Almanya Sefer-i Hümâyunu

10 Eylül 2017 Pazar

1529 senesi yaz ve sonbaharında gerçekleşen, 7 ay 7 gün süren bu 4. Sefer-i Hümayûn, Osmanlı tarihinin en büyük akını oldu. Budin’e girip, Macaristan’ı tekrar Sultana bağlı kral Yanoş’a (iyi muhafaza etmesini tembih ederek) bırakan ordu-yu hümâyûn, 16 Aralık’ta İstanbul’da idi.

Viyana önünde büyük bir geçit resmi yapan Osmanlı ordusu büyük ganimetlerle geri dönerken; Fransa ve Macaristan’ı yutmaya niyetlenen Alman Ferdinand, Alman İmparatorluğu’nun ileri gelenleriyle Linz şehrine kapanmıştı. Hayatının en korkulu anlarını yaşıyorlardı. İspanya (Roma-Germen) Kralı Şarlken (Carlos) dize gelmiş, öz topraklarının derdine düşmüştü.

Sefer, akıncıların Estergon’dan Tuna’yı atlayıp, Slovakya’ya girmeleriyle başladı. Bohemya, Bavyera, Silezya, Moravya, Avusturya, Slovenya baştan başa çiğnendi. Çekoslavakya’yı tarayan ve Almanların “Sakman” dedikleri Akıncı Kolordusuna, Sultan Süleyman’ın hala oğlu Yahyapaşa-zâde Mehmed Bey kumanda ediyordu. Avusturya’ya dalan kolordunun başında da Malkoçoğlu Kasım Bey vardı. Mehmed Bey, Bavyera ve Moravya’yı zaptettiğinde, diğer kolordu Avusturya’yı baştan başa geçip İsviçre’ye girmiş, Lichtenstein Prensliği’ni alıp, Ren nehrine ulaşmıştı. 15 Kasım’da Avusturya’nın Viyana’dan sonra ikinci büyük şehri Graz işgal edildi. Slovenya’nın Maribor şehrine girildi. İsviçre’nin altı üstüne getirilirken, Malkoçoğlu Kasım Bey 16.000 akıncı ile Enns Irmağını geçip, Steyr şehrini aldı.

İşte, Osmanlı tarihçilerinin “İspanya Kralı Karlos’a karşı Almanya Sefer-i Hümâyûnu” dedikleri büyük seferde bunlar yaşandı.

 

YORUM YAZ