THY- Euroleague

Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz

01 Ocak 2018 Pazartesi

Bu yılın ilk Pazartesi kitabı Server Yayınları’ndan. Eserin adı “Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz”.

Kitabın müellifi, “Hadislerle Kur’an ve Sünnet” alt başlığıyla, Prof. Dr. M. Es’ad Coşan hocaefendi.

Söze girmeden 4 Şubat 2001 tarihinde M. Es’ad Coşan hocaefendiyi, 31 Aralık 2015 tarihinde Hasan Karakaya ağabeyimizi Rahmet-i Rahman’a uğurlamıştık. Her ikisinin de ruhu şeriflerine birer Fatiha sunalım.

M. Es’ad Coşan hocaefendi, ömrünü Kur’an-ı Kerim ile Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sünneti seniyesi arasında geçiren, bir Kur’an ve Hadis âlimidir.

Oldukça hacimli bir kitap olan “Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz” isimli eserin ilk sayfaları arasında şu soru var:

- “Niçin yaratıldık?” Sorunun cevabı da hemen verilmiş: “Sadece ve sadece Allah’ın ‘kulu’ olmak, O’na ‘kulluk yapmak için!”

Sözü kitaptan sürdürelim.

Kitap ve Peygamber bir bütünün iki parçası şeklinde sunulmuştur. Son kitap Kerim’i Kur’an ve son Peygamber Muhammed Mustafa (s.a.v.) ile önceki bütün kitapların hükmü ortadan kaldırılmış, bütün peygamberlerin şeriati son bulmuştur.

Peygamber efendimiz ile dünyada Devr-i Muhammedi başlamıştır. Artık bütün insanlığın onun getirdiği son dini kabul etmesi, tabi olması gerekir. Diğer bütün dinler, yollar, inanışlar batıldır, hükümsüzdür.

Ondokuzuncu yüzyılda Sünnet’in gücünü zayıflatarak ümmeti darmadağın etmeye yönelik girişimleri gören Ahmed Ziyaeddin-i Gümüşhanevi Hz.leri, ümmetin en önemli yapı taşı ve harcı saydığı ‘Hadisler’ üzerinden, tabir yerinde ise yeni bir sosyal proje geliştirmiştir.

‘Cem ve telif’ (Hadisler arasında görülen ihtilâfları giderme yollarından biri) ve tasnif etmiş olduğu hadis koleksiyonları ile onların şerhlerini, kurmuş olduğu matbaada bastırarak, İslam dünyasının her tarafına göndermiş, ilim yolunda olan kimseler başta olmak üzere toplumun her kesiminin, bu hadis külliyatını devamlı surette okumasını sağlamıştır.

Hadisler aracılığı ile Sünnet’in yaşanılır bir ortak payda haline getirilmesi anlayışı, Ahmet Ziyaeddin Efendi Hz.lerinin yol evlatları tarafından titizlikle devam ettirilmiştir.

İşte bu eser, merhum Es’ad Coşan hocaefendinin yaptığı Kur’an ayetleri tefsiri ve özellikle de hadis şerhleri içinden seçilmiş olan Kur’an ve hadis bütünlüğünü, ayrılmazlığını işleyen, ‘kul’ ve ‘ümmet’ olma yolunda Sünnet’in değerini, kıymetini önümüze seren konuşmalarının yazı diline aktarılarak yeni bir sistematik içerisinde sunulmasıdır.

Ezcümle:

Amentüsü sağlam her insana göre Sünnet, ümmeti ayakta tutan en önemli kaynaktır, güçtür. Sünnet’e kastedenler Ümmet’e kast emektedirler.

Ümmeti parçalamak, sömürmek isteyenler, öncelikle Sünnet’i hedef tahtasına koymaktadır. Bu yüzden Allah’a ve Rasulullah’a amentüsü kavi olan Müslümanlar var güçleriyle Sünnet’i ihya etmeye çalışmalı ve amel etmelidir.

Eser hakkında bilgi için: Server Yayınları; 0216-327 76 30/www.serveryayinlari.com 

 

YORUM YAZ