THY- Euroleague

Bunlar kimlerin torunları

23 Aralık 2017 Cumartesi

Mayıs 2017’de, Vehhâbi Suudi Krallığı’nın, ABD Başkanı Trump ve Mısır’ın ABD darbecisi General Sisi ile birlikte, aynı küreye el basıp; yeni Ortadoğu haritası ve İsrail çıkarları için çalışmaya and içmeleri; İslâm dünyasını pek şaşırtmamıştı.

ABD ile muhkem ikili anlaşmalar yapan, ABD silâh sanayiini mutlu edecek miktarda silâh satın alan Suud; ABD siyasetine hizmet çalışmalarına da vakit kaybetmeden başladı.

Tam yüzyıl önce, zamanın emperyalist zorbası İngiltere, Ortadoğu’ya yeni harita çizerken, Osmanlı İmparatorluğu’nun ve Müslümanların neler yaşadıkları bilinmeden; bugün yaşanan gelişmeleri sağlıklı algılamak mümkün değildir.

Abdülhamid Han’ı tahttan indirenler, onun, çok iyi tanıdığı için bütün ısrarlara rağmen Hicaz Emirliği’ne getirmediği Şerif Hüseyin’i, Hicaz Emiri yapmışlardı.

Hicaz Emiri olan Şerif Hüseyin, vakit kaybetmeden İngiliz ile anlaşmış ve Osmanlı’ya isyan etmişti.

Gizli anlaşmada, İngiltere Hicaz’ı her türlü saldırıya karşı himayesi altına alıyor ve buna karşılık Şerif Hüseyin’e yılda 400.000 sterlin veriyordu.

Bu isyanla, Mekke ve Hicaz’ın bir kısmı kaybediliyordu. Medine ise Fahri Paşa’nın kumandasındaki 12 taburluk bir kuvvet sayesinde, Osmanlı idaresinde kalmıştı.

27 Haziran 1916’da Şerif Hüseyin bir beyanname yayınlayarak isyanını ilan etmişti.

6 Kasım 1916’da da krallığını ilân etti.

İstanbul’da Cihad-ı Mukaddes (Kutsal Savaş) ilân edildiğinde, Şerif Hüseyin buna katılmayacağını İngilizlere kesin şekilde bildirmişti.

Şerif Hüseyin, bir yandan da, Necid Emiri ve Vehhâbilerin başkanı İbnüs-Suûd’a haber gönderip, İstanbul’daki Halife’nin ilân ettiği Cihad-ı Mukaddes’e katılmamaya davet etti. İbnüs-Suûd bu daveti can-ı gönülden ve zevkle kabul etti. Haçlı’nın galebesini birlikte keyifle izlediler.

Cihad davetine, Hindistan’dan Arakan’a kadar bütün Müslümanlar kanları-canları-ekmek paraları ile katılırken; bunlar İngiliz’in siyasetine hizmet yarışındaydılar.

Bugün ABD hizmetinde, İsrail’in haritasını büyütme mücadelesi veren; işgal ve zulüm altındaki Filistin halkını “terörist” kabul eden zalimler, kimlerin torunları dersiniz?..

 

 

 

YORUM YAZ