THY - İmaj

Almanyak

20 Mart 2017 Pazartesi

Hollanda ile yaşanan krizle birlikte, Türkiye karşıtlığını körükleyen asıl ülke olan Almanya’nın faşizan tavırları arka gündeme alınmış gibi görünüyor. Hâlbuki Türklerle ve özelde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la hesabı olan ülke Almanya’dır. Hollanda en fazla bir taklitçi olabilir. Almanlar makul olanı yapsaydı muhtemelen Hollanda da sorun çıkarmayacaktı. 

Almanya’nın düşmanlığı siyasi veya ekonomik değildir. Bizzat genleriyle ilgilidir. O genleri taşıyanlar siyasi teorileriyle ve pratikleriyle 20. yüzyılı önce kendilerine sonra da tüm insanlığa haram etmişlerdir. Bunu anlamak için siyaset bilimi ile ilgili herhangi bir kitap okuduğunuzda alıntılanan meşhur filozof ve siyaset bilimcilerinin milliyetine bakmanız yeterlidir. Karl Marx, Engels, Hegel, Carl Schmitt ve diğerleri…

Karl Marx ve Engels gibi düşünürlerin teorileri komünist rejimlerin esin kaynağı olmuştur. Onların zararlı fikirleri yüzünden milyonlarca insan ya katledildi, ya sürüldü ya da sefalet içinde bir hayat sürdü. Hegels bireyi yok sayıp devleti kutsar. Onun da faşist ve totaliter yönetimlerin fikir babası olduğu söylenir. Hitler’e danışmanlık yapan Carl Schmitt’e göre her anayasa, diktatörlüğü meşru görmelidir. Schmitt ayrıca din için tanrı ne ise toplum için devlet odur der.  

İşte bu Almanyak akıllar yüzündendir ki dünya, Almanya’nın başlattığı iki dünya savaşını yaşadı. İlk savaşta 14 milyon insan öldü ki; bunların 2,8 milyonu Osmanlı vatandaşıydı. İkinci Dünya Savaşı’nda 52 milyon insan öldü.  Birinci Dünya Savaşı’nda Ermenilerin sürgün edilmesi için baskıda bulunan kişi, o dönem Osmanlı’da Genelkurmay Başkanlığı yapan Friedrich Bronsart von Schellendorff isimli Alman generaldi. Osmanlı’da çalışan diğer bir Alman general olan Limon Von Sanders, Rumların da tehcir edilmesini istemişti de hükümet sıcak bakmamıştı. İkinci Dünya Savaşı’nda tartışmalı Yahudi soykırımını gerçekleştirenler yine Almanlardı. 

30 yıla iki dünya savaşını sığdırabilen ve insanlık tarihinde bu kadar insanın ölümüne sebep olan başka bir ülke yoktur. Varsa belki Moğollar vardır. Bu yüzden İkinci Dünya Savaşı’nı Almanlara karşı kazanan Batı ve Doğu Bloklarının Almanya’yı ikiye bölüp kendi ordularıyla kontrol altında tutmaları boşa değildir. Almanlar son zamanlarda tekraren tehlikeli hesaplar peşinde koştuklarını ima eden tutumlar sergiliyorlar. Trump’ın kendilerini Rusya’ya karşı korumayacağına düşünen Almanya ciddi bir biçimde atom bombasına sahip olmayı planlıyor. 

Atom bombasına ilk sahip olmak isteyen ülke yine Almanya’ydı. Albert Einstein, 1939’da ABD Başkanı Roosevelt’e bir mektup göndererek Almanların nükleer silah üretmeye çalıştıklarını yazar. Panikleyen Başkan, hemen talimat vererek 200 bin kişinin çalıştığı ve Alman asıllı fizikçi Robert Oppenheimer’ın liderliğini yaptığı Manhattan projesini başlatır ve Almanlardan önce atom bombasına sahip olurlar. Özetle, atomu bir silah olarak kullanma fikri de ilk olarak Alman zekâsından çıktı. 

İki dünya savaşının müsebbibi ve tarafı, soykırımların faili ve atom bombasının akıl hocaları olan Almanlar bir de nükleer silaha sahip olursa dünya nasıl bir hal alır acaba? Eğer tarih gelecek için bir ibretse dünya düzeninin eskiden daha tehlikeli olacağı muhakkaktır. Bu yüzden acımasız Alman aklının değil siyaset üretmesi, düşünmeye başlaması bile dünya için felaket olacaktır. 

Avrupa Birliği’ni yıllardır Almanlar yönetir ve yönlendirir. AB sınırlarındaki hükümranlık belli ki tatmin etmiyor ve bu yüzden dışa açılmak istiyorlar. Türkiye’deki gelişmeleri dert edinmesinin bir sebebi de bu yayılmacı politikalardır. Almanya geçmişte üzerinden geçtiği her ülkeyi fil gibi ezdiğine göre bu sefer de farklı bir politika izlemeyecektir ve 21. yüzyılı da tıpkı 20. yüzyıl gibi heba edecektir. Bu yüzden durdurulmalıdırlar. Çünkü gen değişmez.

 

YORUM YAZ