THY- Euroleague

Ekim takvimi

28 Ekim 2017 Cumartesi

l 25/26 Ekim 1596 Haçova Meydan Savaşı

Başında III. Mehmed’in bulunduğu Osmanlı Ordusu 12 Ekim 1596’da Eğri Kalesi’ni aldı. Kale düşmeden önce, kaleyi kurtarmak için yola çıkmış devâsâ Haçlı Ordusu yaklaşmıştı.

Sayıca az Osmanlı Ordusu, Haçlı Ordusu’na karşı harekete geçti. Macarların Kerester diye andıkları Haçova mevkiinde karşılaşan iki ordu, çok çetin bir meydan savaşına tutuştu. İki gün iki gece süren şiddetli mücadele, sonunda bizim zaferimizle sonuçlandı.

l 17/19 Ekim 1448 II. Kosova Savaşı

Macarların en büyük milli kahramanları olan Hünyadi Yanoş, Türkleri Balkanlar’dan atmak gayesiyle; Macar, Avusturyalı, İtalyan, Çek, Polonyalı, Ulanlar’dan oluşan Haçlı Ordusu ile ilerlemeye başladı. II. Murad Han hemen harekete geçip, bu orduyu Kosova sahrasında karşıladı. Üç gün üç gece süren şiddetli meydan savaşı sonunda, haçlılar ağır bir yenilgiye uğratıldı, neredeyse tamamen imha edildi. Hünyadi Yanoş, birkaç adamıyla güçlükle kaçıp, canını kurtardı. Artık, ismi ve itibarı Avrupa’dan silinmişti.

l 8 Ekim 1912 Balkan Savaşı

Osmanlı’nın Trablusgarp’ta İtalyanlarla, Arnavutluk’ta Arnavut isyanıyla uğraşması, Balkan devletlerini harekete geçirdi. Rumeli’ni paylaşmak üzere anlaşarak, Osmanlı Devleti’ne savaş açtılar.

Avrupa Devletleri (bugün Irak ve Suriye’de söyledikleri gibi) Türklerin mutlaka kazanacağını düşünerek, savaşın sonucu ne olursa olsun, Balkanlar’da toprak haritasının değişmeyeceğini ilân etmişlerdi. Ancak, orduyu saran İttihat-Terakki ve particilik virüsü sayesinde Osmanlı Devleti yenilince, bu sözleri buhar oldu.

Böylece Doğu Trakya hariç, bütün Rumeli’ni kaybettik.

 

YORUM YAZ