Cennetmekân Ulu Hakan’ın Hal’i

22 Ekim 2017 Pazar

Meb’ûsan ve âyândan kurulu Milli Meclis, Âyân Reisi Said Paşa’nın başkanlığında 6 Rebiulahir (27 Nisan 1909) Salı günü toplanmıştı.

Abdülhamid’in hal’i için gereken fetvâyı, ilmiye sınıfı meb’uslarından Elmalılı Küçük Hamdi Efendi yazmıştı. 

Meclise davet edilen Fetvâ Emini Hacı Nuri Efendi, fetvayı okuyunca imzalamayı reddetti.

İstanbul Meb’usu Mustafa Asım Efendi eğilip Hacı Nuri Efendi’nin kulağına bir şey söyledikten sonra, Fetvâ Emiri kederli bir yüzle imzayı attı.

Mustafa Âsım Efendi, daha sonra, dostlarına; Fetva Emiri’nin kulağına: “Ortalık ayakta, bütün dünya bunu bekliyor. Başka çare yok. İmzala. Eğer Hal edemezlerse öldürürler. Ve katili de sen olursun..” dediğini söylemişti.

İşte bu fetva mecliste okundu. Herkes ayaktaydı. Said Paşa ayağa kalkıp, oya sundu. Mebuslar kabul ederek ellerini kaldırdılar. Sahib Molla’nın el kaldırmadığı dikkat çekti. Said Paşa bu sefer, “İttifakla mı ekseriyetle mi?” diye sordu.

Eski Adliye Nâzır’larından Mustafa Ârif Bey, Said Molla’yı görmüştü. Bunun üzerine Meclis Başkanlığına, kabul etmeyenlerin ayağa kalkmalarını teklif etti. Kimse ayağa kalkmadı.

Tam bu sırada Âyândaki Rum tebâdan Yorgiyadis Efendi:

- Yazıktır, günahtır! diye haykırdı.

- Alçak, hain, mürteci! çığlıklarıyla üzerine çullanıp, susturuldu.

Böylece, Cennetmekân Ulu Hakan Abdülhamid Han’ın 33 yıl süren yönetimi sona erdirilmişti. Bundan 9 yıl sonra da Osmanlı bitirilmişti.

Dünyanın ve içerideki uzantılarının bekledikleri olmuştu…

 

YORUM YAZ