THY- Güney Avrupa Haziran

Ak Parti ve MHP istiklal fermanı yazmalı

11 Ocak 2017 Çarşamba

Türkiye olarak nihayet kendi öz kimliğimize kavuşmanın ve bu kimlikle yeni bir Türkiye kurmanın eşiğindeyiz.

Bu büyük kuruluş, İnşaallah Ak Parti ve MHP’nin oylarıyla gerçekleşecek. “İstiklal Fermanını” yazmak bu iki partiye nasip olacak.

Her iki partinin milletvekilleri, İstiklal Fermanını” yazan vekiller olarak tarihe geçecekler. Arkalarından bırakacakları en büyük şerefli miras bu olacaktır.

Umar ve ümit ederiz ki, üç günlük dünyanın geçiciliğine aldanıp, bin yıllık bir devletin kendine dönüş fırsat ve imkânını kaçırmazlar.

Hepimizin bildiği gibi ülkemiz son on beş yıla kadar siyasi istikrara kavuşamamış, geçmiş iktidarların üzerinde hep İttihat ve Terakkinin kötü artıkları hâkim olmuştur.

Şimdi de yine aynı zihniyetin çelimsiz artıkları, atalarının izinden giderek, yeni anayasa ve yeni Türkiye’nin önünü kesmeye çalışmaktalar.

Ülkemizin, Batı beslemeli İttihat ve Terakki zavallılarından kurtularak, kendi özüne dönmesi, özünden aldığı enerjiyle, “Milli Devlet” hüviyetine kavuşması gerekir.

Büyük Osmanlı Devleti’ni de içeriden çökertenler, İttihat ve Terakkicilerdi.

Bugün yeni Türkiye ve yeni anayasaya karşı çıkan Haçlı sömürgeciliğinin elemanları da yine aynı zihniyetin kalıntılarıdır.

Malum kesimin Türkiye’ye dair istediği tek fotoğrafı vardır. Baskı ve şiddet yoluyla iktidarı işgal ettikleri yıllarda da aynı manzaralar yaşanmış ve görülmüştür.

Türkiye’yi öyle bir noktaya getirip yönetmek veya yönettirmek istiyorlar ki, “devlet ve millet aklı büzüşmüş, ruhu kamaşmış, iradesi pörsümüş, umumi bir felç geçirmiş olsun”.

Türkiye üzerine ihanette ittifak etmiş yerli ve yabancı bütün örgütlerin beklediği ve istediği böyle bir devlet-millet fotoğrafıdır.

Ülke ve toplum olarak bu kirli geçmişten kurtulmak ve “milli istiklalimizi” elde etmek mecburiyetineyiz.

Kendi toplumuna ve devletine karşı “aidiyet” duymayan kimselerin, dünyanın hiçbir ülkesi ve milletiyle barışık yaşaması mümkün değildir.

Böylelerin beyni, kendi milletinin gerçeklerine karşı paslı ve keçelidir. Bilge insanlarımız bu tür kişilikleri şöyle tarif eder:

-“Kendi halkının manevi ve ahlaki hayatını, sosyal ve siyasi kanun ve prensiplerindeki olgunlukları, yani milletin dehasını gösteren; milli, fikri ve ahlaki varlığını meydana getiren kıymetleri bilmedikleri için küçümser, hatta tahkir ederler”.

Elbet, Ak Parti ve MHP’li vekiller, nasıl bir zihniyete karşı mücadele ettiklerini bilmekte ve görmektedirler.

Yeri gelmişken “İstiklal Fermanı” yazacak vekillerin bildiklerini, bir kere de buradan tekrar etmekte fayda vardır.

Biz Osmanlı Devleti’nin devamı bir toplumuz. Bu hakikati inkâr edenler yahut aleyhinde bulunanlar, memleketimize ve milletimize karşı düşmanca tavır almaktadırlar.

Bu düşmanca söz ve hareketlere aldırış etmeden, 90 yılda ancak yakalayabildiğimiz devlet-millet birlik ve beraberliği güçlendirilmeli ve artık ülkemiz rayına oturtulmalıdır.

 

YORUM YAZ