Allah’a inanana evrim öğretmek

28 Ağustos 2017 Pazartesi

Evrimin müfredattan kalkması AK Parti hükümetlerinin gelecekte hatırlanacak en önemli icraatlarından birisidir. Evrim teorisi, yüzyıllardır yaratılış düşüncesine karşı çıkanların bilimsellik kılıfıyla ateizmi yaymaya çalışma enstrümanından başka bir şey değildi. Söz konusu uyduruk teori bu zamana kadar dinin toplum içinde yayılmasını engellemek, sekülerleşmeye ivme kazandırmak ve dinin kalesinde bir gedik açmak için kullanıldı. 

Evrim, inanılan bir gerçek değil, bazıları için inanılmayana yani dine karşı kullanılan alternatif bir yaratılış teorisidir. Dinler zayıf olsa, kimsenin kale almayacağı arkaik bir düşünce olarak kalacaktır. Çünkü evrim teorisi, kesinliği esas alan bilimin ispat edemediği tahminlerden ibarettir. Şu yaman çelişkiye bakın ki kendisini bilim adamı addedenler hem bilimsel olmayan evrim teorisini savunmakta, hem de bilimsel kabul etmedikleri ve fakat inkâr edemedikleri dini hakikatleri yok sayarak kendi kategorilendirmelerinde bile keyfi ve ideolojik davranmaktadırlar. 

İşte bu evrim teorisine iman edenler hükümetin evrimi müfredattan çıkarmasına ateş püskürüyorlar. Evrimsiz müfredat Türkiye’deki evrimci devrimcilerden tutun İngiliz gazetelerine kadar herkese dert oldu. Çünkü malum ateist zevatın iddiasına göre Türkiye bilimi bırakıp dine yöneliyor. Yukarıda bahsettiğim gibi evrim teorisi bilimsel olarak ispat edilemediği için teori olarak nitelenmektedir. Dinden kasıtları her ne kadar “gericilik” olsa da daha derinde kendi ateist düşüncelerini empoze etme, Osmanlı’yı, muhafazakarlığı, ahlakı, dini, AK Partiyi, Erdoğan’ı, namazı, başörtüsünü, haccı ve dinle alakalı diğer her mefhumu inkar etme amacı güdülüyor. Başka bir deyişle verilen kavga bilimsel olmayıp ideolojiktir, siyasidir ve keyfidir.

Tepkilerde gizlenen dayatmayı da ıskalamamak gerekir. Evrimi savunanlar sadece kendi çocuklarının değil, başkalarının da okumamasından şikâyetçiler. Eğer kendi çocukları için seçmeli evrim teorisi dersini isteselerdi bir nebze anlamak mümkündü. Ancak azınlık olmalarına rağmen, azgınca çıkışlar yaparak başkalarının çocuklarına da aynı dersi öğretme cüretinde bulunarak çoğunluğa saygısızlık yapıyorlar. 

Çoğunluk dediğimiz kesim bu ülkenin yüzde 95’ini teşkil ediyor. Bu ülkede insanların yüzde 95’i Allah’a inanıyor ve evrim teorisine karşı geliyor. Ancak nüfusun tamamına, bugüne kadar inanmadığı ve dini hakikatlerin yerine ikame edilmeye çalışılan zırva fikirler öğretildi. Evrim teorisi de bunlardan biriydi. Bu halkın Müslüman insanını öldürseniz de domuz eti yediremezseniz. Ancak soyut bir gıda olarak domuz etinden farkı olmayan evrimi yıllarca genç dimağlara yedirdiler. 

Vahimdir ki tüm bunlar en hakiki mürşit saydıkları bilimin yanı sıra çağdaşlık kisvesiyle yapıldı. Avrupa endüstriyel devrime başladığında Charles Darwin’in fikirleri henüz yayılmamıştı. Dolayısıyla evrimin ülkelerin gelişimine de katkısı yoktur. Evrimin ders kitaplarından def edilmesiyle bu ülkenin ekonomisi çökecek değil. Hem evrimli ve devrimli yıllarda bir üçüncü dünya ülkesi değil miydik? Oysa evrime inanmayanların son 15 yıldır yönettiği bu ülke 4 kat büyüdü ve dünyanın 17. büyük ekonomisi oldu. Ayrıca IMF’nin satınalma gücü paritesine dayalı son yayımladığı 2017 yılı Gayri Safi Milli Hasıla Raporuna Türkiye 13. sırada. Son 10 yıldaki krizler ve darbeler olmasaydı belki de mezkûr pariteye göre ilk 10’da olacaktı (Hükümet neden kendi başarısı olan bu istatistiği gündeme getirmez ki?). 

Demek ki evrim okumakla çağdaş olunmuyor. Okulda din eğitimi verilmesiyle de gerici olunmuyor. Hem din eğitimi ideolojik bir dayatma değildir. Çoğumuzun okulda öğrenip de sivil hayatta pratiğe koyamadığı dersler var. Oysa din, hem inananın hem de inanmayanın (ömrü boyunca Allah inancıyla savaştığı için) hayatının her anında önemli bir yer kaplar. Dolayısıyla sadece evrim derslerinin iptal edilmesiyle kalınmayıp din derslerinin artırılması gerekir. Ateistler endişelenmesinler. Bir dinsizin hidayete ermesi din eğitimi ile değil, Allah’ın nasip etmesiyle olur. 

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

    Günün Özeti