THY - Kabin Kıyafetleri Lansman

Anadolu’nun Kapısında

08 Ekim 2017 Pazar

Türkler 8. Asır’dan başlayarak, Abbasi Halifesi’ne bağlı olarak, yüzyıllarca, Toros yamaçlarında ve Fırat kıyılarında at koşturdular. Fakat, 11. Asıra kadar Bizans Anadolu’yu elinde tutmayı başardı. Anadolu’ya yapılan Arap ve Türk seferleri, geçici birer akın olmaktan ileri gidemedi.

1018 yılında, Selçukoğulları’nın idaresindeki Oğuz Türkleri, Hazar Denizi’nin doğusundaki yurtlarından kalkıp bütün İran’ı baştanbaşa geçerek, Anadolu’ya daldılar. Bu akınlar birkaç defa tekrarlandı. 1021’deki akına bizzat Çağrı Bey komuta etti. Selçukoğlu Çağrı Bey, yarım asır sonra Anadolu’yu Türklere açacak olan Alp-Arslan’ın babasıdır.

Selçuklular, 1040 yılında Büyük Türk Hakanlığı tahtına oturarak, İran ve Türkistan’ın en önemli ülkelerine hakim oldular. Selçukoğlu Tuğrul Bey ilk Hakan, ağabeyi Çağrı Bey de Başkomutan oldu.

1049’da Selçukoğullarından iki prens, Kutalmış ve İbrahim Yınal Beyler, Anadolu’ya ilk büyük Selçuklu seferini yaptılar. 18 Eylül’de Pasinler’de Bizans ordusunu yenerek Erzurum’a kadar geldiler.

1053’te Selçukoğlu Kutalmış Bey, Kars’ı kuşattı. Fakat alamadı. 1054’te bizzat imparator Tuğrul Bey, Anadolu’ya geldi, Bayburt’a kadar ilerledi. 1061’den itibaren, Kutalmış Bey, Anadolu’ya seferlerini sıklaştırdı. Artık Türkler muntazaman her sene Anadolu’ya giriyor, Bizans savunma noktalarını tarumar ediyor, ülkeyi tanımaya ve ezberlemeye çalışıyorlardı. Bu sıralarda Tuğrul Bey öldü. Ağabeyi Çağrı Bey’in oğlu Alp-Arslan onun yerine BüyükTürk Hâkânı oldu.

 

YORUM YAZ