THY - Kabin Kıyafetleri Lansman

OSMANLI DOĞU AFRİKA’DA(1)

05 Ağustos 2017 Cumartesi

Kanuni Sultan Süleyman zamanında, Özdemir Paşa ve oğlu Özdemiroğlu Osman Paşa, Doğu Afrika’da Eritre’yi, Somali’yi, Habeşistan’ın büyük bir bölümünü, Osmanlı topraklarına katmışlardı.

Bu suretle, Kuzey, Batı ve Orta Afrika’dan sonra Doğu Afrika’nın en büyük ülkeleri ya doğrudan doğruya devlete ilhâk edilmiş, veya tâbiiyet yoluyla İstanbul’a bağlanmıştı.

Kanunî’den sonra, Osmanlılar, Doğu Afrika’da daha da güneye inmek için birkaç tecrübe yaptılar.

Bilhassa 16. asrın sonlarına doğru Ali Bey adında bir Türk amiralinin III. Sultan Murad zamanındaki teşebbüsleri, coğrafya ve keşifler tarihi bakımından çok ilgi çekicidir.

Sâlih Paşa’nın Büyük Sahrâ, Özdemir Paşa ile oğlu Osman Paşa’nın Sudan ve Somali keşif seferlerinden sonra; Ali Bey’in Doğu Afrika kıyılarını dolaşması, Afrika kıtasının dünya tarafından daha iyi tanınmasını mümkün kılmıştır.

Ali Bey, Yemen eyaletinin vilâyetlerinden birinin sancak beyi idi.

İlk ününü, Umman’ın Maskat Limanı’nı fethederek yaptı. Maskat’ı, vaktiyle Piri Reis almış, sonradan Portekizliler ele geçirmişti. Ali Bey geri aldı.

Amiral Ali Bey, 1584 yılında Aden Limanı’ndan hareket etti.

Aden Körfezi’nden Hint Okyanusu’na çıktı.

Güneydoğu’ya doğru yol alıyordu.

Somali kıyılarını baştan başa geçti.

Ekvator çizgisini güneye doğru aştı.

Kenya kıyılarını takip ederek güneye doğru indi.

Mombasa’nın 100 km kuzeyindeki Malindi Limanı’na demir attı. 

 

YORUM YAZ