THY- Banjul

II. Abdülhamid Han Türbesi açılıyor

09 Şubat 2018 Cuma

Malum memleketimizde bir tarihimizi sahiplenen, bilen, hürmet eden, kimlik ve kişiliğini bu çerçevede oluşturanlar var.

Bir de yine ülkemizin her türlü nimetinden istifade ettiği halde tarihimize söven, inkâr eden, daha da ileri giderek yalan ve iftiralarla yazan ve konuşanlar var.

Topraklarımıza “bizim” diyebilmemiz ve “bizim” olması için tarihimizi bilmek ve bildiklerimizle amel etmemiz gerekir.

¥

Cennet Mekân II. Abdulhamid Han Hz.lerinin Cağaloğlu’nda türbesi yarın açılacak.

Osmanlı’nın son devrine dair küçük bir özet olan türbede, II. Abdülhamid Han ile birlikte Sultan II. Mahmud, Sultan Abdülaziz ve 19 hanedan daha medfun.

Türbenin yenilenmesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Aynı zamanda küçük bir müze özelliği de taşıyan türbenin, özellikle avlusundaki mezarlar, ilginç isimlerle dolu.

Gidip görülsün diye kimlerin kimlerle koyun koyuna yattığını yazmıyorum. Sağlıklarında birbirlerine arkalarından ve yüzlerine karşı söylenmedik laf ve eylem bırakmayanların, şimdi aynı paftada yattıklarını söylemeliyim.

¥

Cennet Mekân II. Abdülhamid Han, 10 Şubat 1918 yılında vefat edince, onu tahttan indirenler, arkasından pek çok itiraflarda bulundular.

İtiraflardan birkaçına geçmeden önce tahttan indirilmesine razı olmayan ilginç bir kimseden söz edeyim.

Hal meselesinin onaylanma anındaki bir sahneyi Fethi Okyar şöyle anlatıyor:

“Küçük Said Paşa:

-‘Efendiler… Okunan fetva-yı umumi mucibince, Sultan Abdulhamid Han-ı Sani’nin ‘Hılafet’ ve ‘Saltanattan’hal’ine karar veriyor musunuz?’ diye sordu.

Dikkat ettim: Bütün eller, ‘evet’ diye kalkmıştı. O sırada, gerilerden bir ses yükseldi: ‘Feragat etsin, yazıktır, günahtır!’ Kim olduğunu öğrendiğim zaman hayret ettim.

Bu tek sesin sahibi, Rum senatörlerinden Yorgiyadis Efendi idi. Fakat o da etraftan yükselen sesler arasında salondan çıktı.

¥

İlginç iki itirafla söze son verelim:

“Sultan II.Abdulhamid, Avrupa’da bir hasta olarak ele alınmaktadır. Fakat bana göre o, Haliç kıyılarında bulunanların hepsinden daha yüksek bir diplomattır. Ona karşı adilane hüküm verilmediği kanaatindeyim”. Alman Başbakanı Otto Von Bismark.

¥

İttihat ve Terakkinin ileri gelenlerinden olan Ahmed Rıza Bey, Sultan II. Abdulhamid Han’a son derece düşmandı.

Osmanlı anayasasında yer alan “Allah” lafzını kullanmayı bile reddetmişti. Böyle birisi olan Ahmed Rıza, Talat Paşa ve Eyüb Sabri’nin yanında şu itirafta bulunmuştur:

“Ayıp.. Ayıp.. Bu adam otuz üç sene ‘Hakan’ ve ‘Halife’ idi. Hakkında bu kadar edepsizce hücumlar, ona bu kadar tahammül etmiş olan bizler için de yüz karasıdır.

Sultan II. Abdulhamid için söylenen, yazılan çizilenlerin büyük kısmının yalan ve iftira olduğunu bildiğimiz halde, nasıl tahammül edip imkan veriyoruz? Bu iftira selinin yarınki muhatapları da bizler olacağız. Buna da inanın.

¥

Ulu Hakan’ın ruhu için el-Fatiha.  

 

YORUM YAZ