AĞAÇ AŞ

Yavuz SultanSelim Han (II)

17 Eylül 2017 Pazar

S

elim Han yolunda vefat ettiği sefere çıkarken, sadrâzama şöyle der: “Bizim bundan sonra ahiretten başka bir yere seferimiz yoktur.”

Ölüm döşeğinde başında sürekli Kur’an-ı Kerim tilâvet olunmaktadır. Bir ara gözlerini açıp “Hasan Can bu hâl, ne hâldir?” der. 

Hasan Can’ın “Sultanım, Cenâb-ı Hakk’a yönlenip, Allah’la olunacak zamandır.”

Cevabı üzerine celâllenen Yavuz Sultan Selim Han “Cenâb-ı Hakk’a teveccühümüzde kusur mu fehmettin? Bizi bunca zaman kiminleyiz sanırdın!..” diye kükrer.

Ardından Yâsin-i Şerif’e devam etmesini ister. Hasan Can okurken, o da eşlik etmektedir. “Selâmün kavlen min Rabbirrahim” ayetinde ruhunu teslim eder.

Sultan II. Abdülhamid Han zamanında, Yavuz Sultan Selim Han’ın türbesinin türbedârı geçim sıkıntısı çekmektedir. Bir gün:

“Evliyâullah’tan olduğunu söylerler. Yıllardır türbedarınım, hâlâ yokluk içindeyim” der ve eli ile Yavuz’un sandukasına vurur.

Ertesi gün Ulu Hakan Abdülhamid Han, türbedarı huzuruna çağırtır ve “Dün gece sen ne yaptın?!” diye sorduğu türbedarın bir yıllık ihtiyacının karşılanmasını emreder…

Zahirî yanlarının kat kat fevkinde batınî yanlara sahip bu atalarımıza ve böyle atalar tarafından yönetilmeye lâyık olan ecdadımıza Allah (c.c.)’tan rahmet ve mağfiret diliyoruz…

 

YORUM YAZ