THY - İmaj

Çıra Yayınlarından Kitaplar

19 Haziran 2017 Pazartesi

Bu haftaki eserlerimiz Çıra Yayınları’ndan.

İlk eser, inandığı davasının duruşunu dünyevi kaygı ve kazançlarla asla değiştirmeyen ve çelik bir iradenin sahibi olan Nurettin Topçu’yu anlatıyor.

Kitap, “Nurettin Topçu ve İrade Davası” ismini taşıyor. Yazarı Muhammet İrğat, iğneyle kuyu kazarcasına yaptığı araştırmada, irade adamıyla ilgili olarak şu tespitlerde bulunmuş.

“İnsani manada var olmanın en temel şartlarından ikisi; bilgiyle desteklenmiş iradi bir sevgiye sahip olmak ve bu iradi sevgiye dayalı şuurlu bir üretim faaliyetinde bulunmaktır.

Bu nedenle biz de bu çalışmayla ahlaki birey ve bu bireylerden müteşekkil bir toplum idealine sahip olan ‘irade’nin mahiyetini ortaya koymayı, onun dünya görüşünü, hedefini, ideallerini ve bu uğurda çektiği çileleri dile getirebilmeyi hedefledik”.

……………..

İkinci eser; “Tasavvuf (Sûf Hareketi) Tarihi” ismini taşıyor. Doç. Dr. Mustafa Altunkaya’nın kaleme aldığı kitap, tasavvuf tarihini güvenilir kaynaklardan anlatıyor.

Yazarın da ifadesiyle; tasavvufu doğru anlayabilmenin ve onu hakikatiyle kavrayabilmenin yolu, bu hareketin tarihini öğrenmekten geçer.

İdeolojiler çağının etkisiyle yaklaşık 50 yıllık bir kesintinin ardından bugün, dine dönüş yüzyılı olarak adlandırılan 21. yüzyılda tasavvufa ilgi giderek artmaktadır.

Bu öğretinin farklı meşrep ve biçimleri, İslam dünyasının her yöresinde hem fikri ve hem de ameli düzeyde varlığını sürdürmektedir. 

Osmanlı Devleti’nin resmi düşüncesi olacak kadar Osmanlı ilim çevrelerinde, bürokraside, halkın yaşam biçimi ve devletin siyasetinde etkili bir alandan söz edilmektedir.

Üçüncü kitabın adı, “Cuma Suresi Tefsiri”. Eserin alt başlığı ise “Sahte Dindarlık Eleştirisi”.

“Sahte dindarlık eleştirisi” oldukça önemli bir meseledir. Günümüzde bu husus o hale geldi ki, “uleması bol, dinleyeni az” bir ortamda yaşıyoruz.

Eserin yazarı Abdurrahman Ateş, konuyla ilgili şöyle diyor:

“Allah’ın ayetlerini daha doğru anlama çabasının sonucu olarak yapılan “sahte dindarlık eleştirisi: Cuma Suresi Tefsiri” isimli bu çalışma, Allah’ın kelimelerinin oluşturduğu denizlerden elde edilen küçük bir damlacık mesabesindedir”.

Sözü, kitaptan şu satırlarla sürdürelim:

“….. son üç ayette iman ettikleri halde arzu ve isteklerini cezbeden dünyevi bir faaliyetle karşı karşıya kaldıklarında, imanlarının gereğini yerine getirme konusunda zaaf gösteren müminlerden söz edilmektedir”.

Çıra Yayınları’ndan son eser ise İstiklalimize kastedilen ve Allah’ın yardımı, devletimiz ve milletimizin ferasetiyle yeniden kazandığımız İstiklalimizi anlatan bir eser.

“Karanlık Gecede Öldük Öldük Dirildik” isimli kitap, Fedakar Kızmaz tarafından hazırlanmış.

15 Temmuz’un 1000 kahramanından o menhus geceye dair tarihe düşülen notların yer aldığı eser, her evin gözle görülebilir bir noktasında bulunmalı ve ödev gibi okunmalı, okutulmalıdır. Rabbim bir daha göstermesin.

Eserler hakkında: Çıra Yayınları; 0212- 635 99 19 

 

YORUM YAZ