THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü

Barbaros’a dair

01 Ekim 2017 Pazar

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük denizcisi olduğu, düşmanlarınca da açıkça kabul edilen Barbaros Hayreddin Paşa’nın karakteri hakkında ipucu verebilecek notlara şöyle bir bakalım.

Barbaros yalnızca kudretli bir amiral değil, kurucu ve yapıcı bir devlet adamı şahsiyetine sahipti.

Tunus ve Cezayir’in hakimi olduğunda, hedefine, buralarda bir İslâm medeniyeti kurarak, Endülüs devrini tekrar ihyâ etmeyi koymuştu.

İspanya’dan taşıdığı 70.000 Endülüs Müslümanı’nı Tunus-Cezayir sahillerine yerleştirmişti.

Endülüs Arap Medeniyeti’nin yetiştirdiği ve Hıristiyan İspanya’nın anlamaktan gafil olduğu mahir çiftçiler ve kudretli bilim ve sanat erbâbı, bu topraklarda medenî seviyeyi ve mahallî serveti yükseltmişti.

Kanuni Sultan Süleyman onu Osmanlı Donanması’na Kapdan-ı Deryâ tayin eder etmez; hemen sefer hazırlıklarına başladı.

Kışın ortasıydı, denizler azgındı. Padişah şöhretli amiralini bırakmak istemedi:

- Hava kıştır, sana bir zarar erişir deyû korkarım, dedi.

Koca Barbaros, çok sevdiği hünkâra cevap verdi:

- Kulunuzun evi barkı Akdeniz’dir. Bana denizden zarar gelmez…

Donanmanın her gemisinin, en ufak noksanı ile ilgilenirdi. Onun gözünde, önce barut sonra ekmek gelirdi.

Fransa’ya yardım için gittiğinde, Fransız donanmasına göz atmış, sonra da şunları söylemişti:

- Ne güzel asker, ne güzel donanma!.. Gemilerini tıka basa şarap ile doldurmuşlar, barut fıçılarını bırakmışlar!..

 

YORUM YAZ