THY- Euroleague

Sultan Bâyezid-i Veli(I)

23 Eylül 2017 Cumartesi

Fatih Sultan Mehmed’in oğlu, Yavuz Sultan Selim’in babası olan Bâyezid Han 1448 yılında doğdu. Saltanatı otuz bir yıl sürdü. İyi huylu, sâlih, âbid bir padişahtı. Tarikat ehliydi.

İnşa ettirdiği Bâyezid Camii’nin yapımı sırasında cereyan eden hadise, tarihe Bâyezid-i Velî ismiyle geçme sebeplerinden sadece birisidir. 

“İnşaatın gidişatını görmek üzere gelen sultan; ‘Kâbe-i Muazzama’ya müteveccih değildir!’ diyerek, göğüs hizasına yükselen temelleri yıktırır. İkinci gelişinde de aynı şey tekrarlanır. 

Bu hâl üçüncü gelişinde de yaşanınca, sultan kızar, kükrer: “Mimarbaşı, buraya gel, tiz sırtıma çık ve bak!”

Emre karşı gelemeyen mimarbaşı, titreyerek Bâyezid-i Velî’nin sırtına çıkar. Sultan sorar: “Görüyor musun?”

Mimarbaşının hançeresinden tek söz fışkırır: 

“Allahü Ekber!”.. Çünkü donup kalmıştır…

Kâbe-i Muzzama ve Beyt-i Şerif’i karşısında gören mimarbaşı, caminin kıblesini bugünkü konumuna getirecek şekilde temeli düzeltir…”

Bâyezid semtinde inşa ettirdiği Bâyezid Camii tamamlanınca; bir Cuma günü cemaat açılış için toplanır.

Caminin açılışına Cuma namazını kılmak üzere gelen Sultan Bâyezid Han, cemaate şöyle buyurur:

“Her kim ki müddet-i ömründe, ikindi ve akşam namazlarının sünnetlerini terk etmemişse, şu mübârek vakitte o imam olsun.”

Derya misâli cemaat içinden kimsenin çıkmadığını gören Bâyezid Han; “Elhamdülillâh ömrümüzde, ne seferde ne hazerde sünnetlerimizi terk etmedik” diyerek imam olur.

Ömründe bir kez bile sünnet namazlarını dahi terk etmemiş böyle bir atanın yönetimine lâyık olmuş ecdadımıza ve Edirne’de, 62 yaşında, tahtı oğlu Selim Han’a bıraktıktan sonra vefât eden Bâyezid-i Velî atamıza, Allah (c.c.)’tan ve rahmet ve mağfiret diliyoruz.

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

    Günün Özeti