THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Kasım

Türkiye’de devlet 1077’de kuruldu

15 Ekim 2017 Pazar

Sultan Alp-Arslan, Anadolu ile çok ilgileniyordu.

Doğu Anadolu’da, Bizans sınırında, orduya Kutalmış Bey’in oğlu olan Süleyman Şah kumanda ediyordu.

Türk akıncıları, rüzgâr gibi, Anadolu’da esiyorlardı.

Bizans tahtına çıkan Romanos Diogenes, Türkleri Anadolu’dan uzaklaştırmakta kararlıydı. Türkler üzerine birkaç askeri harekât yaptı. Süleyman Şah, Afşin Bey ve Gümüştekin Bey gibi kumandanlarla, Bizans ordusuna kâbus olmuştu.

Afşin Bey, Bizans’ın belli başlı üslerinin tahrip edildiğini, Bizans ordusuna karşı bir zafer kazanılırsa, Anadolu’da Türklere karşı koyabilecek bir kuvvet kalmayacağını bildiren meşhur raporunu, Sultan Alp-Arslan’a yolladı.

26 Ağustos 1071’deki Malazgirt Zaferi’ni müteakip, Alp-Arslan, Süleyman Şah’a, Ege’ye-Marmara’ya kadar, Anadolu’nun fethini emretti.

Kutalmışoğlu Süleyman Şah, birkaç yıl içinde bütün Anadolu’yu fethetti. Üsküdar’a girip, İstanbul şehrini hasretle seyretti.

Alp-Arslan’ın vefatıyla, onun yerine geçen Sultan Melik-Şah, Büyük Türk Hakanı sıfatıyla, Anadolu’yu Süleyman Şah’a verdi.

Böylece, 1077 yılında, Anadolu Fatihi Selçuklu Kutalmışoğlu Nâsıruddevle Ebu’l Fevâris Gazi Sultan I. Süleyman Şah, Türkiye Devleti’nin birinci hükümdarı oldu.

Başkenti İznik olan Anadolu’daki ilk Türk Devleti kurulmuştu.

Süleyman Şah’ın, bir müddet Konya’da oturduktan sonra, İznik’i Taht Şehri yapması manidardı.

İstanbul ve Balkanlar Türklere açılmıştı.

Avrupa, artık Anadolu’ya “Türkiya” yani Türk ülkesi demeye başlamıştı.

 

YORUM YAZ