THY - Ramazan

AB’ye İtalya’dan da girmiştik(1)

12 Ağustos 2017 Cumartesi

Fatih’in Serdârı ve Sadrâzâmı Gedik Ahmet Paşa, Sultan’dan aldığı “Git ve oraları İslâm mülküne kat” emri üzerine, yüz parça gemiden oluşturduğu donanma ile İtalya üzerine yelken açtı.

Devamını, Kemal-Paşa-Zâde diye ünlü Şeyhülislâm Ahmed Şemseddin Efendi deryâ üzerinde bir müddet gittiler. Karaya erdiler. Yarımadaya girdiler. Deniz kenarında buldukları diyârı ele geçirdiler.

Bu diyarda, nadide eserleri olan beldeler ve şehirler çöktü. Her birinin köyleri hadde hesaba gelmezdi. Hele sûr içinde bir şehir vardı ki, öbür şehirlere göre, yıldızlar arasında aya benzerdi.

“Komuşlar âdın ânın “Otranda”

Melâmet olmaz anda oturanda

Safa vû ıyş ile ger yaz ve kışı

Geçirmek ister isen otur anda.”

Ahmed Paşa, hayli askerle vardı o hisârın üzerine düştü. Kâfirler kaçıp Otranto Kalesine doluştu. Topların ağzı ateş saçınca, âvâzesiyle âlemin altı köşesi doldu. Çetin cenkler sonunda hisar alındı.

“Hemîşê böyledir devrân-ı â’lem

Ki bunun sûru olur âna mâtem

Bir evde çalınır çeng-u çegaane

Bir evde nevhalar başlar figaane.”

Kâfirlerin yapmak için hesapsız hazineler harcettikleri o şâhâne saraylara, gaziler girip oturdular, huzurlarında oldular.

Ahmed Paşa, Otranto Kalesini tamir ettirdikten sonra, nahiyelerini de zapteyleyerek, İslâm mülküne bağladı. İtalya kıyısında gezip, bir nice pâre şehir ve hisar daha fethetti. Küfür ülkesinin altına üstüne döndürdü.

 

YORUM YAZ