Darbe ne zaman darbedir?

17 Temmuz 2013 Çarşamba

Mısır’da yönetimin “şimdilik” el değişmesinden sonra, sürecin isimlendirilmesi, nerede ise süreç kadar öne çıktı.
Türkiye ve Afrika Birliği tereddütsüz “darbe” deyiverdi haklı olarak. Ancak, Avrupa Birliği, ABD, Birleşmiş Milletler ve İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) olaya darbe yerine, demokratikleşme hareketi gözü ile baktılar. Türkiye, Batılı sözde dostlarına Mısır askeri darbesine bakışlarının sakat ve çifte standart olduğunu Başbakan’ın ağzından defalarca ifade etti. Ancak duvarların dili olmadığı için Sayın Başbakan kendi sesinin yankısından başka bir karşılık alamadı. Batının bu tavrı hoşumuza gitmese de benim için süpriz değil. Çünkü Batının olaylar karşısındaki duruşunu belirleyen temel faktör, İsrail’in ve kendinin yüce menfaatleridir.
Batıdan daha ziyade beni hayrete düşüren, 55 İslam Ülkesinden oluşan ve Genel Sekreterliğini Kahire doğumlu bir Türk’ün yürüttüğü İKÖ’den göstermelik de olsa muhalif bir sesin çıkmaması oldu. Yoksa İKÖ de İsrail’in ve Batının kontrolüne mi girdi. Öte yandan, Batıyı haklı olarak çifte standart uygulamakla suçlayan Türkiye’nin, Doğudaki omurgasız yığınlara tepkisiz kalması da manidardır.
Darbe tartışmalarına yeniden dönelim. Konuyu iki farklı boyutta ele almak gerekir: Batılılar, bir darbeye hangi durumlarda “darbedir” der veya “darbe değildir” der?
Batının darbe kriterleri
Batının darbelere bakışını aşağıdaki üç temel kriter belirler:
Bir, Darbeciler, mutlaka İsrail’in ve Batının çıkarlarını korumalıdır. Özellikle yer altı ve yer üstü kaynakların, Batılı şirketlere peşkeş çekilmesi ihtilalcilerce garanti edilmelidir. 
İki, Darbe yapan yönetim, mutlaka Batının ve İsrail’in düşmanlarını düşman olarak kabul etmelidir. Özellikle de İslam karşıtı olmak darbe sayılmada en temel kriterdir.
Üç, Yönetime el koyma, ister asker ister sivillerce yapılsın, mutlaka Batının bilgisinde ve kontrolünde yapılmalıdır. Batıdan habersiz (ki bu imkansız) yapılan ihtilallere darbe denmez.
Dikkat edilirse Batının darbe değerlendirmesinde “demokrasi” bir kriter olarak kabul edilmez.
AB, ABD, BM tarafından, bu üç kriteri sağlayan darbelere “demokrasiye dönüş”, bu kriterleri sağlamayana ise kesin olarak darbe denir.
Mısır’da olanlar darbe midir?
Mısır’daki yönetimin el değiştirmesi darbe midir? Bu sorunun etimolojik cevabı “Evet” tir. O zaman Batı neden darbe demiyor. Batının bir yönetimi devirmeye darbe demesi için etimolojik teyit yeterli değildir. Mısır’daki askeri darbeye bu üç kriterin ışığı altında bakıldığında, kimin niçin darbe dediği, ya da kimin hangi nedenle darbe demediği net olarak anlaşılır. Darbelerden çok çekmiş ve demokratikleşmeyi ana hedef edinmiş Türkiye ile birlikte Afrika Birliği tereddütsüz “bu bir askeri darbedir” diyerek, Sisi’nin karşısına dikildi. Yukarıda bahsedilen kriterlerde öngörülen şartları sağladığı için de Batı Bloku bu “dinci demokrasiden Sisi (cici) demokrasiye geçiştir” diyerek darbecilerin yanında yer aldı. Burada asıl üzüntü veren, kendi cüz-i çıkarlarını düşünerek,  sıranın kendilerine geleceğini bilmeden darbecilerin yanında yer alanların tutumudur.
Her şeye rağmen, Mısır’da demokrasinin kazanacağına ve hakkın batıla galip geleceğine inancım tamdır.
Tencere-Tava tıngırtısına karşı bir öneri
Hükümetin bu eylemi muhatap alarak, kolluk kuvvetlerini harekete geçirmesini doğru bulmuyorum. Bence bu şekilde muhatap alınması, bunları daha da şımartır. Bunlara karşı en iyi yol, eylemsel bir karşılıktır. Bunun için, eylemlerin yoğun olduğu büyük illerde, belediyeler ve Ak Parti teşkilatlarının işbirliği ile olabildiğince fazla sayıda 20-30 cm çapında davullar yapılarak halka dağıtılmalıdır. Bu eylemlerin yapıldığı apartmanlarda oturan eylem karşıtı halkımız, sahura kalktığında, penceresini açarak, ailece davullarını 1-5 dakika arasında çılgınca çalmalıdır. Bakın ertesi akşam tas tencere tıngırtısı olacak mı, ya da kaç gün sürecek?

YORUM YAZ