THY- Euroleague

Kudüs 1917

06 Kasım 2017 Pazartesi

Bu haftaki eserlerimiz, Yağmur Yayınları’nın ikinci yayınevi olan Mihrabad Yayınları’ndan çıkan kitaplar.

İlk eserlerden birisi; “Yüzyıllık Hasret Kudüs 1917” adını taşıyor.

Bilindiği gibi Müslümanların ilk kıblesi; “Kudüs-ü Şerif”, “Mescid-i Aksa”, “Beytülmakdis”, “Harem-i Şerif” gibi isimlerle anılmaktadır.

“Harem-i Şerif” olarak bilinmesi, Mekke ile karıştırılmasın diye küçük bir ayrıntıyı hatırlatmakta fayda vardır. Bu konuda Nebi Bozkurt şöyle der:

“Bugün Kâbe’ye çevresiyle birlikte ‘Mescid-i Haram’ denildiği gibi ‘Mescid-i Aksa’ya da çevresiyle birlikte ‘Harem-i Şerif’ denilmektedir.

Bununla eski Kudüs’teki kuzeyi 321, güneyi 283, doğusu 474 ve batısı 490 m. uzunlukta olan ve yer yer 30-40 m. yüksekliğe ulaşan surlarla çevrili bulunan, içinde Kubbetü’s-Sahra’nın da yer aldığı kutsal mekân kastedilmektedir.

Bütün Müslüman halkların öksüz ve yetimi olmaktan kurtulamayan Mescid-i Aksa, her müminin yüreğindeki kor hicrandır. 

Hz. Ömer (r.a.) Efendimizin emanetine ihanet edenlere karşı yeni bir fetih hareketi başlatan Selahattin Eyyubi ve asırlar sonra Yavuz Sultan Selim, bu hicrana son veren fatihlerimizdendi.

Nurettin Taşkesen’in kaleme aldığı romanda da bu hususa değinilmiş ve şöyle denilmiş:

“Haçlıların elindeki şehri kurtarıncaya kadar hiç gülmeyen, çok az yiyip içen Sultan Selahaddin Eyyubi’nin İslam âlemine en büyük hediyesidir”.

“İslam Birliğinin kurucusu Yavuz Sultan Selim Han, 31 Aralık 1516 tarihinde Kudüs’e girerek Mescid-i Aksa’da eda ettiği namazla, 1517’den 1917’ye kadar 400 yıl sürecek yeni bir devrin başladığını ve Osmanlı’nın kanının son damlasına kadar bu beldenin muhafızı olacağını bütün dünyaya ilan etmiştir.

İşte “Kudüs 1917” isimli roman, bu ilanı ve sonrasını anlatmaktadır.

Mihrabad Yayınları’ndan çıkan diğer eserlerden birisi de merhum Osman Yüksel Serdengeçti’yi yakından tanıyan Abdurrahim Balcıoğlu’nun “Osman Yüksel Serdengeçti” isimli eseridir.

Malum Osman Yüksel’in vefat tarihi 10 Kasım 1983’tür. Osman Yüksel’i tanımak, bu ülkeyi ve insanını sahiplenişini zihin dünyamızda canlı tutmak, yerli ve milli kalarak Yeni Türkiye’nin oluşumunda tuzu bulunmak demektir.

Sırada yine tarihi bir roman var. İlerleyen yaşına rağmen, inandığı yolda hâlâ koşuşturan Üstün İnanç’ın yazdığı romanın adı “Makedonya Gamzesi”.

Yabancı güçlerden ziyade yerli görünen ama kendileriyle birlikte ülkeyi Haçlı Batılılara peşkeş çeken İttihat ve Terakkicilerin, II. Abdülhamid Han’a karşı kurduğu tezgâhlar roman diliyle anlatılmakta.

Üstün İnanç, romanında İstanbul’un ‘Dersaadet’ dönemine gidiyor ve “Kaybettiğinin farkına varmak, aramaya başlamanın ilk adımıdır” deyip okuyucuyu, geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

Dönemin net bir fotoğrafının tarafsız bir gözle çekildiği romanda, Batılı devletlerle işbirliğine giren Jön Türkler, Hareket Ordusu ve 31 Mart Vak’ası ibretle anlatılıyor. 

Eserler hakkında: Mihrabad Yayınları; 

0212- 514 28 28 

 

YORUM YAZ