THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim

Ekim Takvimi

29 Ekim 2017 Pazar

l 5 Ekim 1908 Avusturya’nın Bosna Hersek’i ilhâkı

Mağlup çıktığımız 1876-77 savaşı sonunda Berlin’de toplanan Avrupa’nın büyük devletleri’nin katıldığı kongre sonunda imzalanan barış anlaşması, Bosna Hersek’i, (Osmanlı Devleti’nin yüksek hakimiyeti bâki kalmak üzere) Avusturya-Macaristan imparatorluğunun işgaline vermişti. Olanca siyasetini, devletine, sultanına, halifesine karşı oluşturmuş sığ İttihat-Terakki kafası, 2. Meşrutiyet zaferini(!) kazandıktan sonra İstanbul’da Milli Meclisi tekrar açmış ve Bosna-Hersek’ten de meb’us seçmeye kalkmıştı. Bunun üzerine Avusturya-Macaristan Bosna-Hersek’i ilhak ettiğini ilân etmişti.

Halâskâran (!) Zabitan tayfasına, Cennetmekân Abdülhamid Han’ı devlet yönetiminden uzaklaştırmanın sarhoşluğu yetiyordu. Avusturya’ya karşı hiçbir şey yapamadılar. Oysa ki, Sırbistan Avusturya’ya çok sinirlenmişti. Altı yıl sonra, bir Sırp fedaisi Saraybosna’da Avusturya-Macaristan Veliahtı’nı öldürdü. Başlayan Dünya Harbi sonunda, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu tarih oldu.

l 20 Ekim 1774 Varna Zaferi

Polonya’yı himaye için açtığımız savaş devam ediyordu. Birinci ve İkinci Hotin Zaferleri kazanılmış bunu Mora Zaferi izlemişti. Kırım Ruslar tarafından işgal edilmiş bunu bizim Özi ve Silistre zaferlerimiz takip etmişti. Eflâk ve Boğdan’dan sonra Bulgaristan’ı da almak isteyen Ruslar iki koldan ilerlediler.

Birinci kol, Pazarcık’ta büyük bir katliam yaptı, hemen yüklenip geri aldık. Moskof General Unger’in komutasındaki ikinci kol Varna üzerine yürüdü.

Ancak, Osmanlı Ordusu’nun şiddetli ve kahramanca müdafaası karşısında Moskof Ordusu büyük bir bozguna uğradı. Binlerce ölü ve yaralı verdiler. Toplarını ve cephanelerini terk ederek, perişan bir halde Babadağı’na sığındılar.

 

YORUM YAZ