THY- Euroleague

Osmanlı’da vakıf yapan kadınlar

24 Aralık 2017 Pazar

Gülnüş Emetullah Sultan aslen Girit’lidir. Serdar Deli Hüseyin Paşa, Resmo Kalesi’ni fethettikten sonra, İstanbul sarayına hediye etmişti. Bu kız Gülnüş Sultan’dan başkası değildi. İsmine, tarihte ilk defa Hicri 1075 (1664) yılında rastlıyoruz. Zira, o tarihte IV. Sultan Mehmed’den bir erkek çocuk dünyaya getirerek, Haseki Sultan unvanını almıştı.

Padişah, hasekisine öylesine bağlıydı ki, Polonya topraklarında camiye çevrilen kiliselere hep onun ismini veriyordu. 1674’te Gülnüş Sultan ikinci şehzâdesi Ahmed’i dünyaya getirdi.

IV. Mehmed tahttan indirilince, Gülnüş Sultan eşiyle Edirne’de altı yıl geçirdi. 1695’te II. Mustafa tahta oturunca artık Valide Sultan olmuştu ve ölünceye kadar bu sıfatı taşıdı.

Osmanlı tarihçileri Gülnüş Valide Sultan’ın çok dindar bir yaradılışa sahip olduğunu kaydetmişlerdir. Eşi ve oğulları, sefer ve av peşindeyken, o hep hayır işleriyle uğraşmıştı.

IV. Mehmed zamanında, Mekke’de Haseki İmareti’ni yaptırıp, fakir fukaraya sahip çıkmıştı. Oğlu II. Mustafa tahttayken, Hac yolunda çeşmeler, sebiller yaptırdı. II. Mustafa da, annesi için Galata’da bir cami yaptırdı. Gülnüş Sultan, oğlu III. Ahmed zamanında, en mutlu günlerini yaşadı.

Sultan III. Ahmed, annesi adına, Üsküdar’daki Yeni Cami’yi (Cedid Vâlide Camii) inşa ettirdi.

Ayrıca, Sultan 1709 yılında bir su toplattırdı. Gülnüş Valide Sultan Suyu ismini alan bu su, Vâlidebağı’nda Sultan Aziz Köşkü’nün (sonradan) önünden çıkarak, Yeni Cami’ye su veriyordu.

Ayrıca, İnâdiye’deki çeşmelere ve Ahmediye Camii ile sebiline de su veriyordu.

Gülnüş Valide Sultan 1715 baharında, oğlu ile gittiği Edirne’de vefât etti.

Üsküdar’daki Yeni Valide Camii önündeki türbesine gömüldü.

Mekânı cennet olsun…

 

YORUM YAZ