THY - TR Çıkışlı DAB

OSMANLI DOĞU AFRİKA’DA (2)

06 Ağustos 2017 Pazar

A

den Limanı’ndan yola çıkan Osmanlı Amirali Ali Bey, Doğu Afrika kıyılarında, Mombasa’nın kuzeyinde Malindi Limanı’na gelip, demir atmıştı.

Burada, siyahîlerle birlikte, bir miktar da Arap ve Arap-Siyahî melezi yaşamaktaydı.

Malindi halkı, Türk denizcileri sevinçle karşıladılar. Bilhassa Araplar, gönüllü olarak Türk hizmetine girdiler.

Böylece, çok önemli bir yapılanma kuran Ali Bey, bütün Kenya kıyılarında hakimiyet kurdu.

Kuzeyde Lamu Adası, güneyde Mombasa Limanı, artık Osmanlı kontrolündeydi.

Amiral Ali Bey, düzeni oturtup, Aden’e döndü. Bıraktığı memurlar, Kenya kıyılarında Türk idaresini devam ettirdiler.

1584 seferinin başarısı üzerine Yemen Beylerbeyi, 5 yıl sonra, 1589 başında, Ali Bey’i, ilk teşebbüsünü genişletmesi için tekrar Doğu Afrika’ya gönderdi.

Amiral Ali Bey, 4 kadırga ve birkaç küçük savaş ve yük gemisiyle, yine Kenya’ya geldi.

İngiliz tarihçisi Dames:

“Osmanlı Hükümeti, Hind Okyanusu’na daha büyük bir filo gönderebilseydi, bütün Doğu Afrika, Afrika’nın diğer ülkeleri gibi, yüzyıllarca Türklerin kontrolünde olurdu” demektedir.

Osmanlı Hakimiyeti, 16. asır içinde Kenya kıyılarından çok daha güneye de indi.

Tanganika ve Mozambik’e hakim Arap ŞirâziDevleti; Yavuz’a, Kanunî’ye, III. Murad’a yani Halife’ye biad etmişti.

Bu suretle, Doğu Afrika’daki Osmanlı hâkimiyeti ekvatorun 20-25 derece güneyine kadar uzanmıştı.

 

YORUM YAZ