akıbetini ve sefil geleceğini bir daha görün! Esselamu aleykum.

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

    Günün Özeti